Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PR Kampagne for folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PR Kampagne for folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 PR Kampagne for folkeskolen
Forslag til den langsigtede indsats: Til kommentering

2 Langsigtet strategi - forslag
Cirka 25 % af de københavnske forældre fravælger folkeskolen – eller den lokale folkeskole. Valg af privat-/friskole: Før barnet er blevet et år (46%) og i perioden fra barnet er 3-5 år (43%) Valg af folkeskole: Før barnet er blevet et år (27 %) og i perioden fra barnet er 3-5 år (60 %) Indflydelse på valg af skole: Det er primært det sociale netværk (eget eller barnets), der kan få forældre til at genoverveje skolevalget men besøg på skolen  har også en effekt og 37 % siger, at besøg på skolen har indflydelse på skolevalget. Dvs. at skolernes indsats for rekruttering af elever har den største effekt og det er væsentligt at potentialerne omkring barnet sociale netværk udnyttes bedst muligt. Folkeskolen – det naturlige valg: Positiv tænkning og skærpet bevidsthed på dagsordenen En langsigtet indsats med fokus på at skabe synlighed og positiv omtale af den lokale folkeskole, bør have fokus på den synergi der kan skabes i forbindelse med en række af forvaltningens øvrige udviklingsindsatser, frem for at iværksætte mange små, usammenhængende tiltag. Folkeskole – det naturlige valg: skal sættes på dagsordenen: Internt: Gennem samarbejde og koordinering om udviklingstiltag, skal forvaltningen skærpe bevidstheden om at indtænke positiv omtale og rekruttering af flere ambassadører for folkeskolen – såvel i forvaltning og på skoler og institutioner som i samarbejdet med faglige- og forældreorganisationer. Eksternt: Koordinerede presseindsatser og tilbagevendende kampagner, skal bidrage til ambassadørfortællingen om den gode folkeskole.

3 Langsigtet strategi - forslag
Forslag til langsigtede tiltag: Koordinering og samarbejde med øvrige udviklingsindsatser i forvaltningen: Styrket samarbejde mellem skoler og børnehaver: Implementering af anbefalinger fra Pædagogisk Kvalitetsudvalg Muligheden for at anvende sundhedsplejersker i præsentationen af den københavnske folkeskole (mange tvivlere fravælger folkeskolen når barnet er mellem 0-1 år og mødregrupper har stor betydning for valg/fravalg af den lokale folkeskole) Digitale udviklingsprojekter: selvbetjeningsløsninger, direct-mail-muligheder, borger.dk m.m. Forslag til indsats Forslag til action Kompetenceudvikling omdømmeledelse. Understøtte skolernes egen indsats for at rekruttere skolestartere: kompetenceudvikling kommunikation og markedsføring med fokus på at markedsføring og omdømmeledelse er en vigtig del af ledelsesopgaven. Projektgruppen anbefaler, at kompetenceudvikling til ledere med særligt fokus på markedsføring og omdømmeledelse fremmes og fx tilbydes på Sommeruniversitet. Evaluering af kommende kompetenceudviklingsforløb Årlige kampagner med det formål at skabe positiv opmærksomhed om den københavnske folkeskole og levere et modspil til de negative historier om skolerne som af og til præger mediebilledet og den offentlige debat. Projektgruppen anbefaler, at der gennemføres en folkeskolekampagne én gang årligt. Kampagnen bør udmeldes i god tid, så skolerne fx har mulighed for at tilrettelægge egne lokale informationsindsatser i tilknytning til kampagnen. Årlige koordinerede presseindsatser, hvor såvel forvaltning, borgmester, de københavnske skoleleder- og lærerforeninger samt forældreorganisationer sætter fokus på folkeskolen.

4 Langsigtet strategi - forslag
Forslag til indsats Forslag til action Kompetenceudvikling omdømmeledelse. Understøtte skolernes egen indsats for at rekruttere skolestartere: kompetenceudvikling kommunikation og markedsføring med fokus på at markedsføring og omdømmeledelse er en vigtig del af ledelsesopgaven. Indstilling om, at lederforløb i kompetenceudvikling til ledere med særligt fokus på markedsføring og omdømmeledelse fremmes og fx tilbydes på Sommeruniversitet. Evaluering af kommende kompetenceudviklingsforløb Synergi ift. øvrige udviklingsindsatser - Koordinering og samarbejde Styrket samarbejde mellem skoler og børnehaver SOK indleder samarbejde med Pædagogisk Faglighed i forbindelse med implementering af anbefalinger fra Pædagogisk Kvalitetsudvalg ift. anbefalingen ”Sammenhæng og overgange” - Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der samarbejdes om at skabe en tryg og god overgang. Muligheden for at anvende sundhedsplejersker i præsentationen af den københavnske folkeskole SOK tager initiativ til indledende drøftelser med Sundhed & Indkøb om, hvordan sundhedsplejersker kan bidrage i arbejdet. Digitale udviklingsprojekter: selvbetjeningsløsninger, direct-mail-muligheder, borger.dk m.m. Fælles indstilling til BUU: øget samspil mellem skoler og institutioner samt udviklingen af digitale borgerløsninger med henblik på, at synliggøre den lokale folkeskoles styrker og muligheder. Herunder koordinering mellem digital skoleindskrivning,digital pladsanvisning, planlægning, skoledistriktsdannelser m.m. Samt Barnets Bog og den nationale udvikling af borger.dk/minside. Styrket forældresamarbejde samt samarbejde med organisationer og erhvervsliv i lokalområdet Inspirationsmateriale til åben skole/rekrutteringshåndbog Forældresamarbejde/forældrenetværk på dagsordenen i Dialogforum m.m. Koordinering og samarbejde med øvrige udviklingsindsatser i forvaltningen: Styrket samarbejde mellem skoler og børnehaver: Implementering af anbefalinger fra Pædagogisk Kvalitetsudvalg Muligheden for at anvende sundhedsplejersker i præsentationen af den københavnske folkeskole (mange tvivlere fravælger folkeskolen når barnet er mellem 0-1 år og mødregrupper har stor betydning for valg/fravalg af den lokale folkeskole) Digitale udviklingsprojekter: selvbetjeningsløsninger, direct-mail-muligheder, borger.dk m.m.


Download ppt "PR Kampagne for folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google