Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statistisk belysning af globaliseringen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statistisk belysning af globaliseringen"— Præsentationens transcript:

1 Statistisk belysning af globaliseringen
Peter Bøegh Nielsen Danmarks Statistik

2 Hvad måler globaliseringsstatistikkerne?
Produkter Funktioner Investeringer Arbejdskraft

3 Hvorfor belyse globaliseringen?
Vi skal producere relevant statistik, der belyser de væsentligste samfundsmæssige forhold Brugerbehov for etablering af nyt videngrundlag til politikformulering Etablere ny viden, der kan medvirke til den løbende evaluering af udsagnsværdien af den eksisterende statistikproduktion

4 Hvilke initiativer har Danmarks Statistik iværksat?
Danske virksomheders outsourcing (Koncernprojekt) Udenlandske datterselskaber i Danmark (Løbende statistik) Danske datterselskaber i udlandet (Løbende statistik) Danmarks placering i den globale værdikæde (Koncernprojekt) Danske firmaers internationalisering (Koncernprojekt)

5 Globaliseringens drivkræfter
Den teknologiske udvikling, som har gjort transport og kommunikation nemmere og billigere Fjernelse eller reduktion af barrierer for fri handel, investeringer, arbejdskraftens bevægelighed og udveksling af viden mellem lande Øget organisatorisk opsplitning af produktionsprocessen – både for industri- og servicevirksomheder

6 Opsplitning af værdikæden: Tekstilindustrien
Koncepter Hvor udføres funktionen: OPT Outward Processing Traffic ( ) CMT Cut, Make and Trim ( ) SOD Sourcing from own Design ( ) Based on suppliers Design (2000-) Design DK Logistik Udland Metervareindkøb Metervareforædling Opskæring Syning Pakning Kvalitetskontrol Markedsføring

7 Stor-skala produktion
Værdikædens Smiley Input Output Værdi- tilvækst Forskning Markedsføring Stor-skala produktion Produktudvikling Pilot produktion Ramp-up produktion Bearbejdning Distribution

8 Danske virksomheders outsourcing
Ad hoc undersøgelse omfattende 5100 virksomheder med 20+ ansatte i de private byerhverv Høj svarprocent: 96,5 % for virksomheder med 50+ ansatte 55,7 % for virksomheder med 20+ ansatte Del af europæisk undersøgelse, men også selvstændigt dansk projekt i koncernregi Output fra projektet International Sourcing – Moving Business Functions Abroad Økonomisk Tema om danske virksomheders outsourcing Data fra Statistikbanken

9 Firmaets black box åbnes op

10 Andel af virksomheder, der har outsourcet til udlandet
Andel af virksomheder, der har outsourcet til udlandet. Fra 2001 til 2006

11 Hvilke brancher outsourcer til udlandet?

12 Outsourcingsdestinationer

13 Motiver til outsourcing

14 Umiddelbare beskæftigelsesmæssige konsekvenser af outsourcing 2001-2006

15 Statistik over udenlandske datterselskaber i Danmark og danske datterselskaber i udlandet
Inward FATS udenlandsk firma omsætning værditilvækst beskæftigelse antal firmaer branche land Indsamlingsland indenlandsk firma Outward FATS indenlandsk firma udenlandsk firma omsætning beskæftigelse antal firmaer branche land

16 Statistik over udenlandske datterselskaber i Danmark
Baseret på EU-forordning Baseret på registeroplysninger – ingen ekstra administrative byrder Omfatter de private byerhverv Omfatter regnskabsvariable (fx omsætning, værditilvækst) og beskæftigelses- og F&U-variable

17 Væsentligste forskelle mellem FATS og FDI
Omfatter samtlige datterselskaber med > 50 % af aktiekapitalen [10 %] Ejerskab tager udgangspunkt i kontrol (aktiemajoritet eller effektiv kontrol) [investering] Hele værdien allokeres til ét land [relativ fordeling] Datterselskabets faktiske aktivitet (branche) registreres [investors branche]

18 Afgrænsning af populationen (1) FDI vs. FATS
Hele økonomien FDI ≥ 10% FATS > 50%

19 Afgrænsning af populationen (2)
Eksempel: Effektiv minoritetskontrol F E D C B USA FI FI N S 10 % 10 % 10 % 21 % 49 % A DK

20 Afgrænsning af populationen (3)
Eksempel: Direkte ejer og ultimativt kontrollerende firma Firma: A B C D Land: DK S NL S 100 % 80 % 100 %

21 Dansk og udenlandsk ejede firmaer Fem nøglevariable, 2006

22 Er Danmark en global eller regional økonomi
Er Danmark en global eller regional økonomi? Udenlandske selskabers fordelt efter oprindelse, fem nøglevariable, 2006

23 Er der forskelle i den branchemæssige struktur for danske og udenlandske selskaber? Danske og udenlandske selskaber, udvalgte branchegrp., tre nøglevariable, 2006

24 Statistik over danske datterselskaber i udlandet (1)
Baseret på EU-forordning, men udvidet til også at omfatte datterselskaber inden for EU Spørgeskemabaseret undersøgelse Omfatter de private byerhverv Indeholder få variable: Antal datterselskaber, lokalisering, omsætning og antal ansatte Vil give oplysning om: I hvilke lande har danske firmaer datterselskaber? Hvad er bruttobeskæftigelsen for de danske it-erhverv i Danmark og udlandet? Hvor mange danske industrifirmaer opretter forskningsselskaber i udlandet?

25 Statistik over danske datterselskaber i udlandet (2)

26 Danmarks placering i den globale værdikæde (KP 2008)
Hvad influerer virksomhedernes lokaliseringsbeslutning? Markedsadgang Produktionsomkostninger Trade-off mellem afstand og nærhed Infrastrukturer (fysiske, samfundsmæssige og sociale) Benchmarking af Danmark som investeringsland Datagrundlag: Statistik over udenlandske datterselskaber i Danmark Undersøgelse af udenlandske selskabers motiver for lokalisering Projektoutput: Statistisk publikation Økonomisk Tema Politisk handlingsplan

27 Mulig model for måling af firmaernes globaliseringsgrad (KP 2009)
Eksport Nabolande Øvrige EU Øvrige OECD Øvrige verden Investeringer I (Datterselskaber i udlandet) Investeringer II (Udenlandsk ejerskab) Outsourcing Arbejdskraft (?)

28 Global integrerende strategi
Indhold Illustration International strategi Har internationale aktiviteter gennem udenrigshandel og har kun ansatte indenfor hjemlandets grænser Værdikædeaktiviteterne F&U, produktion, distribution, salg & markedsføring og branding udføres i Danmark og har dermed kun internationale aktiviteter Multinational strategi Udenfor hjemlandets grænser har virksomheden placeret en række datterselskaber, der hver især udfører en stor andel af aktiviteterne i værdikæden Værdikædeaktiviteterne F&U, produktion, distribution, salg & markedsføring og branding udføres alle dammen i f.eks. Kina og Danmark F&U i Danmark Distribution i polen Global integrerende strategi Opsplitter værdikæden på tværs af nationale grænser, således at de enkelte led i værdikæden kun udføres der, hvor det bedst kan betale sig Produktion i Kina

29 Hvad er globaliseringens konsekvenser for statistikproduktionen?
Hvilke konsekvenser har outsourcing for en retvisende brancheplacering? I hvilket omfang skyldes ændringer i udenrigshandelen outsourcing af produktionen til udlandet? I hvilket omfang er udenlandske datterselskabers eksport udtryk for koncerninterne transaktioner mere end markedsmæssige præferencer? I hvilket omfang påvirker udenlandsk ekspansion den beskæftigelsesmæsssige udvikling i Danmark?


Download ppt "Statistisk belysning af globaliseringen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google