Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

mulige reformstrategier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "mulige reformstrategier"— Præsentationens transcript:

1 mulige reformstrategier
Fødevareøkonomisk Institut EU’s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

2 Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP’en: direkte støtte som et centralt punkt i diskussionen (10. juli) CAP under pres fra: WTO-forhandlinger Udvidelsen af EU mod øst Hensyn til udviklingslandene Nødvendigt at overveje (afkoblet) reform

3 Producer Support Estimate (PSE)
% af produktionsværdi

4 Struktur og udvikling i EU’s støtte
% af produktionsværdi

5 Landenes andel af EU’s tilskud
Hektarstøtte =15.2 Mia. Euro Frankrig 30 % Tyskland 21 % Italien 11 %

6 Landenes andel af EU’s tilskud
Hektarstøtte =15.2 Mia. Euro Dyrepræmier =5.4 Mia. Euro Frankrig 30 % Tyskland 21 % Italien 11 % Frankrig 22 % England 22 % Spanien 16 %

7 Landenes andel af EU’s tilskud
Hektarstøtte =15.2 Mia. Euro Dyrepræmier =5.4 Mia. Euro Frankrig 30 % Tyskland 21 % Italien 11 % Frankrig 22 % England 22 % Spanien 16 % Frankrig 28 % Tyskland 18 % England 13 % Total = 20.6 Mia. Euro

8 Konsekvenser af direkte støtte
Knyttet til produktionen (dyrkningskrav) Påvirker fordelingen af landbrugsjorden Øger beskæftigelse og investeringer Påvirker international handel Budgetmæssig byrde (skatteydere) Administrativ byrde – også for landmændene Kapitaliseres i højere jordpriser

9 Definition af afkobling
…en politik er effektivt fuldt afkoblet … hvis den resulterer i et produktions- og handelsniveau svarende til det, som ville være indtruffet i politikkens fravær

10 Hvorfor en reform? De oprindelige argumenter er gradvist blevet udvandede Pres efter 2003 for at fjerne eller omstrukturere betalinger, der pt. er klassificeret i den blå boks Udvidelsen af EU – dramatiske effekter på produktion, jordpriser og budget Unfair konkurrence mod udviklingslandene

11 Simpel liberalisering af CAP’en:
Scenario-design Baseline Simpel liberalisering af CAP’en: -100% EU direkte støtte Scenario 1

12 Scenario-design Simpel liberalisering af CAP’en:
Baseline Simpel liberalisering af CAP’en: -100% EU direkte støtte Scenario 1 Omfattende CAP reform med afkoblet kompensation: -100% EU direkte støtte -100% EU eksport støtte -30% EU nedsættelse af toldsatser - EU mælke- og sukkerkvoter + Enhedstilskud til jord for at neutralisere effekten på jordpriserne Scenario 2

13 Konsekvenser for… Efficiens + Overførsler  Forbrug
Landbrugsproduktionen Jordpriser BNP (produktion/efficiens) EU budget (overførsler mellem medlemmer) National velfærd (forbrugsmuligheder) Efficiens + Overførsler  Forbrug

14 Produktionen af produkter med et højt støtteniveau vil falde , %

15 Produktionen af produkter med et højt støtteniveau vil falde , %

16 Jordprisen vil falde med mindre der kompenseres

17 Vækst i BNP, procent

18 EU CAP budget, mia. Euro

19 Netto besparelse på 27.4 milliarder Euro
EU CAP budget, mia. Euro Netto besparelse på 27.4 milliarder Euro

20 Omfordeling via budgettet Liberalisering af direkte støtte, Mio. Euro
Tab af overførsler Besparelse på budget

21 Omfordeling via budgettet Omfattende reform med afkobling, Mio. Euro
Tab af overførsler Besparelse på budget

22 Konsekvenser for velfærd Liberalisering af direkte støtte, Mio. Euro
Velfærdstab Velfærdsgevinst

23 Konsekvenser for velfærd Omfattende reform med afkobling, Mio. Euro
Velfærdstab Velfærdsgevinst

24 EU’s samlede velfærdsgevinster
+10.7 Milliarder EURO hvis al direkte støtte elimineres +14.6 Milliarder EURO hvis CAP’en seriøst reformeres med afkoblede tilskud og ingen negative effekter på jordpriser

25 Konklusion Afkobling af støtten vil øge BNP i alle lande
Store europæiske velfærdsgevinster (11-15 mia. Euro) Lavere priser på landbrugsprodukter i EU Mere effektiv udnyttelse af europæiske ressourcer Besparelse på 27 mia. Euro (50% af CAP-budgettet) Forskellige effekter afhængig af vare og region Forenklet og afkoblet støtte til landbrugsjord Intet kapital-tab i form af lavere jordpriser Foreneligt med WTO og vil lette udvidelsen af EU

26 Men hvordan når vi dertil ? Et reform-forslag

27 Reformforslag Relativ hurtig udfasning af den tilbageværende prisstøtte suppleret med et øget koblet direkte tilskud til landbrugsjord Konvertering af de eksisterende og nye direkte tilskud til et homogent (afkoblet) enhedstilskud til al landbrugsjord Eliminering af mængdemæssige restriktioner efterhånden som de bliver overflødige Gradvis udfasning af alle afkoblede direkte tilskud

28 Reform-forslaget År 3 År 8-10 År Afkoblet enhedstilskud Koblet tilskud
Prisstøtte År 3 År 8-10 År

29 Reform-forslaget År 3 År 8-10 År Afkoblet enhedstilskud
Koblet tilskud Prisstøtte År 3 År 8-10 År

30 Midtvejs-evalueringen
Et skridt i rigtig retning – afkobling, dvs. støtten gives uden hensyn til landmandens beslutning om at producere Men ikke alle landbrugsprodukter er inkluderet i afkoblingsstrategien (f.eks. frugt og grønt) ! - dvs. en mere omfattende reform er nødvendig Stadig plads til en liberalisering af prisstøtten for en række produkter Ingen indikation af en udfasning af den afkoblede støtte på lang sigt, og - måske med undtagelse af modulations-tiltaget – behov for en langsigtet strategi for CAP’en

31 Fødevareøkonomisk Institut


Download ppt "mulige reformstrategier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google