Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mercantec NU forstår jeg det! Gennem bedre faglig læring til større faglig forståelse Mercantec.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mercantec NU forstår jeg det! Gennem bedre faglig læring til større faglig forståelse Mercantec."— Præsentationens transcript:

1 Mercantec NU forstår jeg det! Gennem bedre faglig læring til større faglig forståelse Mercantec

2 Mercantec: • MetalCraft • Hotel- og Restaurantskolen • Handelsskolen Viborg Interessentskole: • Silkeborg Tekniske Skole Faglig sparring og konsulent: • Beder Gartnerskole Hvem er med:

3 Mercantec Motivering af faglærere: • Afdækning af nuværende praksis • Faglig sparring og erfaringsudveksling med anden faglærer (Beder) og læsevejlederen • Ny praksis – afprøvning og justering – ny viden Nye læringsmidler: • Principper fra Cooperative Learning • Udgangspunkt i: Læse- og skriveforudsætninger - fagets sprog – forbedring af elevernes evne til at bruge og forstå fagsproget Observation af undervisningen før og efter: • Observere på effekten af den ændrede praksis • Foretage eventuelle ændringer • Samle resultater og anbefalinger Indsats:

4 Mercantec Erfaringer samles i en ”Kogebog”: • Modeller for læringsforløb • Faglærerens rolle • Læsevejlederens opgaver og rolle • Skrive-skabeloner til faglig skrivning Konkrete undervisningsforløb: • Min. 10 læringsforløb der bygger på erfaringerne fra projektet • Min. 6 it-baserede, multimodale læremidler Erfaringerne spredes via: • Workshops og erfa-møder • Filmklip (Tube) med faglærere der fortæller: ”Sådan gør jeg – overvindelse af faglig usikkerhed – Det bliver nemmere” Produkter:

5 Mercantec En målrettet læsefaglig indsats højner det faglige niveau generelt • Faglærerne får et øget fokus på faglige læse- og skrivefærdigheder • Undervisningen tilrettelægges, så også elever med læse- skrivevanskeligheder kan profitere • Større opmærksomhed på, hvordan læringsmidler udformes og hvordan der arbejdes med dem. • It- understøttede læringsmidler – tilgængelighed – styrkelse af kommunikative kompetencer. • Opmærksomhed på læsevejlederens arbejde • Eleverne kan benytte faglig (skriftelig) information til at: Udvikle faglig viden og potentialer – nå egne (Karriere) mål – kunne fungere og tage aktiv del i samfundet. Effekter:

6 Mercantec • Resultater og erfaringer udbredes til alle afdelinger • Faglærere fungerer som agenter for forandring • Læsevejlederfunktionen styrkes – alle er opmærksomme på emnet, ikke kun læsevejleder • Mercantecs pædagogiske strategi • Mercantecs kvalitetshjul Udbredelse til andre skoler Alle lærere, ledere og elever siger: ”Nu forstår jeg det” Forankre:


Download ppt "Mercantec NU forstår jeg det! Gennem bedre faglig læring til større faglig forståelse Mercantec."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google