Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"— Præsentationens transcript:

1 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 1 Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en ny måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

2 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 2 Struktur: •Vekseluddannelse. •Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. •Gennemføres uden uddannelsesaftale. •Samme mål og niveau som tilsvarende EUD, hvor praktikuddannelsen finder sted i en virksomhed. •Afsluttes med samme prøver og beviser.

3 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 3 •Grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole – efter modellen om ny mesterlære. •Eleven får en fast kontaktlærer, der sammen med produktionsskolen udformer uddannelsesplanen. Den grundlæggende praktiske oplæring på produktionsskolen kan suppleres med ophold på erhvervsskolen, for eksempel i forbindelse med nødvendige certifikater. •Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Her vurderer skolen, om eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne fortsætte på skoleundervisningen i hovedforløbet. Struktur - grundforløb

4 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 4 •Hovedforløbet gennemføres på normal vis. •Det kan være aftalt, at eleven venter med at opnå visse kompetencemål i grundforløbet, til hovedforløbet. •I forløbet kan indgå praktikuddannelse i virksomheder – med eller uden uddannelsesaftale Struktur - hovedforløb

5 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 5 Målgruppe •Adgang til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er betinget af, at en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale. •Visitationen af elever til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse foregår i et tæt samarbejde mellem produktionsskolen og den relevante erhvervsskole for at sikre, at den unge tilhører målgruppen. •Det er den skole, der udbyder uddannelsen (erhvervsskolen), der har det faglige ansvar, og derfor er kompetencefordelingen fastlagt således, at det er erhvervsskolen, der træffer afgørelse om optagelse.

6 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 6 Økonomi •Det er den udbudsgodkendte erhvervsskole, der har det retlige og økonomiske ansvar. Det er derfor også erhvervsskolen, som modtager tilskuddet fra staten. •Under skoledelen udløses statslige taxametertilskud i forbindelse med deltagelse i grundforløbs- og hovedforløbsundervisning. •Erhvervsskolen modtager tilskud pr. elev ved iværksættelse af uddannelsesplan samt ved gennemførelse af grundlæggende praktisk oplæring. Der modtages tilskud pr. årselev for elever i hovedforløb til dækning af skolernes udgifter ved en mere intensiv undervisning.

7 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 7 •Under praktikdelen udløser elever i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse et tilskud pr. årselev svarende til drifts- og bygningstaxametrene for ordinære elever på produktionsskoler. •Erhvervsskolen udbetaler en skoleydelse til elever, der deltager i produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Skoleydelsen svarer til ydelsen til erhvervsuddannelseselever i skolepraktik. •Arbejdsgivernes Elevrefusion administrerer udbetaling af skoleydelse, hvilket svarer til ordningen vedrørende skolepraktikydelse. Økonomi

8 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 8 Andet •De faglige udvalg godkender den enkelte produktionsskole som praktikplads og fører tilsyn med praktikuddannelse, der gennemføres på en produktionsskole, på samme måde som de faglige udvalg fører tilsyn med skolepraktik og virksomhedspraktik. •Der ændres i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen). •Der fastsættes nærmere regler om aktivitetsindberetninger, udbetaling af tilskud, opgørelse af årselever samt tilbagebetaling og kontrol af udbetalte tilskud.

9 Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’ 21-06-2014 Side 9 •Der fastsættes nærmere regler om indholdet af samarbejdsaftalen, herunder om visitation, udarbejdelse af elevens uddannelsesplan, økonomi og administration i forbindelse med produktionsskolens varetagelse af udlagt undervisning og praktikuddannelse m.v. Der kan om nødvendigt også fastsættes formkrav til aftalen. •Der fastsættes nærmere regler om skoleydelsens opgørelse og udbetaling. •Der kan fastsættes nærmere regler om antalsbegrænsning af tilgangen til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse. Formålet med bemyndigelsen er at give mulighed for et administrativt indgreb, såfremt aktiviteten får et uhensigtsmæssigt omfang. Andet


Download ppt "Tilføj hjælpelinier: 1.Højreklik et sted i det grå område rundt om dette dias 2.Vælg ’Gitter og Hjælpelinier...’ 3.Tilvælg ’Vis hjælpelinier på skærm’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google