Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Udkast til handlingsplan

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Udkast til handlingsplan"— Præsentationens transcript:

1 - Udkast til handlingsplan
Offensiv global markedsføring af Danmark - Udkast til handlingsplan

2 Mål: Tværgående indsats Særlige indsatsområder Fokus på
I 2015 skal kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer være i top 10 blandt OECD-landene og de nye vækstlande Tværgående indsats Særlige indsatsområder 1. Danmark som kreativ nation 2. Danmark som turistmål og konferencevært Fokus på Øget privat del-tagelse gennem Markedsførings-fonden Danmark Bedre organise-ring af Danmarks samlede markeds-føringsindsats Stærkere koordinering særligt gennem tværministeriel taskforce 3. Danmark som uddannelsesland 4. Danmark som investeringsland 5. Modernisering af Danmarks eksportfremme

3 Tværgående initiativer
indsats DanmarksInitiativet – Markedsførings-fonden Danmark skal promovere danske styrkepositioner og ny taskforce skal styrke koordinationen Styrket international presseindsats Public diplomacy Styrket brug af internettet til markedsføring af Danmark Den Digitale Danmarksfilm

4 International Design Week Denmark The Danish Year of Sports 2009
1. Danmark som kreativ nation Særlige indsatsområder International Design Week Denmark The Danish Year of Sports 2009 EXPO 2008 i Zaragoza Kombinerede kultur-erhverv fremstød Indsats rettet mod velkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

5 Styrket indsats for kystturismen
2. Danmark som turistmål og konferencevært Særlige indsatsområder Styrket indsats for kystturismen Styrket indsats for markedsføring af storbyturismen Samlet indsats for tiltrækning af internationale konferencer Hurtigere visumadministration for turister og erhvervsrejsende

6 Bedre praktik- og jobmuligheder for udenlandske studerende i Danmark
3. Danmark som uddannelsesland Særlige indsatsområder Samlet indsats for international markeds-føring af Danmark som uddannelsesland Bedre praktik- og jobmuligheder for udenlandske studerende i Danmark Netværk for tidligere udenlandske studerende i Danmark 100 MBA-stipendier til ledere fra udviklingslandene Nemmere og hurtigere adgang til Danmark for kvalificerede udenlandske studerende

7 Styrket investeringsfremmeindsats
4. Danmark som investeringsland Særlige indsatsområder Styrket investeringsfremmeindsats Kvikskranke for udenlandske virksomheder

8 Lettere etablering af datterselskaber på vigtige eksportmarkeder
5. Modernisering af Danmarks eksportfremme Særlige indsatsområder Lettere etablering af datterselskaber på vigtige eksportmarkeder Styrket markedsføring af Danmark i de største vækstøkonomiers kommercielle kraftcentre Markedsføring af innovative og værdibærende SMV’ere Nye innovative værktøjer til moderniseret eksportfremmeindsats Mere specialiseret eksportrådgivning til danske virksomheder på vigtige eksportmarkeder

9 Indsatsen i tal (mio. kr. 2007-2010)
Tværgående initiativer (i alt 181,0 - årligt ca. 45 mio. kr.) 110,0 Danmark som kreativ nation (i alt 40,0 - årligt 10 mio. kr.) Danmark som turistmål og konferencevært (i alt 73,5 - årligt ca 18 mio. kr.) Danmark som uddannel sesland (i alt 33,5 - årligt ca. 8 mio. kr.) Netværk for tidligere udenlandske studerende* Investering (i alt 52,0 - årligt 13 mio. kr.) Modernisering af eks portfremme (i alt 32,0 - årligt 8 mio. kr.) Note *: Disse initiativer er enten udgiftsneutrale eller finansieres på anden vis end gennem puljen til markedsføring af Danmark 412


Download ppt "- Udkast til handlingsplan"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google