Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturvidenskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturvidenskab."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturvidenskab - talent Jette Rygaard Poulsen

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Et talentstimulerende naturfagsundervisningsmiljø Naturfagene har gode muligheder: Eksperimenter og praktisk udforskning Abstraktion og teoretisering Anvendelse og innovation En undersøgende tilgang Tradition for talentarbejde 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Et talentstimulerende naturfagsundervisningsmiljø Karakteristika: Frirum til udforskning Fokus på deltagelse og roller i klassen Anerkendelse Opfølgning 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 5 talenttyper KanKan måske Vil Eleven der kan og vil Den selvstyrende elev Den slidsomme elev Vil måske Det umotiverede talent Den innovative opfinder 19. jan 2012Talent i naturvidenskab

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Eleven der kan og vil Styrker: Faglig fordybelse Stort overblik og velstruktureret Aktiv deltagende i undervisning Svagheder: Pligtopfyldende For høje egne forventninger Overforberedt til timerne 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Eleven der kan og vil Hvordan motiveres eleven? Faglig dybde Klart mål med opgaver Ikke behov for at skabe noget nyt Kunne slutte større sammenhænge i opgaver Nøddeknækkeropgaver 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Den selvstyrende elev Styrker: Hurtigopfattende og højt abstraktionsniveau Fordyber sig uden at bekymre sig om sværhedsgraden Selektiv hvad angår interessefelter Svagheder: Kan opleves vanskeligt integrerbar Ikke nødvendigvis vellidt, er utålmodig med klassekammerater Kører ofte solo Demotiveres nemt 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Den selvstyrende elev Hvordan motiveres eleven? Skal have andre udfordringer end resten af klassen Han skal udfordres af reel problemløsning, frem for træningsopgaver Anerkendelse for den ofte selvstændige opsøgning af viden Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og gerne kontakt til videregående uddannelser 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Det umotiverede talent Styrker: Hurtigopfattende Højt abstraktionsniveau Kritisk og selvstændig tilgang til stoffet Svagheder: Kan opleves doven og vanskeligt integrerbar Passiv og usynlig (eller) Irriterende og distraherende Talentet forløses måske efter gymnasiet - måske aldrig! 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

10 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Det umotiverede talent Hvordan motiveres eleven? Rutiner skal brydes – det er jo netop dem der ”luller” ham i søvn. Han skal have valgmuligheder, og kunne se en mening der ligger uden for den snævre undervisningskontekst. Overskridelse af faggrænser er inspirerende – han har ikke noget stærkt tryghedsbehov. Eksperimentelt arbejde, feltarbejde og gerne kontakt til videregående uddannelser. 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

11 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Den innovative elev Styrker: meget induktivt arbejdende yderst nysgerrig hvad angår eksperimentelt arbejde arbejder konstruktivt med i den daglige undervisningen Svagheder: forholdsvis usynlig i en klasseundervisning svær at arbejde sammen med 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

12 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Den innovative elev Hvordan motiveres eleven? At arbejde med en opfindelse Optimering af kendte arbejdsgange… Mulighed for selvstændighed og kreativitet i løsningen eksperimentelle opgaver Arbejde med innovationsorienterede projekter 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

13 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Den slidsomme elev Styrker: Arbejder sig til det de mestrer Udviser motivation, udholdenhed og ihærdighed Yder gerne en indsats sammen med andre Er med til at give gruppearbejdet drive Svagheder: Ikke blandt de fagligt stærkeste i skolen Får ikke nødvendigvis de højeste karakterer 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

14 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Den slidsomme elev Hvordan motiveres eleven? Gode opgavetyper fx problem-orienterede projekter og virkelighedsnære problemer At kunne bidrage til at løse en opgave Af opgaven og oplevelsen Af at kunne opnå noget sammen 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab

15 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Konklusioner Indenfor undervisningens rammer + supplerende tilbud Talentstimulerende undervisning har frirum, variation og differentiering Lærertid til eleven Opfølgning Talenter er forskellige Talenter har behov for fællesskab 19. jan 2012 Talent i naturvidenskab


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Naturvidenskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google