Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan bruger de unge folkebiblioteket – fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan bruger de unge folkebiblioteket – fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan bruger de unge folkebiblioteket – fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker

2 Største undersøgelse af sin art kun med fokus på biblioteker gennemført af Moos-Bjerre Analyse og støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje Metode: Spørgeskema undersøgelse 2000 danskere Segmentering med klyngeanalyse – 10 segmenter Fokusgrupper/kvalitative interviews Nyt redskab, der bygger på facts og viden Danske befolkning inddelt i 10 målgrupper – 4 af dem er ungemålgrupper Anledning til debat om hvorfor, hvad og til hvem #fremtidensbiblioteker Befolkningens biblioteksbrug eller mangel på samme

3 Særligt ungefokus Mere end ¼ af respondenter er mellem 15 – 29 år Nedgang i unges brugerandel De unge er fremtidens biblioteksbrugere De unge er ikke bare unge mellem 15-29 år (hovedpointe)

4 4 unge segmenter Ungdomsuddannelse, 15-20 år, 9% af befolkning, viden Børneforældre, 20-29 år, 2% af befolkning, oplevelser Videregående udd., 20-29 år, 6 % af befolkning, viden Unge arbejder, 20-29 år, 6 % af befolkning, viden

5 De unge er vilde med biblioteket – eller er de? • Danmarks Biblioteksforening | 27-08-2012 • Ny undersøgelse viser overraskende, at de unge er storforbrugere af biblioteket. Sammenholdt med en generel stor tilfredshed med bibliotekernes samlede tilbud i hele befolkningen, lover det godt for fremtiden. Pressemeddelelser Danmarks BiblioteksforeningDanmarks Biblioteksforening | 27-08-2012 Ny undersøgelse viser overraskende, at de unge er storforbrugere af biblioteket. Sammenholdt med en generel stor tilfredshed med bibliotekernes samlede tilbud i hele befolkningen, lover det godt for fremtiden.

6 Markante forskelle hos de unge Ungdomsudd.Videregående udd.Unge børneforældreUnge arbejderAlle Biblioteksbrug (1 år)/brugerandel 90%77%63%51%55% Hyppigt - fysisk 63%50%40%24%35% Hyppigt - digitalt 12%34%2%16% Tilfredshed 86%92%95%87%93% Pers. Værdi 53%64%76%46%71% Deltage & bidrage 59% 64%89%49%70% Brugere om 3 år 83%70%73%50%56%

7 Biblioteket overhalet af google!

8 Udfordringer omkring de unge Risiko for, at de ikke bliver fastholdt som brugere efter endt skole/uddannelse - biblioteket bliver brugt af nød og ikke lyst. Alle ungegrupper er i den lave ende i evaluering af biblioteket (minus børnefamilier) Unge under uddannelse vil bruge biblioteket mindre i fremtiden end i dag! Den unge arbejder gider os ikke – eller gider biblioteket ham?

9 Digitale forventninger men fysisk dominans

10 Hvad har betydning for digitalt brug - digitaliseringsindeks

11 E-indeks: digital biblioteksorientering Brug Kendskab & Interesser

12 Digitale forventninger med store forskelle Fysisk: 56%

13 Digitalt brug – andel (hyppigt)

14 Fysisk dominans – især hos de unge!

15 Fysiske versus digital bog

16

17 Hvad har betydning: manglende kendskab

18 Hvad har betydning for digitalt brug e-indeks Fysisk bibliotek (0,44) Inspiration fra hjemmeside (0,15) Digitalisering (0,12) Indkøb via nettet (0,08) Uddannelse (0,06) Kvinde (0,04) Læser skønlitteratur (0,02) Model for brugstilbøjelighed målt på e-indeks; (forklaringsfaktor 33%) Ift nyere digitale medier: apps til smartphones og tablets, sociale medier og digital underholdning (netflix, spotify…)

19 Det digitale bibliotek Store forskelle ungesegmenterne i mellem: brug, digital orientering og kendskab Kendskab er vigtigt Generelt brug af bibliotek & interesse Digital orientering er vigtig – men ikke vigtigst Ikke-bruger segment = mindst digitale ”e-brugere” Herudover ”Det er lettere at gøre en fysisk biblioteks bruger til digital bruger end en digitalt orienteret borger til digital biblioteksbruger” Digitale forventninger nærmer sig det fysiske (også den unge arbejder)

20 Hvad har betydning i fremtiden?

21 Afstand betyder noget!! Bibliotek <10 min: 59% 11-20 min: 53% 21-30 min: 47% 31-40 min: 41% Transporttid gør en forskel – brugerandel falder med transporttid 10 min. ekstra transport = fald brugerandel på 10%

22 Digitale forventninger men fysisk dominans • Fleksibilitet • Fysiske bøger (inkl. kvalitative data) • On demand = kortere ventetider • Biblioteket som et mødested • Fysisk afstand • Fysisk biblioteksbrug fører til digitalt biblioteksbrug Biblioteket tilbyder ”langsom tid” i digitaliseringens ”hurtige tid” Men 60 % af de unge forventer at være digitale biblioteksbrugere om 3 år (find unge tal)


Download ppt "Hvordan bruger de unge folkebiblioteket – fysisk og digitalt Adfærd, betydning, interesser & forventninger Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google