Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Deltager- og problemorientering i Kriminalforsorgen Workshop periode 2.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Deltager- og problemorientering i Kriminalforsorgen Workshop periode 2."— Præsentationens transcript:

1 Deltager- og problemorientering i Kriminalforsorgen Workshop periode 2

2 Fængselsbetjentuddannelsen Overordnede formål med ny uddannelsesstruktur mv. (1) Bedre fastholdelse og rekruttering af fængselsbetjente Sikre sammenhæng mellem uddannelsens læringsudbytte og ændrede krav

3 Fængselsbetjentuddannelsen Overordnede formål med ny uddannelsesstruktur mv. 2 Målbasering og kompetencetænkning – mere tydelige rammer Bedre praktik – og transfer Løft af faglighed Holdningspåvirkning Rustes til praktik Fokus på personlige kompetencer Fokus på deltagerforudsætninger Fokus på motivation Fokus på differentiering Sammenlignelighed med det offentlige uddannelsessystem

4 Fængselsbetjentuddannelsen År 3 - Samfund (Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til socialt arbejde i Kriminalforsorgens institutioner.) År 2 - Institution (Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til miljøarbejde i Kriminalforsorgens institutioner.) År 1 - Individ (Særligt fokus på viden, færdigheder og kompetencer i forhold til relationsarbejde i Kriminalforsorgens institutioner.) Skolemodul 1 (10 uger) Praktikmodul 1 (herunder 4 ugers praktik intro og 4 ugers virksomhedsforlagt undervisning) Praktikmodul 3 (herunder 2 ugers virksomhedsforlagt undervisning samt 3 ugers afsluttende eksamensforløb ) Skolemodul 3 (10 uger) Praktikmodul 2 (herunder 2 ugers virksomhedsforlagt undervisning) Skolemodul 2 (10 uger

5 Fængselsbetjentuddannelsen År 1: Individ År 2: Institution År 3: Samfund Uddannelsens progression:

6 Fængselsbetjentuddannelsen Pædagogiske fokuspunkter 1: 1. Kundskaberne skal læres på en måde, så de er lette at genkalde sig og anvende i praksis 2. Fokus ligger på at give eleverne erfaringer med at tænke som en fængselsbetjent. 3. Problemer, dilemmaer og elevernes egne erfaringer er centrale omdrejningspunkter for undervisningen, og 4. Eleverne arbejder selvstændigt med løsningen af disse.

7 Fængselsbetjentuddannelsen Pædagogiske fokuspunkter 2: observation og beskrivelse analyse og vurdering af situationer og definition af problemstillinger målsætninger handlemuligheder evaluering

8 Fængselsbetjentuddannelsen Uddannelsesbog og –samtaler: Summativ og formativ evaluering

9 Fængselsbetjentuddannelsen Forventede effekter af ny uddannelse: Viden, færdigheder og kompetencer Øget psykisk robusthed Forbedring af arbejdsmiljøet i fængslerne Professionalisering

10 Fængselsbetjentuddannelsen Muligheder og begrænsninger for læring – i organisationen. Læringsrum ArbejdsrumAfsoningsrum

11 Fængselsbetjentuddannelsen Organisation/institution præget af: … få spontane faglige udvekslinger ansatte, elever, ledere og indsatte imellem … mange forskellige tilgange til jobbet som Fængselsbetjent – alt fremstår som værende lige gyldigt. … meget personligt funderede omgangsformer. … fysiske rammer som understøtter personligt funderede omgangsformer … at opgaver løses med det samme. … at mange opgaver løses individuelt.... at der arbejdes efter tidsstyring. … at det positive forties og det negative fremhæves. … opgaver løses når de kommer.


Download ppt "Deltager- og problemorientering i Kriminalforsorgen Workshop periode 2."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google