Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opfølgning på TULE xxx Koncern HR

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opfølgning på TULE xxx Koncern HR"— Præsentationens transcript:

1 Opfølgning på TULE xxx Koncern HR
Organisation, Ledelse og Procesoptimering Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

2 Program 0.00 Velkomst og rammesætning af TULE-dialogen
Lidt om TULE konceptet og spilleregler i dialogen samt om resultater af TULE 0.30 Forhold der styrker trivsel hos os? Dialog to-og-to og i grupper om det, der fungerer og skal bevares 01.20 Pause 01.40 Forhold der udfordrer os? Dialog to-og-to og i grupper om det, vi kan udvikle på – og hvordan? 02.30 Prioritering af temaer og handlinger Idéer til handlinger (kort sigt, længere sigt) og skitse til fælles handleplan 02.45 Afrunding og den videre proces - hvad skal vi arbejde videre med, evt. hvordan og hvornår

3 TULE - et billede af trivsel og ledelse
Billedet er et resultat af jeres besvarelser Billedet er et øjebliksbillede Billedet skal uddybes Billedet kan ikke stå alene En anledning til at arbejde med trivsel på organisatorisk niveau

4 Opfølgning på TULE Fokusér indsatserne
Fokusér på det, der er vigtigt i jeres kontekst Fokusér på de 20%, der gør 80% forskel (I kan ikke gøre alt på én gang) Opfølgning i forskellige tempi Ændringer som umiddelbart kan sættes i værk Ændringer som skal forberedes og som har 1 – 6 måneders tidshorisont De langsigtede ændringer med et perspektiv på 1-2 år 4

5 Hold fokus på det, I kan gøre noget ved
Vilkår Vilkår Indirekte indflydelse Direkte indflydelse Forlad offerrollen og tag aktørbrillerne på

6 Opfølgning med fokus på udvikling
Alle tager ansvar! Vi respekterer forskellige opfattelser og synspunkter Bliv på egen banehalvdel! Vi fokuserer på fremadrettede ønsker Vi fokuserer på ressourcer og muligheder som afsæt for at arbejde med det, der måtte udfordre

7 Hold fokus på det I vil opnå!
"Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm" Citat: Peter Lang Det handler ikke om at undgå at tale om det, der er svært, men om at fokusere på det, vi ønsker at opnå… Der eksisterer ikke et problem uden en vision (forestillingen om, at noget kan være anderledes). Problem Vision, drøm Flip the coin

8 Eksempler på resultater
Præhospitalet Administration

9 Eksempler på resultater
Præhospitalet Administration

10 Notér stikord som skal bruges i gruppedrøftelse.
Tal med din sidemand Hvad fungerer godt? – og hvorfor gør det det? Notér stikord som skal bruges i gruppedrøftelse.

11 Dialog i grupper - første runde
Med afsæt i TULE-temaer, bedes I give jeres billede på: 1. Hvad værdsætter vi? Hvad fungerer godt og hvorfor gør det det? Produkt 2. Skriv de tre vigtigste pointer på en flip-over Hvad har I selv indflydelse på at bevare? Hvad forudsætter andres hjælp? Hvad er vilkår?

12 Hvad er der behov for at gøre bedre?
Tal med din sidemand Hvad er der behov for at gøre bedre? Hvordan? Notér stikord som skal bruges i gruppedrøftelse.

13 Dialog i grupper - anden runde
Med afsæt i TULE-temaer, bedes I give jeres billede på: Hvad kunne vi ønske os anderledes? Hvilke idéer har vi til, hvordan vi forbedrer vores trivsel på disse områder? Hvad vil det første tegn være på en forandring i positiv retning? Noget, jeg selv gør anderledes? Noget, jeg ser i mine omgivelser? Produkt 2. Skriv jeres forslag til indsatser ind i handlingsplans-skemaet ”Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur” Hvilke handlinger kan I selv gøre? Hvilke indsatser ligger hos hhv. ”Vi i gruppen”, ”Arbejdsmiljøorganisationen” og ”Ledelsen”? Hvad er vilkår?

14 OVAL’en I Region Midtjylland vil vi:
> Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet < > Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde < > Understøtte kvalitet og patientsikkerhed <

15 Roller i en helhedsorienteret forbedringskultur
I Region Midtjylland vil vi: > Styrke handlekraften i arbejdsmiljøarbejdet < > Tænke arbejdsmiljøet ind i det daglige arbejde < > Understøtte kvalitet og patientsikkerhed <

16 Handleplan for indsatsområder
Hvorfor er dette indsatsområde vigtigt? Hvad vil vi opnå? Hvad er vores mål? Hvordan opdager vi, at vi opnår det, vi gerne vil? Hvad skal vi konkret gøre for at nå vores mål? (Hvad er første skridt? Hvad er det næste?...) Hvad skal ledelsen gøre? Hvad skal medarbejderne gøre? Hvilke udfordringer vil vi møde på vejen? Og hvilke idéer har vi til at tackle dem?

17 Den individuelle handleplan
Hvad skal jeg i særlig grad bidrage med? Hvad er mine mål og succeskriterier? Hvilke udfordringer vil jeg møde? Og hvilke idéer har jeg til at tackle dem? Får jeg brug for hjælp? Fra hvem?

18 Game Plan Ønsket tilstand Vision/Drøm Ressourcer Faser og aktioner
Nuværende tilstand Mål Milepæle og succeskriterier Udfordringer

19 Game Plan - arbejdsspørgsmål
Nuværende tilstand Hvad er vores rammer og vilkår? Hvad lykkes vi allerede med? Hvad udfordrer? Hvilke muligheder har vi? Hvilke ressourcer kan vi trække på? Ønsket tilstand Hvordan ville det se ud helt ideelt? Hvad ønsker vi at opnå? Hvilke konkrete mål vil vi sætte? Faser og aktioner Hvad satser vi på? Hvilke handlinger og aktiviteter vil vi iværksætte? (første skridt, kort sigt, længere sigt) Hvad er vores milepæle? Hvem gør hvad? Hvornår? Hvilke udfordringer ser vi? Ideer til at tackle dem? Får vi brug for hjælp? Hvem skal vi involvere? Hvad giver processen liv?

20 Afrunding af dialogen Opsamling på de vigtigste læringspunkter og indsatsområder v. ledelsen Hvordan arbejdes videre med at få fulgt op på dialogen?

21 TAK FOR I DAG


Download ppt "Opfølgning på TULE xxx Koncern HR"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google