Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

F-sektor.tnb.aau.dk/~pblcms Claus Monrad Spliid

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "F-sektor.tnb.aau.dk/~pblcms Claus Monrad Spliid"— Præsentationens transcript:

1 f-sektor.tnb.aau.dk/~pblcms Claus Monrad Spliid clauss@plan.aau.dk

2 Mål for PV15 Fokusere på projektets afsluttende faser – fokusere på refleksion som en vigtig del af læringen – fokusere på procesanalysen som værktøj til fastholdelse af akkumulerede erfaringer gennem bevidst refleksion over væsentlige valg – introducere værktøjer til støtte for arbejdet med procesanalysen

3 Værdien af procesanalyse (PV15)  Mindre tidsspilde  Mindre hastværk  Mere effektivitet/efficiens  Klarere kommunikation  Bedre overblik  Holdbart engagement  Synlig motivation  Undgåelse af stress - Såfremt gruppen sætter tid af til en målrettet snak og opfølgning…….

4 Proces- analyse Læringsmål Valg og beslutninger Organisering og planlægn. Læreproces Ressourcer (intern/ekstern) Projektarbejdets evalueringsfunktion (Kommunikations- og koordineringsproces)

5 Værktøjskasse Udfyld skema individuelt nu og gennemdiskuter senere i gruppen Fastholde... Mere af... Mindre af... Nye eksperimenter... Stoppe …

6  Hvad har været på spil?  Hvilke faktorer har haft væsentlig betydning? – hvilke skal have øget betydning?  Hvordan har faktorerne påvirket hinanden indbyrdes?  Hvordan afskærme forstyrrende faktorer?  Mindmapping drejer sig ikke om ”hvem”, men om ”hvad – hvordan – hvorfor” Lav eget mindmap

7 Projektledelsens nøgleord Projektets afsluttende fase - statusmøder morgen-middag-fyraften - faste dagsordener (med mål) - To-Do-lister - deadlines - beslutningskompetence - aktive roller (arbejdere, koordinator, fokus- betjent, opfølger, kvalitetskontrollør, pause- chef, indpisker/igangsætter, mv.) - brug STOPur ved diskussioner - motivationsfaktorer - humørbarometer

8 Projektledelsens nøgleord Projektets afsluttende fase - fastholdelse af fælles mål - overblik og sammenhæng - engagement, loyalitet og overskud - kvalitetskriterier - ressourcestyring Projektets interne evaluering - stille de gode spørgsmål - diskutere de forskellige svarmuligheder

9 P1-projekteksamen 2010 – afsløring af mangler!!!!!!!!! Overfladisk vs. dybere faglig forståelse!!!!! - faglige begrebers betydning (præcis/korrekt) - teoriers/modellers betydning, anvendelse, brugbarhed og sammenhænge - analyse/produkt færdiggøres - diskussion (af produkt/analyseresultater i fht. grundlaget fra teori/modeller) - perspektivering af projektets viden - refleksion (systematisk? kritisk?) - projektpræsentation (mest gengivelse fremfor formidling af forståelse – budskabet? værdi?)

10

11 P1-procesanalyser 2010 – mangler!!!!!!! Overfladisk vs. dybere forståelse!!!!! Nogle gør det rigtig godt, nogle kan gøre det bedre: - dokumentation - analyse (i fht. mål/hensigter, eksperimenter, hændelser, afvigelser, teorier/modeller mv.) - handlemuligheder/alternativer Læs om hvordan refleksion kan systematiseres https://f-sektor.tnb.aau.dk/~slpcms/mm7_triple.htm

12

13 Spørgsmål til dine egne pointer Bliver det bedre af mere af det samme – eller skal der noget andet til? Bliver du bedre af at gøre det samme – eller vil du prøve at gøre noget andet?

14 Individuel opgave Hvordan ser din kompetenceprofil ud nu? Hvad vil du yderligere opnå?

15 Generelle problemer i grupper (RUC) Gruppedynamikken lider under - dårlig gruppeorganisering - manglende åbenhed om personlige roller - for lidt aktiv lytning - for ringe konfliktbearbejdning - der evalueres for lidt og for tilfældigt Kilde: Gruppedoktor Arno Kaae, RUC

16 Generelle problemer i grupper (RUC) ”Resultatet er ofte et stækket samspil, frem for et udviklende samarbejde i stadig fornyelse, der fremmer den enkeltes tryghed og engagement” Kilde: Gruppedoktor Arno Kaae, RUC

17 Generelle problemer i grupper (AAU) Gruppedynamikken lider under - tilfældig planlægning - dårlig gruppeorganisering - ineffektiv læring - ineffektiv kommunikation - dårlig konflikthåndtering - manglende/tilfældig evaluering Kilde: SLP-gruppen, AAU

18 Organisationens hovedfunktioner ? For at forbedre processen må man kunne adskille delprocesserne Management Ledelse&Styring Design R&D Operation Arbejde/samle ”Læring” Forskellige niveauer  gruppe/individuel  planlægn./refleksion  projekt/rapport Socialt? Afslapning?

19 HASTER IKKEHASTER VIGTIGT IKKE VIGTIGT I I III IV II  Kriser  Presserende problemer  Tidsfrister  Mødeforberedelse  Afbrydelser  Unødvendige rapporter  Uvæsentlige møder telefonopkald, post  Andres opgaver  Trivialiteter  Visse telefonopkald  Tidsspilde  ”Flugt” aktiviteter  Irrelevant mail  For meget TV  Forberedelse  Forebyggelse  Værdiafklaring  Planlægning  Bygge relationer  Nødvendig afslapning  Delegering Tidsstyringsmatricen Steven R. Covey – 7 gode vaner Resultater: Vision og perspektiv Kontrol Disciplin Balance Relationer P/PE balance Resultater ? Resultater: Løser opgaverne Kriseledelse Er i ”brændingen” Adrenalin Betydning - måske Resultater: Kort tidshorisont Kriseledelse Planer og mål værdiløse ”Offer” Populære aktiviteter Behagelige aktiviteter For meget  udbrændthed stress kriseledelse Hvis det bliver for meget …

20 HASTER IKKEHASTER VIGTIGT IKKE VIGTIGT I I III IV II  Kriser  Presserende problemer  Tidsfrister  Mødeforberedelse  Diskussioner  Afbrydelser  Unødvendige opgaver  Uvæsentlige møder, telefonopkald, post  Andres opgaver  Trivialiteter  Visse telefonopkald  Tidsspilde  ”Flugt” aktiviteter  Irrelevant mail  For meget spil  Forberedelse  Forebyggelse  Værdiafklaring  Planlægning  Bygge relationer  Nødvendig afslapning  Delegering Hvordan har gruppen brugt/styret tiden? Steven R. Covey – 7 gode vaner Hold fokus her … så dette kan styres … hvorved dette minimeres … og dette undgås. Hvordan prioriterer gruppen tiden?

21 Øvelse Hvad er de 5 væsentligste krav til en god procesanalyse? Hvad vil I opnå?

22 Hvad er dét, der gør (har gjort) en forskel?

23 Bedre eksempel 1/2 (midtvejsrefleksion) Vi er begyndt at have en projektleder i vores gruppe. Projektlederen skal have det overordnede overblik. Han/hun skal vide hvad vi skal lave nu, og hvad der mangler. Personen skal lede og organisere arbejdet. Projektlederne vil være fritaget for samme arbejdsbyrde som resten af gruppen. Vi valgte at have en projektleder, da vi alle syntes, at arbejdet med projektet blev meget uoverskueligt. Vi manglede en der havde det store overblik over hele projektet. Vores projekt skal udarbejdes som [XXX], det var derfor også projektlederens arbejde at sikre, at vores projekt opfyldte kravene til [XXX].

24 Bedre eksempel 2/2 (midtvejsrefleksion) Vi tror, at grunden til vi mistede overblikket, var, at vi hver arbejdede med hvert vores emne, og sad derfor fordybet i vores eget emne. Vi havde derfor ikke så stort et indblik, i hvad de andre havde skrevet og hvad der manglede. Dette har vi også prøvet at løse, ved at …… Projektlederrollen skifter mellem gruppemedlemmerne, som vi selv synes det passer. Der er måske også perioder af projektperioden hvor vi ikke har brug for nogle. HVORDAN GIK DET SÅ? Hvordan sikrede I målopfyldelse? Hvad har I lært af det? Gode råd?

25 Den gode analyse - OPSKRIFTEN 1.HVAD? => konkrete mål med valg/handling, opnå 2.HVORFOR? => begrundelser, baggrund, undgå 3.MULIGHEDER? => alternativer, beslutninger, parallelle handlinger og procedurer 4.HVORDAN? => konkrete fremgangsmåder, styring, værktøjer 5.HVORDAN gik det? => styring, evaluering, resultater, konsekvenser => 6.HVORFOR gik det (ikke)? => analyse, refleksioner, begrundelser 7.HVAD lært? => diskussion => fremtidigt fokus 8.GODE RÅD? => konkrete handleanvisninger til fremtidigt projektsamarbejde

26 Teori om refleksion

27 Refleksion – hvad er det? Kommer af det latinske  re-flectere, re-flecto = bøje tilbage. Dvs. tænke grundigt og bevidst tilbage på og over noget, - fx. et forløb, en proces - som har fundet sted. Desuden: Analysere det mhp. at benytte resultatet til fremtidig forandring og forbedring

28 Analytisk refleksion Genfortælle OG relatere (skabe mening ud af)  TILBAGEBLIK efter mønstre og generaliseringer (og efter bemærkelsesværdige undtagelser)  hvad – hvordan – hvorfor Fremskrive OG relatere (skabe mening med)  SE FREMAD mod anvendelse og afprøvning  hvorfor – hvad – hvordan

29 Refleksion er samskabelse Udvikling på baggrund af succes  Anerkendelse af hinandens kompetencer, gøre mere af dét man er god til Udvikling på baggrund af fejl  Formulere ”gode råd”, mål, intentioner Processen  Dybdelæring: Forstå sammenhænge – forestille sig bedre situation – skabe grundlag

30 Læs om single-, double- og triple-loop læring

31 After Action Review (AAR) Figur modificeret efter http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadaar.html Læs kort artikel på dansk http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=12359 Elkjær fik brug for en AAR i 1984 http://www.youtube.com/watch?v=mHInOfyxNro

32 Factors significant for an efficient and effective project GoalsActivitiesPM ToolsPersonal issues [Structure]Planning Revisions Time-schedule Planner Top-Tail Problem Statement Research Design Discipline Motivation Engagement Attention [Efficiency]Decisions Task division Focus Agenda Moderator Collaboration agreement Trust Confidence Awareness [Learning]Discussions Writing Feedback (incl. facilitation) Problem Learning outcomes Peer learning Log Ambitions Preparation Sharing [Familiarity]Communication Social activities Evaluation Collaboration agreement Tests on styles of learning & working Openness Trust Confidence Attention

33 Hvad er logikken bag styring?  Synlighed – k ontrollere vigtigste faktorer  projektstruktur (research design)  tidsplan  vidensdeling  Black box – agency (OBH)  beslutninger  refleksion  læring  muligheder……………..

34 Refleksions logik?  Reflection-in-action (Schön)  ”det gir mening”  små skridt (evolution fremfor revolution)  ”where do we go from here” (iterationer)  lære mere ud fra noget allerede kendt  Reflection-on-action (Kolb)  skabe (ny) forståelse  dialog, forhandling, beslutning, valg  “where are we now”  lære noget nyt – “AHA-læring”

35 1. We will make it Bekræfte mønstre 7. Just do it Skabe resultater 2. Værktøjsks. Vi har det vi har 3. Alternativer Hvad gør andre? 4. Intention/mål Hvad står vi for? Hvorfor er vi her? Hvad vil vi? 5. Eksperiment Nye mønstre dannes 6. Selvstændig Ny arbejdsform Refleksion på forskellige niveauer Høflig samtale Diskussion Dialog Med-skabelse Inspireret af Katrine Schumann og Otto Scharmer, 2006

36 Inspireret af Katrine Schumann og Otto Scharmer, 2006 Voice of Judgement Hvad vil andre sige? Voice of Cynicism Har vi tid? Voice of Fear Gør vi det rigtige? Øjeblikkelig handling Procesanalyse på trods af ”voices” Høflig samtale Diskussion Dialog Med-skabelse Hvad står vi for? Hvorfor er vi her? Hvad vil vi?

37 Hvad er problemet?  muligheder…..valg..…alternativer….valg…  Projektstyring er virkelighed  Beslutninger  Strukturering  Metode  Kompleksitet  Refleksion  Læring som en konsekvens af ????????

38 ”… vi øver os i at drible uden hele tiden at holde øjnene på bolden …”

39 MSQ-læringscirkel

40 Udgangspunktet ved projektstart

41 Organisationens liv – et tilbageblik Dannelse Indledning Hvedebrødsdage Integration Konflikt Stilstand Modenhed Adskillelse Etablering af organisation Projektets formelle rammer Idéfase – valg af problemområde Dokumentation af problem og præcision af mål Problemformulering og læringsmæssige delmål Tekniske kravspecifikationer Problemløsning Diskussion og konklusion Kvalitetskontrol Projektrapport trykkes Præsentation og evaluering Lukning af projekt

42 Engagement og kompetence

43 Situationsbestemt ledelse Blanchard, 2001

44 Samarbejde

45 Materiale - Logbog Værdier og visioner - Målformulering og strategier Delmål – Brainstorm - Gule sedler - Milepælsplan Gannt-kort – Ugeplaner - Total planlægning Interaktiv planlægning - Faglig Social Kontrakt (grp.) Faglig Kontrakt (vejledere) – Dagsorden - Referat Logbog – Runder - Konflikt(op)løsning - Teamroller Rollerotation - Myers-Briggs – Regnbuetest – Grp. profil Rollefunktioner – Socialkultur - Mødekultur Vejledertypologi – Mødeplanlægning - AFEL/GAFL Beslutningsaccept - Bloom - MSQ-læringscirkel oa. Rekonstruktion af logbog

46 Kriterier - Procesanalysen kan ses som projektgruppens dokumentation overfor censor og eksaminatorer på, at gruppen opfylder studieordningens læringsmål. - Den anvender naturligt begreber, der er centrale til forståelse af læreprocessen, ligesom mål, trufne beslutninger, valg og fravalg er begrundede. - Den overholder studieordningens bestemmelser og afleveres senest på det af studienævnet fastsatte tidspunkt. - Procesanalysen forventes af ville få et omfang på max. 10 sider. Dertil kommer bilagsmateriale.

47 Kommentaren til procesanalysen Se eksempler på web-site Liste over intro værktøjer Projektplanlægning og -styring Værdier og visioner Målformulering og strategier Logbog Brainstorm Gule sedler Problemformulering Milepælsplan Ugeplaner Gannt-kort Rollefunktioner Total planlægning Interaktiv planlægning Gruppesamarbejde Værdier og visioner Målformulering og strategier Faglig Social Kontrakt Dagsorden Referat Logbog Runder Teamroller og Regnbuetest Myers-Briggs Rollerotation Rollefunktioner OBH-model Socialkultur Mødekultur Konflikt(op)løsning Vejledersamarbejde Værdier og visioner Målformulering og strategier Faglig Kontrakt Mødeplanlægning Dagsorden Referat Vejledertypologi Delmål Læreproces Værdier og visioner for læring Målformulering og strategier AFEL/GAFL Læringsstil Beslutningsaccept Problem baseret læring Problemformulering Projektstrukturering Delmål Blooms taksonomi MSQ-læringscirkel

48 God praksis for procesanalysen Forside (med gruppenummer og navne) Indholdsfortegnelse Indledning formål og mål med procesanalysen overblik over projektforløbet/projektprocesen (tekst + mindmap + faseoversigt) (Selve procesanalysen) Konklusion på procesanalysen -vigtigste læring, værktøjer og gode råd -operationalisering Afslutning -diskussion og perspektivering af procesanalysearbejdet Bilag -FSK, faseoversigt, tidsplaner,

49 Strukturforslag Indledning Mål for / forventninger til projektarbejdet og projektmanagement Projektplanlægning og -styring Samarbejde i gruppen Samarbejde med vejledere Læreproces (struktur, PF, metode, mv.) Integration af nye gruppemedlemmer Konklusion på P1 – værktøjer og gode råd / operationaliseret fremadrettethed Afslutning / diskussion af arbejdet med procesanalysen for P1 http://f-sektor.tnb.aau.dk/~slpcms/mm7_procesanastruk.htm

50 Karakteristika for procesanalysearbejdet Fiasko (når udelukkende) tilfældigt beskrivelse tro/tænke/føle-orienteret gengivelse udokumenteret, underforstået hukommelses/erfaringsbaseret individorienteret uddelegering, fragmentering usikre/ubegrundede valg Succes (når hovedsagelig) systematisk beskrivelse, analyse, vurdering velovervejet, velargumenteret refleksion konkret/eksplicit mål- og aktivitetsorienteret gruppeorienteret input/diskussion med alle i grp. bevidste og begrundede valg

51 Under procesanalysearbejdet Fokus på mål Fokus på det væsentlige (beslutninger, handlinger, funktioner, roller - og heraf følgende konsekvenser, erkendelser, etc.) Fokus på afklaring og anerkendelse Fokus på analyse og konklusion Fokus på accept frem for enighed

52 Kommunikation – Engagement – Vidensdeling Hvad har været på spil i din gruppe?

53 Under procesanalysearbejdet Fordelingen af tiden 25% Hvad var målet? Hvad var planlagt? Hvad skete der? 25% Hvordan gik det og hvorfor gik det som det gjorde? 50% Hvad skal der ske næste gang for at det kan gøres bedre? (for at opnå en bedre proces og/eller et bedre resultat?)

54 Efter procesanalysearbejdet Kvalitetsvurdering (i fht. mål) Vurdering af arbejdet med procesanalysen (hvad har gruppen lært om arbejdet med procesanalyse? om portfolio?) Renskrivning og aflevering Hvordan præsentere PA til P1-eksamen?

55 PA-præsentation til eksamen Indhold Mål/hensigter, succes/fiaskokriterier Væsentlige/skelsættende hændelser med tilhørende refleksioner/analyse Konklusioner / velbegrundede gode råd I skal formidle Overblik og overbevisning Indblik i gruppens kultur/metoder Indblik i gruppens opnåede læring Undgå en genfortælling af den skriftlige procesanalyse – brug PBL-underviserens fremsendte kommentarer og spørgsmål

56 Dagens pointer 1/2 Procesevaluering - brug altid fakta til at understøtte beslutninger - foretag runder (fastholde – mere af – mindre af) - gør det muligt for alle at gøre det lidt bedre Kommunikation - anerkendelse er speed - godt gjort er halvt fuldendt Procesanalyse - forestillinger om fortiden former tanker om fremtiden - forestillinger om fremtiden former handlinger i nuet - den uøvede klarer sig bedst vha. en opskrift

57 Dagens pointer 2/2 Refleksion - fejl giver perfektionisten nederlag - fejl giver den lærende muligheder for forbedring - uden mål/kriterier bliver refleksion til lommeuld P1-prøven - overbevis vejledere om, at gruppen i kraft af overvejelser, godt forarbejde, fejltagelser, flittig brug af værktøjskassen og gode refleksioner er kompetente til at bedrive projektarbejde Engagement - motiverende succeskriterier - indlysende succeskriterier - rumleriller

58 Dagens portfolioopgave (PV15) Der er ingen portfolioopgave. Procesanalysen er den afsluttende behandling af projektgruppens proces og dermed dokumentation for opnåelse af de procesmæssige læringsmål angivet i studieordningen.

59 Studieordning – projektets proceslæringsmål Sundhedsteknologi Færdigheder  kan analysere egen læreproces,  kan organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere Kompetencer  kan anvende projektarbejde som studieform, herunder de gennemgåede metoder til organisering af gruppesamarbejdet og løsning af gruppekonflikt  kan tage ansvar for egen læreproces samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer

60 Studieordning – projektets proceslæringsmål Kemiteknik Færdighedsmål  Skal kunne analysere egen læreproces  Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet Kompetencemål  Kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde […….]  Kunne anvende projektarbejde som studieform  Kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen  Kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter

61 Studieordning – projektets proceslæringsmål BIO Vidensmål  skal kunne vælge, beskrive og forstå forskellige metoder til videnstilegnelse i forbindelse med projektarbejdet Færdighedsmål  skal kunne anvende projektarbejde som studieform BIOT, MILT, KEMI Kompetencemål  skal kunne anvende projektarbejde som studieform, herunder de gennemgåede metoder til organisering af gruppesamarbejdet og løsning af gruppekonflikt  skal kunne analysere egen læreproces  skal kunne organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere


Download ppt "F-sektor.tnb.aau.dk/~pblcms Claus Monrad Spliid"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google