Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

It-branchen – en faktor i fremtidens vækst

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "It-branchen – en faktor i fremtidens vækst"— Præsentationens transcript:

1 It-branchen – en faktor i fremtidens vækst
v. departementschef Michael Dithmer

2 Regeringsgrundlaget ”Vi skal sikre, at informations- og kommunikationsteknologi giver fordele og kvalitet for borgere, virksomheder og den offentlige sektor. Allerede i dag er Danmark blandt de bedste til at udnytte informations- og kommunikationsteknologi, men vi skal være endnu bedre. ”

3 Beskæftigelse inden for it erhvervene
Over ansatte i it-erhvervene i 2004 Mange højt uddannede arbejder i it-erhvervene Andel af beskæftigede med universitetsuddannelse 17,4 pct. mod 6,8 pct. i de private byerhverv under et

4 Vækstbidrag fra IKT Stort bidrag fra anvendelse af IKT kapital i Danmark Allerede i 1980’erne og starten af 1990’erne har anvendelse af IKT betydning for væksten i Danmark Kilde: EU-klems

5 Danmark helt i front når det drejer sig om at anvende IKT
Årligt vækstbidrag fra anvendelse af IKT (både hardware og software) på 1 pct.point årligt i den markedsmæssige del af økonomien de seneste 10 år Største vækstbidrag fra IKT blandt europæiske lande Kilde: EU-klems

6 Import af IKT giver Danmark betydelige bytteforholdsgevinster
Beskeden produktion af IKT-hardware i Danmark Men Danmark får alligevel gevinster af forbedringerne i teknologien Betydelige prisfald på import af IKT Har givet store bytteforholdsgevinster for Danmark - svarende til ca. 2½ pct. af BNP det seneste årti Kilde: Danmarks Statistik

7 Danmark skal være et samfund med stærk konkurrenceevne
og sammenhængskraft Globaliserings-strategien Uddannelse Forskning Innovation Iværksættere Velfærdsaftalen - Sikre balance mellem generationerne Kommunalreformen - 98 kommuner og 5 regioner Jobplanen Kvalitetsreform - Høj kvalitet i offentlig service - Trepartsaftale - Kvalitetspulje Lavere skat skattelettelser i 2004, 2008 og 2009 Skattekommision Arbejdsmarkeds-kommission

8 Politik områder af betydning for IKT-erhvervene (1)
Fremme af digitale løsninger i det offentlige Administrative fællesskaber i det offentlige I første omgang på økonomistyring og IT drift Digitaliseringsstrategi Lettere adgang til at indberette digitalt for virksomheder Nemmere for borgere at indberette digitalt Brugerdreven service Fra 2012 skal al kommunikation med erhverv skal foregå digitalt Kvalitetsreformen 3 mia. kr. til investering i ny teknologi og udvikling af nye arbejdsformer fremme nye måder at gøre tingene på nye erhvervsmæssige muligheder for virksomheder Caremobil – frigiver ressourcer til omsorg inden for hjemmeplejen Robotstøvsugere i hjemmeplejen Tiltag på sundhedsområdet, eksempelvis: Patientnetværk på internettet Adgang til elektronisk receptfornyelse og tidsbestilling hos egen læge fra 2009 Anvendelse af IKT på infrastrukturområdet Anvendelse af Intelligente Transport Systemer (ITS) – del af investeringsplanen Kan øge kapaciteten på vejene 5-10 pct. Kan mindske antallet af uheld pct.

9 Politik områder af betydning for IKT-erhvervene (2)
Brugerdreven innovation Program for brugerdreven innovation, skal styrke udviklingen af nye produkter mv. Der er afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke brugerdreven innovationsprojekter I første tildelingsrunde var ”Digitalisering og indlejret teknologi” et af fire temaområder Der er sat fire projekter i gang under dette emne Forskning Højteknologifonden IKT er et af satsningsområderne Der er foretaget 11 investeringer på i alt 134 mio. kr. inden for IKT området Strategisk forskningsråd Strategisk prioriterede områder Der er afsat 800 mio. kr. i 2008

10 Globaliseringsstrategien
Uddannelse - Styrket faglighed i folkeskolen Flere praktikpladser og efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne Højere kvalitet i de videregående uddannelser Unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet Iværksætteri - Bedre adgang til kapital Mere iværksætteri i uddannelserne Styrket rådgivning Forskning Offentlig forskning = 1 pct. af BNP Flere ph.d.er Samarbejde med private om forskning og udvikling Strategisk forskning Innovation Styrket konkurrence Program for brugerdreven innovation Designstrategi

11 Danmarks karakterbog 2007    Udvikling i Danmark Under OECD gns
Over OECD gennemsnit, men under top 5 Top 5 Mål 1. Velstand 2. Sammenhængskraft Områder af betydning herfor 3. Folkeskolen 4. Ungdomsuddannelser 5. Videregående uddannelser 6. Offentlig forskning og universiteter 7. Virksomhedernes forskning, udvikling og innovation 8. Konkurrence 9. Åbenhed over for omverdenen 10. Iværksættere 11. Fleksibelt arbejdsmarked 12. Velfungerende finansielle markeder 13. Effektiv offentlig service 14. Sund samfundsøkonomi

12 Udvalgte initiativer i regeringsgrundlaget
indsatsområder på erhvervsområdet Løbende videreudvikling af globaliseringsstrategien. Danmark som førende IKT-samfund - Al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt fra 2012 Bedre samspil mellem forskningsinstitutioner og virksomheder Strategi for nye samarbejdsformer mellem det offentlige og private virksomheder Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar (CSR) Virksomhedsrettet innovationsstrategi Erhvervsklimastrategi Fremme af iværksætteri - Udvalg om risikovillig kapital - Mere sammenhængende rådgivningssystem Styrket indsats mod piratkopiering

13 Afrunding It-anvendelse er central over alt i den danske økonomi og skaber vækst Regeringens ambition: Danmark skal være førende inden for digitalisering og anvendelse af IKT It-politik er en integreret del af regeringens politik Samme rammevilkår for it-branchen som for øvrige erhverv


Download ppt "It-branchen – en faktor i fremtidens vækst"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google