Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ungepakke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ungepakke."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ungepakke 2 – evaluering – proces Jørgen Brock, Ministeriet for Børn og Undervisning, jb@uvm.dk UU-lederkonference, april 2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Evaluering af ungepakke 2 – status og den videre proces •Som led i lovgivning om ungepakke 2 blev det besluttet at foretage en evaluering af alle initiativer - hver for sig og samlet (Evaluatorerne: Epinion, Pluss Leadership og CEFU) •November 2011: Midtvejsevaluering fra evaluatorerne af to initiativer: •Initiativ 2: Uddannelsesparathedsvurdering og •Initiativ 9 : Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede - fordi der havde været et særligt fokus og en særlig interesse for disse to initiativer UU-lederkonference, april 2012 Side 2

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Fra midtvejsevalueringen: •”Den samlede evaluering har til formål at vurdere effekterne af Ungepakke 2 i forhold til målet om, at flere unge kommer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. •Det mere specifikke formål med midtvejsevalueringen af initiativ 2 er at kvalificere såvel det konkrete arbejde med UPV rundt om i landet, som den politiske beslutningsproces i forhold til den fremtidige lovgivningsmæssige ramme omkring vurderingerne. •Hensigten er, at midtvejsevalueringen skal være med til at åbne op for overvejelser og refleksioner blandt de mange aktører, der er involveret eller har interesse i vurderingerne, ligesom vi med evalueringen også har ønsket at give stemme til de unge, som er omdrejningspunkt for UPV.” UU-lederkonference, april 2012 Side 3

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" videre proces, 2 •Der har efterfølgende været sendt brev ud fra ministeren og været afholdt møde i ministeriet som opfølgning på evaluering af midtvejsevaluering af initiativ 2 •1. september 2012 skal resultatet fra evalueringen indgå i de politiske forhandlinger •Bevillingen ophører med udgangen af 2012. Beslutning skal herefter træffes, hvorvidt initiativerne i ungepakke 2 skal videreføres eller standses •Mulighed for lovændringer til efteråret 2012 i forbindelse med ny finanslov •Ungepakke 2 koster omkring 270 mio. om året UU-lederkonference, april 2012 Side 4

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" De 12 initiativer i ungepakke 2 •Ungepakkens 24 initiativer er i evalueringen samlet i 12 initiativer: Initiativ 1: Alle 15-17-årige skal følge uddannelsesplanen, og kommunerne skal følge op herpå •Initiativ 2: Vurdering af den unges uddannelsesparathed •Initiativ 3: Overgang til ungdomsuddannelserne •Initiativ 4: Etablering af kommunale tilbud for 15-17-årige •Initiativ 5: Nye muligheder for 10. klasse •Initiativ 6: Bortfald af krav om anvendelse af introduktionskurser og nedsat obligatorisk brobygning i 10. klasse UU-lederkonference, april 2012 Side 5

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" De 12 initiativer, forts. •Initiativ 7: Etablering af e-vejledning •Initiativ 8: Udvikling og drift af system til samkøring af data •Initiativ 9: Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede •Initiativ 10: Fleksible eud-forløb (eux) •Initiativ 11: Produktionsskolebaseret lærlingeuddannelse •Initiativ 12: Den lokale implementering. Ungepakke 2 forudsætter et tæt samarbejde mellem forskellige kommunale aktører og uddannelsesinstitutioner. UU-lederkonference, april 2012 Side 6


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Ungepakke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google