Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De sidste undervisningstimer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De sidste undervisningstimer"— Præsentationens transcript:

1 De sidste undervisningstimer
Det er nu - at du skal se at få orden i dine noter. Se at få dem sorteret i fag ( hvilket du forhåbentlig allerede har) emner eller i forhold til kapitler i bøgerne.    Hvis din lærer repeterer stoffet, er det en god ide at have noterne fra sidst parat.  Du skal finde ud af om dine gamle noter er "tynde" på nogle områder, og om der er stofområder, du har særlig vanskeligt ved. Mapper, tynde og tykke, og faneark er uundværlige Det er nu - at du skal stille læreren alle dine spørgsmål, så du ikke sidder uden svar i læseferien

2 Når du kender eksamensfag og -datoer
Få overblik over pensum og læg en plan Tag kalenderen frem. Find ud af, hvor mange hele dage, du har til rådighed. Se på de fag du skal op i. Hvor mange hele dage skal du bruge på hvilke fag ? Se på dit pensum for de enkelte fag. Skriv ned, hvilke sider eller emner, der skal nås på hvilke dage. Læg en realistisk plan, hvor du prioriterer de forskellige emner inden for hvert fag.  Sørg for at holde fagene adskilt. Eksamenerne er forhåbentligt planlagt sådan, at de ikke ligger alt for tæt på hinanden. Hvis de ligger meget tæt, for eksempel med to dage imellem, bliver du nød til at forberede dig på to fag på én gang - men prøv ellers at holde fagene adskilt i din plan. 

3 Læg en plan - og følg den Inddel pensum i passende bidder, der passer til det antal dage, du har til rådighed, så du kan nå at læse hele pensum igennem. Læg en god dagsrytme og dagslængde i din tidsplan. Husk at tage højde for dine øvrige aftaler: sport, fødselsdage, fester og lignende. Hold dig til planen. Det er vigtigt, at du overholder de aftaler du har med dig selv omkring læsning, så du ikke skal bruge en masse tid på at revidere planen!

4 Læg en plan og følg den Vær realistisk - i forhold til niveauet - din kunnen - og hvad du kan nå.  Giv ikke emnerne lige lang tid i din læseperiode men giv fag/emner du ved, som du har vanskeligt ved, eller som er særligt store ekstra tid. Prioriter tiden på det du ikke kan.  Tro dog ikke at der er noget, du ikke skal bruge tid på. Det er vigtigt, at du planlægger, så du ikke har "huller" i faget - du skal nå det hele igennem.  Lad være med at satse på at der er specielle (svære) emner, du ikke kommer op i, og derfor ikke skal kunne. Du kan nemt være uheldig at ramme netop det spørgsmål, og under alle omstændigheder vil det være med til at gøre dig ekstra nervøs op til eksamenen.

5 Overblik over krav og orden i papirerne
Gør dig klart, hvordan eksamen forløber i de enkelte fag, og hvad der lægges vægt på. Hvordan ser de typiske opgaveformuleringer i faget ud Hvis ikke allerede du har det – fra årets løb eller fra repetition – så er det nu: Få orden på dine noter. Tilføj evt. det, der mangler, under din læsning

6 Teknikker - overblik Lad være med bare at læse og læse.
Få overblik, sammenhæng, helhedsforståelse Koncentrer dig om at lære stoffets hovedpunkter – så kommer detaljerne af sig selv Lav evt. en mindmap over hovedpunkter eller en tjekliste over centrale begreber/nøgleord inden for hvert hovedpunkt Prøv at forstå stoffet i stedet for at lære det udenad Forestil dig hvilke type spørgsmål, der kan blive stillet til hvert enkelt stofområde Tag meget gerne noter under forberedelsen, selvom du har noter i forvejen Hoved punkter – hukommelsen fungerer således, at viden om hovedpunkter linker til viden om detaljer – lige som, når man ser et fotografi, og kommer i tanker om detaljer/oplevelser, man helt havde glemt

7 Skriftlig eksamen Se på gamle opgaver og dine typiske fejl, så du ved, hvilke fejltyper, du især skal være opmærksom på Få styr på opgavegenrerne – hvert fag har sine særlige typeord i opgaveformuleringerne Kravene til besvarelserne er tilpasset den tid, der er afsat til eksamen, så brug den tid du har til rådighed - også selvom det er dejligt vejr udenfor

8 Mundtlige eksamener Få styr på opgavegenrerne – hvert fag har sine særlige typeord i opgaveformuleringerne Tjek, at du har forstået det læste. Skriv hovedpunkterne ned, forklar evt. højt for dig selv eller andre, tegn grafer, gennemgå regneeksempler, osv.  Øv dig i at fremlægge stoffet mundtlig - Øv dig i at TALE om stoffet - til dig selv eller i din læsegruppe Afslut din eksamenslæsning i god tid dagen før eksamen.

9 Træn dig i stoffet sammen med en kammerat
Det er en god idé - i hvert fald i en del af perioden - at repetere sammen med nogen. Hør hinanden i stoffet. Har I adgang til en tavle, er det en god idé at bruge den i forberedelserne. Det gør det nemmere at bruge tavlen til den mundtlige eksamen.  Skal I til mundtlig prøve i et fremmedsprog er det f.eks. godt at have én at snakke på fremmesproget med.  Læg læsegruppeaftalerne ind i din læseplan.  Du skal ikke være bange for, om den anden er lige så god, som du er, til stoffet. Ofte er det den, der forklarer, der lærer mest.  Prøv metoden af, og vurdér om det er en teknik, du får noget ud af, eller om det ender i ren hygge. 

10 Koncentration - pauser og rytme
Træn dig til at holde uvæsentlige tanker ude. Det kan du gøre ved at tale højt om det, du læser - det fastholder dig til emnet. Brug f.eks. mindfulness-teknikken Hold pauser, så du klarer hovedet, men ikke så længe, at du bliver træt. Det er forskelligt, hvor lang tid vi kan læse, før vi har brug for en pause. Nogle har brug for en ½ times pause efter 2-3 timers arbejde. Andre bør ikke læse mere end 45 min ad gangen Find en rytme der passer dig.  Det er vigtigt, at pauserne ikke skrider for dig. Brug pausen til noget helt andet. F.eks. at løbe en tur eller gå en tur med hunden, læs avisen, spis frokost……..  Du kan bruge pausen som gulerod Læs før og efter de fritidsaftaler du har i forvejen. 

11 Spis /sov / lev regelmæssigt - i eksamensperioden
Undgå at begynde at læse om natten. Prøv at holde din døgnrytme - alt andet er ikke særlig effektivt.  Hold planen og rytmen mellem læsning og pauser - og hold fri med god samvittighed – pausen er din hjælp til at komme videre


Download ppt "De sidste undervisningstimer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google