Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 19-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Systematisk dataindsamling Hvor kommer data fra ? • Socioøkonomiske data: særskilt datakilde Fra Databanken: ”Gennemsigtighed og Åbenhed” info om: • Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig studietid • Overgang til videregående uddannelse • Karakterer, elevernes faglige resultater Databanken rummer mange flere muligheder. Skolens egne data • Uddybende undersøgelser ift. data fra Databanken • Fravær • Trivselsundersøgelser

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Skolens socioøkonomiske referencer •Er niveauet tilfredsstillende for eksamensresultater og fagkarakterer for de forskellige niveauer og prøveformer ? •Har skolen elevgrupper der i særlig grad har betydning for resultaterne ? •Er der en udvikling over tid i nogle af resultaterne? •Hvordan hænger resultaterne sammen med skolens faglige resultater uden hensyn til socioøkonomiske referencer ? • Trækker bestemte fag eller bestemte karakter (fx afsluttende mundtlige standpunktskarakterer eller skriftlige prøvekarakterer i bestemte fag) skolens niveau op/ned? Hvordan arbejder den enkelte lærer, lærerteamene, faggrupperne og skolen med at sætte fokus på at styrke alle elevers faglige niveau mest muligt 19-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fuldførelse og gennemsnitlig studietid •Hvor stort er frafaldet ? •Hvor går eleverne hen ? •Hvornår sker frafaldet ? •Hvad er karakteristisk for de elever, der falder fra? •Optagelsesgrundlag? •Socioøkonomiske karakteristika? •Bestemte studieretninger/fag? •Klassens kultur? Hvordan arbejder den enkelte lærer, lærerteamene, faggrupperne og skolen med frafald? Hvilken effekt har skolens frafaldsindsatser? 19-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 3

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Overgang til videregående uddannelse •Hvor mange starter på en videregående uddannelse? – er omfanget tilfredsstillende? Hvor hurtigt starter de? •Hvilke uddannelser går eleverne til ? •Er der sket ændringer over tid ? •Er der bestemte studieretninger, hvor overgangen er stor/lille ? •Er der bestemte elevgrupper, hvor overgangen er stor/lille ? •Er eleverne parate (fag, niveauer, studiekompetencer…) eller må de supplere? •Hvordan matcher det faktiske valg med elevernes forventninger/drømme Hvordan arbejder den enkelte lærer, lærerteamene, faggrupperne og skolen med at sætte fokus på elevernes reelle studiekompetence og elevernes parathed og afklaring? 19-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Karakterer, elevernes faglige resultater •Er niveauet fra fag til fag, mundtligt og skriftligt, tilfredsstillende ift. elever, hold og årgang? •Er der variation over tid ? •Er der væsentlige forskelle mellem års- og eksamenskarakterer? •Er der fag, hvor eleverne ligger systematisk under/over deres eksamensresultat? • Er der fagområder eller arbejdsmetoder, hvor mange af skolens elever har vanskeligheder? •Er skolens resultater på niveau med tilsvarende skolers resultater ? Hvordan arbejder teams, faggrupper og ledelse med elevernes faglige resultater? Hvordan inddrages eleverne? 19-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Fravær •Hvor stort er fraværet ? •Er der bestemte klasser eller årgange med stort fravær ? •Har bestemte elevgrupper et særlig stort fravær ? •Har bestemte fag eller forløb et særligt stort fravær? Hvordan arbejder den enkelte lærer, lærerteamene, faggrupperne og skolen med fravær? Hvordan inddrages eleverne? Hvad ved skolen om effekten af forskellige fraværsindsatser? 19-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ Elevernes trivsel •Hvordan er elevernes psykiske og fysiske undervisningsmiljø? •Kan der ses sammenhænge mellem elevgruppers eller klassers udervisningsmiljøvurdering og deres faglige resultater? •Sammenlignes skolens undervisningsmiljøvurdering med andre skolers? •Rummer skolens handlingsplaner opfølgning på alle de områder, hvor der kan iagttages tydelige behov for opfølgning? •Hvordan inddrages eleverne i efterbearbejdning af umv? •Hvordan effektvurderes handlingsplanen? Hvordan arbejder lærerteamene og skolen med elevernes trivsel ? 19-06-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google