Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

2 Eksterne forhold 1 Oversigt • Danmarks eksport fordelt på lande/regioner og varer • Danmarks største virksomheder • Stakeholderkort • PESTEL-analyse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "2 Eksterne forhold 1 Oversigt • Danmarks eksport fordelt på lande/regioner og varer • Danmarks største virksomheder • Stakeholderkort • PESTEL-analyse."— Præsentationens transcript:

1 2 Eksterne forhold 1 Oversigt • Danmarks eksport fordelt på lande/regioner og varer • Danmarks største virksomheder • Stakeholderkort • PESTEL-analyse 2 Ekterne forhold

2 Fra eksport til globalisering 2 Ekterne forhold 2

3 Outsourcing er overdragelse af aktiviteter, som virksomheden oprindeligt selv ud-førte til andre virksomheder (underleverandører). 2 Ekterne forhold 3

4 De største handelsområder 1 2 Ekterne forhold 4

5 De største handelsområder 2 2 Ekterne forhold 5

6 Dansk vareeksport fordelt på lande 2 Ekterne forhold 6

7 Dansk vareeksport fordelt på regioner 2 Ekterne forhold 7

8 Danmarks eksport fordelt på varegrupper 2 Ekterne forhold 8

9 De vigtigste eksportvarer 1 2 Ekterne forhold 9

10 De vigtigste eksportvarer 2 2 Ekterne forhold 10

11 De største virksomheder i Danmark 2009 efter omsætning i mio. kr. 2 Ekterne forhold 11

12 Stakeholderkort Stakeholders er en gruppe eller en person, der kan påvirke eller blive påvirket af virksomhedens bestræbelser på at opfylde sine mål. 2 Ekterne forhold 12

13 PESTEL-analysen er et værktøj/en huskeliste til at beskrive og analysere forholdene i samfundet på et givent marked, der har relevans for virksomhedens strategiske beslutninger. 2 Ekterne forhold 13

14 Den generelle PESTEL-analyse 2 Ekterne forhold 14

15 P – Politiske forhold • Hvor stabile er de politiske omgivelser? • Hvor udbredt er korruption i landet? • Hvordan beskattes virksomheder? (finans-/skattepolitik) • Hvilken økonomisk politik fører regeringen? • Hvilke handelsaftaler, som fx EU eller WTO, indgår landet i? • Hvordan ser regeringen på kultur og religion? • Hvilken øvrig relevant lovgivning vedrørende virksomhedens produkter er gældende? • Hvilke virksomhedsstøtteordninger har landet? (erhvervspolitik) 2 Ekterne forhold 15

16 E – Økonomiske forhold • Er prisniveauet på vej op eller ned? • Er lønningerne på vej op eller ned? • Er renten på vej op eller ned? • Er valutakursen på vej op eller ned? 2 Ekterne forhold 16

17 S – Sociale og kulturelle forhold • Helbredsforhold, hvad er gennemsnitslevealderen? • Uddannelsesforhold • Hvor meget fritid har indbyggerne? • Livsstil og modetrends • Ytringsfrihed og forhold til pressen • Købs- og forbrugsadfærd • Medie- og læsevaner • Helligdage og traditioner • Hvilken religion er mest udbredt i landet? • Hvilken rolle spiller mænd og kvinder i samfundet? • Kulturelle kendetegn • Hvilket forhold har indbyggerne til udenlandske produkter? 2 Ekterne forhold 17

18 T – Teknologiske forhold • Eksportlandets teknologiske stade • Vil teknologien give bedre og billigere produkter? • Vil teknologien give nye produkter eller serviceydelser? • Hvordan vil distribution blive påvirket af ny teknologi (fx homebanking)? • Giver teknologien mulighed for nye måder at have kunderelationer (CRM)? • Ny teknologis gennemslagskraft • Faldende kommunikationsomkostninger • Innovationsudvikling • Udvikling i e-business • Udvikling i internet/telefoni 2 Ekterne forhold 18

19 E – Miljømæssige forhold • Det offentlige stiller en række krav på miljøområdet, som virksomheden skal leve op til. • CSR (Corporate Social Responsibility) er virksomhedens ansvar over for samfundet • CSR er indarbejdet i de fleste virksomheders miljøstrategi. 2 Ekterne forhold 19

20 L – Lovgivningsmæssige forhold • Hvis man bryder loven, risikerer virksomheder naturligvis er retssag og bøder eller andre påbud, hvis sagen tabes. • Retssager kan være forbundet med betydelige omkostninger. • Virksomheden må derfor have viden om relevant lovgivning, som igen kan variere fra land til land. 2 Ekterne forhold 20


Download ppt "2 Eksterne forhold 1 Oversigt • Danmarks eksport fordelt på lande/regioner og varer • Danmarks største virksomheder • Stakeholderkort • PESTEL-analyse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google