Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-08-2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-08-2014."— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Evaluering af Pædagogikum 2009 Eva Pilgaard Haue Kontoret for Gymnasiale uddannelser

2 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 2 Overordnede konklusioner Der er en generel accept af pædagogikumordningen Den er velfungerende og giver lærerne et solidt grundlag for at kunne undervise i de gymnasiale uddannelser Giver kandidater – og skoler et pædagogisk løft Meget fint, at der er en fælles ordning for de fire gymnasiale uddannelser skifte mellem skoleformer Ordningen er relevant for alle uddannelser Fint at den kun tager et år

3 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Plads til forbedringer Uddannelsens tilrettelæggelse For lidt samspil mellem teori og praksis – blevet bedre, men stadig behov for at styrke samspillet Ikke altid den ønskede progression og sammenhæng i vejledningen Kompakt for kandidater med mere end to fag 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 3

4 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Plads til forbedringer Overordnet skoleniveau På mange skoler kommer kandidaterne ikke i pædagogikum umiddelbart efter fastansættelsen Mange har været årsvikarer på skolen i flere år Hovedparten af skolerne uddanner pædagogikumkandidater, men nogle uddanner forholdsvis få og andre forholdsvis mange 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 4

5 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Teoretisk pædagogikum Skoleaktører problematiserer ikke behovet for teoretisk viden. 89% af skolelederne mener, det er relevant (i høj eller nogen grad) Efterlyser større fokus på relevans og anvendelighed af den lærte teori Skal inddrage praksiseksempler i undervisningen: ”hvad vil det sige i klasserummet” f.eks. i forhold til differentieret undervisning vejledning og evaluering af elever Efterlyser større sammenhæng mellem kurserne på teoretisk pædagogikum således” at der trækkes større sammenhæng mellem de almenpædagogiske indsigter og de mere praksisrettede fagdidaktiske kurser” Forståelse af, at almenpædagogik er forudsætning for og redskab for fagdidaktikken 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5

6 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tilrettelæggelsen på skolerne Skal bidrage til at koble teori og praksis Kursuslederen Udpeges ud fra pædagogisk viden og indsigt (88%) –efteruddannelse (86%) Kursuslederne bør have større fokus på den pædagogiske del af opgaven frem for den organisatoriske Bør trække vejledningen af kandidaterne op på et ”overordnet, sammenbindende og mere almenpædagogisk niveau på tværs af vejledning i de enkelte fag” f.eks. forhold til differentieret undervisning vejledning og evaluering af elever Bør sikre progression i vejledningen. Uddannelsesplanen skal i højere grad bruges som planlægningsværktøj koordinerende og dynamisk Ikke alle taler med kandidaten om opgaven i teoretisk pædagogikum Bedømmer og vejleder – klargøre rolle i forskellige siuationer 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 6

7 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tilrettelæggelsen på skolerne Vejlederne Udpeges ud fra vejledningsmæssige kompetence (75%) Indsigt i teoretisk pædagogikum ( 23%). Skolerne/vejlederne vælger efteruddannelse i vejledning frem for teoretisk pædagogikum Meget lidt fokus på teoretiske perspektiver i vejledningen i fagene ”Jeg kunne ønske mine vejledere vidste bare lidt om det teoretiske. For når man kom hjem og snakkede om det, så lignede de bare et stort spørgsmålstegn” Behov for klarer rammer for vejledning 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 7

8 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" Tilsynsførende Opfattes som garant for, at tingene går ordentligt til Tilsynsførende skal være bevidste o deres forskellige roller Bør være bekendt med teoretisk pædagogikum og bør i højere grad bringe almenpædagogiske og fagdidaktiske diskussioner ind i besøgene Fint hvis bi-tilsynsførende kan deltage i første besøg Synes det er et problem, når kandidater har undervist for mange år. ”Vi føler nogle gange, at kandidaten er fasttømret i et undervisningsteam, hvor vi kommer ude fra i forhold til teamet. Det er jeg lidt irriteret over, for skolerne har på en eller anden måde lavet en blåstempling på forhånd”. 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 8

9 Tekstniveauer: 1.For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i værktøjslinjen "Formatering". 2.For at komme tilbage til tidligere niveauer, brug "Formindsk list niveau"- knappen Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-08-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 9 Skolen og kandidaterne Kun meget få skoler har retningslinjer for, hvordan kandidatens viden kan bidrage til skoleudvikling Sjældent opfølgningsplan for kandidaterne Brug af udtalelsen i forhold til opfølgning: ca 72% skoleledere bruger den i høj eller nogen grad


Download ppt "Tilføj hjælpelinjer: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg "Gitter og hjælpelinjer" 3.Vælg "Vis hjælpelinjer på skærm" 21-08-2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google