Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse for Ældre Sagen: Anvendelse af nye teknologiske kommunikationsmidler Rapport Oktober 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse for Ældre Sagen: Anvendelse af nye teknologiske kommunikationsmidler Rapport Oktober 2008."— Præsentationens transcript:

1 Analyse for Ældre Sagen: Anvendelse af nye teknologiske kommunikationsmidler Rapport Oktober 2008

2 Baggrund, formål og metodeside 3 Del 1: Konklusionside 4-6 Del 2: Detailresultat side 7-23 Indhold Side 2

3 Baggrund og formål Ældre Sagen har gennemført en web-baseret spørgeskemaundersøgelse for at afdække holdninger til ny teknologi blandt befolkningen på 50 år+, der har adgang til internettet. Denne rapport formidler resultaterne fra undersøgelsen i en konklusion (del 1) samt en beskrivende grafisk fremstilling af de enkelte svar (del 2). Metode Dataindsamlingen er foretaget af Analyseinstituttet Zapera.com A/S via Ældre Sagens medlemspanel. Dataindsamlingen er foregået i perioden 22. juli til 10. august 2008. I alt 1.736 medlemmer blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 1.044 besvarede det udsendte spørgeskema, hvilket giver en svarprocent på 60%. Datasættet er efterfølgende blevet vægtet ud fra et ideal fra Danmarks Statistik på dimensionerne køn, alder (50 år+) og årlig husstandsindkomst. Resultaterne i undersøgelsen repræsenterer på denne baggrund anvendelsen af nye teknologiske kommunikationsmidler blandt ældre i befolkningen (50 år+) som har adgang til internettet. Alle spørgsmål er blevet analyseret for sammenhænge med alder, køn, geografi, stilling, husstandsindkomst, ejerforhold i boligen samt type af ejerbolig. Læsevejledning Efter konklusionen (side 4-6) formidles undersøgelsens hovedresultater ud fra en deskriptiv, grafisk fremstilling (side 7-23). For nærmere detaljer omkring metode og gennemførelse henvises til Zaperas datamateriale for undersøgelsen. For disse oplysninger samt yderligere information om undersøgelsen kontakt Ældre Sagen, Jette Audun-Olsen. Baggrund, formål, metode Side 3

4 Del 1: Konklusion Side 4

5 Brug af mobiltelefon Langt størstedelen (96%) af ældrebefolkningen på 50 år og derover, der har adgang til internettet, har på tværs af køn, husstandsindkomst og alder i øvrigt en mobiltelefon. (I det følgende omtales ældrebefolkningen på 50 år og derover, der har adgang til internettet som de adspurgte, med mindre andet er nævnt). Når vi ser på hvad man anvender mobiltelefonen til svarer 47% af de adspurgte, at de bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald samt til at sende og modtage sms’er. 26% bruger derudover mobiltelefonen til også at sende og modtage mms’er samt til at gøre brug af andre af mobiltelefonens funktioner. 13% af de adspurgte bruger ikke deres mobiltelefon, andet end i nødstilfælde, mens 11% alene bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald. Andel med computer Næsten 6 ud af hver 10. af de adspurgte (59%) har en stationær computer i husstanden, mens 23% både har en bærbar og en stationær computer. 18% af de adspurgte har (alene) en bærbar computer i husstanden. 67% af de ældste adspurgte på 70 år eller derover har en stationær computer i husstanden. Typer af internet-opkobling og brug af internet 41% af de adspurgte anvender kabel-bredbånd som deres internet-opkobling, mens 39% har bredbånd via telefonlinjen som deres internet-opkobling. De adspurgte bruger primært internettet til informationssøgning (87%), til at ordne bankforretning som eksempelvis overførsel af penge og betaling af regninger (84%) samt til at holde kontakt med familie og venner (75%). Det er især de kvindelige adspurgte (83%) der bruger internettet til at holde kontakt med familie og venner. Konklusion Side 5

6 Kommunikationsformer med familie og socialt netværk 76% af de adspurgte bruger ofte eller meget ofte personlig kontakt, dvs. ansigt til ansigt, som måde at kommunikere med deres familie og sociale netværk. Ser vi på forholdet mellem email og brev som kommunikationsform med ens familie og sociale netværk bruger langt flere email end brevet til at kommunikere med. 71% af de adspurgte bruger ofte eller meget ofte email som kommunikationsform med familie og sociale netværk, mens blot 7% af de adspurgte ofte eller meget ofte bruger brev. 67% af de adspurgte bruger ofte eller meget ofte fastnettelefon som kommunikationsform med deres familie og sociale netværk, mens 50% ofte eller meget ofte bruger mobiltelefon, og 47% ofte eller meget ofte bruger SMS til at kommunikere med deres familie og sociale netværk. Det er i noget højere grad adspurgte mellem 50-69 år, der bruger mobil og især SMS end de ældste adspurgte på 70 år eller derover til at kommunikere med familie og socialt netværk. Eksempelvis bruger 55% af de adspurgte mellem 50-69 år ofte eller meget ofte mobiltelefon mod 40% af de adspurgte på 70 år eller derover. Og 53% af de adspurgte mellem 50-69 år bruger ofte eller meget ofte SMS til at kommunikere med familie og socialt netværk mod 35% af de adspurgte på 70 år eller derover. Dog kan man se, at 27% af de adspurgte på 70 år og derover sommetider bruger mobiltelefon og 20% sommetider bruger SMS til at kommunikere med familie og socialt netværk. Relativt få af de adspurgte (mellem 3-12%) bruger ofte eller meget ofte internet chat, internet telefoni eller internet sociale tjenester som kommunikationsform med deres familie og sociale netværk. Det er især de ældste adspurgte på 70 år eller derover, der fraviger brugen af disse internet kommunikationsformer. 77% af de adspurgte på 70 år og derover bruger aldrig internet chat; 78% bruger aldrig internet telefoni og 88% bruger aldrig internet sociale tjenester som kommunikationsform med familie og socialt netværk. Konklusion Side 6

7 Del 2: Detailresultater I det følgende er detailresultaterne vist i grafisk form. Hver grafik er desuden kommenteret ud fra en deskriptiv analyse. Teksten i kursiv henviser til baggrundsviden fra Zaperas talmateriale, der ikke direkte kan ses ud fra den grafiske fremstilling. Side 7

8 Har man mobiltelefon? Side 8

9 Side 9 Langt størstedelen (96%) af de adspurgte på tværs af baggrundsforhold som køn, alder, indkomst m.m. har en mobiltelefon. Har man mobiltelefon?

10 Udsagn om brug af mobiltelefon Side 10

11 Side 11 47% af de adspurgte bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald samt til at sende og modtage sms’er. 26% bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald samt til at sende og modtage sms’er/mms’er og andre funktioner i mobiltelefonen. 13% af de adspurgte bruger ikke deres mobiltelefon, andet end i nødstilfælde, mens 11% af alene bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald. 2% bruger kun mobiltelefonen til at sende og modtage sms’er. Det er især kvinder (52%) der bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald samt til at sende og modtage sms’er. 47% af de adspurgte bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald samt til at sende og modtage sms’er. 26% bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald samt til at sende og modtage sms’er/mms’er og andre funktioner i mobiltelefonen. 13% af de adspurgte bruger ikke deres mobiltelefon, andet end i nødstilfælde, mens 11% af alene bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald. 2% bruger kun mobiltelefonen til at sende og modtage sms’er. Det er især kvinder (52%) der bruger mobiltelefonen til at modtage og foretage opkald samt til at sende og modtage sms’er. Udsagn om brug af mobiltelefon

12 Type af computer i husstanden Side 12

13 Side 13 Type af computer i husstanden Næsten 6 ud af hver 10. af de adspurgte (59%) har en stationær computer i husstanden, mens 23% både har en bærbar og en stationær computer. 18% af de adspurgte har (alene) en bærbar computer i husstanden. Det er især de ældste på 70 år eller derover (67%) der har en stationær computer i husstanden, mens det især er de adspurgte med en årlig husstandsindkomst på 500.000 kr. eller derover (46%), der både har en stationær og en bærbar computer i husstanden. Næsten 6 ud af hver 10. af de adspurgte (59%) har en stationær computer i husstanden, mens 23% både har en bærbar og en stationær computer. 18% af de adspurgte har (alene) en bærbar computer i husstanden. Det er især de ældste på 70 år eller derover (67%) der har en stationær computer i husstanden, mens det især er de adspurgte med en årlig husstandsindkomst på 500.000 kr. eller derover (46%), der både har en stationær og en bærbar computer i husstanden.

14 Type internet-opkobling i husstanden Side 14

15 Side 15 Type internet-opkobling i husstanden 41% af de adspurgte har kabel-bredbånd som deres internet-opkobling, mens 39% har bredbånd via telefonlinjen som deres internet-opkobling. 7% af de adspurgte har trådløs internetforbindelse, mens hhv. 4% har modem over telefonen og 3% fibernet som opkobling. Der er ikke yderligere relevante svarforskelle på tværs af de adspurgtes baggrundsforhold i forhold til hvilken type af internet- opkobling, der er i husstanden. 41% af de adspurgte har kabel-bredbånd som deres internet-opkobling, mens 39% har bredbånd via telefonlinjen som deres internet-opkobling. 7% af de adspurgte har trådløs internetforbindelse, mens hhv. 4% har modem over telefonen og 3% fibernet som opkobling. Der er ikke yderligere relevante svarforskelle på tværs af de adspurgtes baggrundsforhold i forhold til hvilken type af internet- opkobling, der er i husstanden.

16 Side 16 Hvad bruges internettet til

17 Side 17 Hvad bruges internettet til De adspurgte bruger primært internettet til informationssøgning (87%), til at ordne bankforretning som eksempelvis overførsel af penge og betaling af regninger (84%) samt til at holde kontakt med familie og venner (75%). 40% bruger primært internettet til at søge viden om medicin og helbred, mens 30% bruger det til underholdning og 18% til billeddelingstjenester. 8% bruger primært internettet til deres egen hjemmeside, mens 8% bruger det til at debattere. En lille del af de adspurgte bruger primært internettet til deltagelse i uddannelsesforløb (5%) samt til at chatte med mennesker de møder på nettet (4%). Det er især de kvindelige adspurgte (83%) der bruger internettet til at holde kontakt med familie og venner og til at søge viden om medicin og helbred (45%). De adspurgte bruger primært internettet til informationssøgning (87%), til at ordne bankforretning som eksempelvis overførsel af penge og betaling af regninger (84%) samt til at holde kontakt med familie og venner (75%). 40% bruger primært internettet til at søge viden om medicin og helbred, mens 30% bruger det til underholdning og 18% til billeddelingstjenester. 8% bruger primært internettet til deres egen hjemmeside, mens 8% bruger det til at debattere. En lille del af de adspurgte bruger primært internettet til deltagelse i uddannelsesforløb (5%) samt til at chatte med mennesker de møder på nettet (4%). Det er især de kvindelige adspurgte (83%) der bruger internettet til at holde kontakt med familie og venner og til at søge viden om medicin og helbred (45%).

18 Side 18 Metoder til at kommunikere

19 Side 19 Sammenlagt 76% af de adspurgte bruger ofte (45%) eller meget ofte (31%) personlig kontakt, dvs. ansigt til ansigt, som måde at kommunikere med deres familie og sociale netværk. 17% bruger somme tider denne form for kommunikation, mens sammenlagt 7% sjældent (4%) eller aldrig (3%) bruger ansigt til ansigt kommunikation med deres familie og sociale netværk. Ser vi på forholdet mellem email og brev som kommunikationsform med ens familie og sociale netværk bruger flere email end brevet til at kommunikere med. Sammenlagt 71% af de adspurgte bruger ofte (40%) eller meget ofte (31%) email som kommunikationsform med familie og sociale netværk, mens sammenlagt blot 7% af de adspurgte ofte (5%) eller meget ofte (2%) bruger brev til at kommunikere med familie og sociale netværk). 66% af de adspurgte bruger aldrig (16%) eller sjældent (50%) brev til at kommunikere med familie og sociale netværk. Der træder ikke væsentlige forskelle frem i svarmaterialet, når vi ser på baggrundsforhold i relation til spørgsmålet om hhv. personlig kontakt, brev og email som kommunikationsformer med familie og socialt netværk. Sammenlagt 76% af de adspurgte bruger ofte (45%) eller meget ofte (31%) personlig kontakt, dvs. ansigt til ansigt, som måde at kommunikere med deres familie og sociale netværk. 17% bruger somme tider denne form for kommunikation, mens sammenlagt 7% sjældent (4%) eller aldrig (3%) bruger ansigt til ansigt kommunikation med deres familie og sociale netværk. Ser vi på forholdet mellem email og brev som kommunikationsform med ens familie og sociale netværk bruger flere email end brevet til at kommunikere med. Sammenlagt 71% af de adspurgte bruger ofte (40%) eller meget ofte (31%) email som kommunikationsform med familie og sociale netværk, mens sammenlagt blot 7% af de adspurgte ofte (5%) eller meget ofte (2%) bruger brev til at kommunikere med familie og sociale netværk). 66% af de adspurgte bruger aldrig (16%) eller sjældent (50%) brev til at kommunikere med familie og sociale netværk. Der træder ikke væsentlige forskelle frem i svarmaterialet, når vi ser på baggrundsforhold i relation til spørgsmålet om hhv. personlig kontakt, brev og email som kommunikationsformer med familie og socialt netværk. Metoder til at kommunikere

20 Side 20 Metoder til at kommunikere

21 Side 21 Sammenlagt 67% af de adspurgte bruger ofte (41%) eller meget ofte (26%) fastnettelefon som kommunikationsform med deres familie og sociale netværk, mens sammenlagt 50% af de adspurgte ofte (33%) eller meget ofte (17%) bruger mobiltelefon, og sammenlagt 47% ofte (27%) eller meget ofte (20%) bruger SMS til at kommunikere med deres familie og sociale netværk. Det er i noget højere grad adspurgte mellem 50-69 år, der bruger mobil og især SMS end de ældste adspurgte på 70 år eller derover til at kommunikere med familie og socialt netværk. Eksempelvis bruger 55% af de adspurgte mellem 50-69 år ofte (37%) eller meget ofte (18%) mobiltelefon mod sammenlagt 40% af de adspurgte på 70 år eller derover (ofte: 26%, meget ofte: 14%). Og 53% af adspurgte mellem 50-69 år bruger ofte (30%) eller meget ofte (23%) SMS til at kommunikere med familie og socialt netværk mod sammenlagt 35% af de adspurgte på 70 år eller derover (ofte: 21%, meget ofte: 14%). Dog kan man se, at 27% af de adspurgte på 70 år og derover sommetider bruger mobiltelefon og 20% sommetider bruger SMS til at kommunikere med familie og socialt netværk. Sammenlagt 67% af de adspurgte bruger ofte (41%) eller meget ofte (26%) fastnettelefon som kommunikationsform med deres familie og sociale netværk, mens sammenlagt 50% af de adspurgte ofte (33%) eller meget ofte (17%) bruger mobiltelefon, og sammenlagt 47% ofte (27%) eller meget ofte (20%) bruger SMS til at kommunikere med deres familie og sociale netværk. Det er i noget højere grad adspurgte mellem 50-69 år, der bruger mobil og især SMS end de ældste adspurgte på 70 år eller derover til at kommunikere med familie og socialt netværk. Eksempelvis bruger 55% af de adspurgte mellem 50-69 år ofte (37%) eller meget ofte (18%) mobiltelefon mod sammenlagt 40% af de adspurgte på 70 år eller derover (ofte: 26%, meget ofte: 14%). Og 53% af adspurgte mellem 50-69 år bruger ofte (30%) eller meget ofte (23%) SMS til at kommunikere med familie og socialt netværk mod sammenlagt 35% af de adspurgte på 70 år eller derover (ofte: 21%, meget ofte: 14%). Dog kan man se, at 27% af de adspurgte på 70 år og derover sommetider bruger mobiltelefon og 20% sommetider bruger SMS til at kommunikere med familie og socialt netværk. Metoder til at kommunikere

22 Side 22 Metoder til at kommunikere

23 Side 23 Relativt få af de adspurgte bruger internet chat, internet telefoni eller internet sociale tjenester som kommunikationsform med deres familie og sociale netværk. Sammenlagt blot 10% bruger således ofte (5%) eller meget ofte (5%) internet chat; sammenlagt 12% bruger ofte (6%) eller meget ofte (6%) internet telefoni; mens sammenlagt 3% ofte (1%) eller meget ofte (2%) bruger internet sociale tjenester som kommunikationsform med familie og socialt netværk. Omvendt bruger sammenlagt 81% sjældent (12%) eller aldrig (69%) internet chat; sammenlagt 80% bruger sjældent (7%) eller aldrig (73%) internet telefoni; og sammenlagt 91% bruger sjældent (8%) eller aldrig (83%) internet sociale tjenester som eks. Facebook, Myspace eller lign. som kommunikationsform med familie og socialt netværk. Det er især de ældste adspurgte på 70 år eller derover, der ikke benytter disse internet kommunikationsformer. 77% af de adspurgte på 70 år og derover bruger aldrig internet chat; 78% bruger aldrig internet telefoni og 88% bruger aldrig internet sociale tjenester som kommunikationsform med familie og socialt netværk. Relativt få af de adspurgte bruger internet chat, internet telefoni eller internet sociale tjenester som kommunikationsform med deres familie og sociale netværk. Sammenlagt blot 10% bruger således ofte (5%) eller meget ofte (5%) internet chat; sammenlagt 12% bruger ofte (6%) eller meget ofte (6%) internet telefoni; mens sammenlagt 3% ofte (1%) eller meget ofte (2%) bruger internet sociale tjenester som kommunikationsform med familie og socialt netværk. Omvendt bruger sammenlagt 81% sjældent (12%) eller aldrig (69%) internet chat; sammenlagt 80% bruger sjældent (7%) eller aldrig (73%) internet telefoni; og sammenlagt 91% bruger sjældent (8%) eller aldrig (83%) internet sociale tjenester som eks. Facebook, Myspace eller lign. som kommunikationsform med familie og socialt netværk. Det er især de ældste adspurgte på 70 år eller derover, der ikke benytter disse internet kommunikationsformer. 77% af de adspurgte på 70 år og derover bruger aldrig internet chat; 78% bruger aldrig internet telefoni og 88% bruger aldrig internet sociale tjenester som kommunikationsform med familie og socialt netværk. Metoder til at kommunikere


Download ppt "Analyse for Ældre Sagen: Anvendelse af nye teknologiske kommunikationsmidler Rapport Oktober 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google