Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bestyrelsens beretning 2006 Samfundsfag og reformen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bestyrelsens beretning 2006 Samfundsfag og reformen."— Præsentationens transcript:

1 Bestyrelsens beretning 2006 Samfundsfag og reformen

2 Styrket samfundsfag  Obligatorisk C  Mange vælger studieretninger med A og B  Samfundsvidenskab centralt i flerfagligt samarbejde i AT  Metodisk og videnskabsteoretisk løft

3 Valg af studieretning

4 Valg af studieretningsfag

5 Samfundsfag kvalificerer til at  Deltage som borger  Fungere bedre som medarbejder  Opstille løsninger  Vurdere økonomiske prioriteringsproblemer  Sammenfatte sammenhænge i modeller  Gennemføre empiriske undersøgelser  Anvende samfundsvidenskabelig teori og metode

6 Justering af reformen  AT fra 20% til 10% på grundforløbet  Bedre sammenhæng i fagenes forløb  Lettere at afslutte studieretningsfag B efter 2.g  Undgå parallellitetsproblem i 3.g.

7 Problemer/udfordringer  Ny karakterskala  Kaskademodel for efteruddannelse  Ministeriet bør give tilskud til almindelige faglige og flerfaglige kurser  Kult-Samf  Eksaminatorer bør dække alle 3 fag  Parallellitetsproblem KS-samf B  Nye eksamensformer på B og A  Løfte fra C til B og fra B til A

8 Samfundsfag i AT  Centralt placeret som repræsentant for det samfundsvidenskabelige hovedområde  Frugtbart bidrag til flerfagligt samarbejde: Samf-nat og samf-hum  Krav til anvendelse af metode og elementær videnskabsteori?  Krav om aktualitet?

9 Nye typer skriftlige opgaver  Kommissionens forslag til nye opgaver  Ingen Fællesdel – 3-4 adskilte opgavesæt  Præcise krav til faglige mål og kernestof  Hvad synes I?

10 Kurser 2006  Samfundsvidenskabelig metode  Policy-områder – generalforsamlingskursus  Udvikling af materiale til skriftlighed  Regionalrepræsentantkursus  Regionskurser/møder  Matematik-samfundsfag  Århus Universitets kurser i økonomi og politik  Tyskland efter 1945  Kulturanalytiske kompetencer

11 Kurser 2007  ”Det moderne Mellemøsten”. Odense den 5. marts 2007  Generalforsamlingskursus  Regionsrepræsentantkursus  Regionsmøder/kurser  Kina-kursus  Irland-kursus?  Se www.fals.info, www.emu.dk, Samfundsfagsnyt og GL’s kursuskatalogwww.fals.infowww.emu.dk

12 Kommunikation  Samfundsfagsnyt  4 gange om året  Mailliste – et vanskeligt mål  Hyppig kontakt til medlemmerne fx om kurser, møder og undervisningsmateriale  www.fals.info www.fals.info  Foreningens hjemmeside  www.emu.dk www.emu.dk  Fagets hjemmeside

13 Samarbejde  Columbus  Eftermiddagskurser om nye bøgers emne  Landbrugsrådet  Eftermiddagskurser  Spil til undervisningen  Falihos  Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser  PEEBS  Konference om undervisning i politik i Tyskland, Polen, Danmark og baltiske lande  Sveriges samfundsfagslærerforening

14 Debatemner  Samfundsfags spidskompetence?  Krav til anvendelse af samfundsfag/samfundsvidenskab i AT?  Nye typer skriftlige opgaver?  Andet?


Download ppt "Bestyrelsens beretning 2006 Samfundsfag og reformen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google