Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Startkonference for FoU- projekt Klasserumsledelse og elevinddragelse Århus Statsgymnasium 5. september 2013

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 09-09-2014 Side 2 Udviklingsprogrammet for de gymnasiale uddannelser Mål Alle gymnasieegnede elever skal kunne udvikle sig optimalt inden for de gymnasiale uddannelsers profiler Studenternes faglige kompetencer og studiekompetencer skal styrkes.

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Indsatsområder for 2. fase 2013/14 Faglig overgang fra grundskolen til de gymnasiale uddannelser Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen Klare studieretningsprofiler og fagligt samspil Klasserumsledelse og elevinddragelse Elevernes internationale kompetencer Talentudvikling og praktik i de videregående uddannelser. 09-09-2014 Side 3

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Netværk og forankring Skolerne søgte om medvirken i form af skoleprojekter i april. Skolerne fik besked om UVM-tilskud i juni For 6 indsatsområder etableres der skolenetværk blandt alle ansøgerskoler For 5 indsatsområder etableres et forskningsprojekt Skoler, der får tilskud, skal deltage i skolenetværket og i forskningsprojektet Skolerne bidrager til ideudveksling, sparring og rapportering i netværket. Projektet afsluttes med en rapport fra hver skole, en rapport fra skolenetværket, en forskningsrapport + gerne en nationalt udbudt konference 09-09-2014 Side 4

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Skoleprojekter Et vellykket skoleprojekt forudsætter normalt: En gennemtænkt målformulering En begrundet beskrivelse af den ændrede praksis Et forpligtende samarbejde mellem ledelsen og de involverede lærere og elever, herunder en klar ansvarsfordeling og et løbende samarbejde Afklaring af proces, rammer, ressourcer og projektstyring En strategi for opsamling af resultater og effekt i forhold til elevernes udbytte Præcise evalueringskriterier En strategi for spredning og forankring af en eventuel ændret praksis. 09-09-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 5. Klasserumsledelse og elevinddragelse Målet med dette indsatsområde er at styrke klasseledelsen og inddragelsen af eleverne/kursis­ter­ne, så de oplever skolen som motiverende og engagerende, og så de fastholdes i deres faglige udvikling og opnår gode studievaner. Der skal være fokus på at inddrage eleverne i planlægningen af undervisningen at give lærerne gode forudsætninger for klasserumsledelse at udvikle elevaktiverende arbejdsformer, der bidrager til et forpligtende læringsfællesskab at udvikle en samarbejdskultur på skolen, der inddrager elever, lærere og ledelse. 09-09-2014 Side 6

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ God arbejdslyst! 1.Arbejdet og erfaringerne er vigtige for 2.I første omgang Eleverne Lærerne Skolen 3.I anden omgang Er erfaringerne vigtige for alle de andre skoler, der kan inspireres Og for at ministeriet kan få tilbagemelding om hvilke veje de videre udviklingsarbejde skal gå


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google