Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Portfolioeksamen Studieområde 2

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Portfolioeksamen Studieområde 2"— Præsentationens transcript:

1 Portfolioeksamen Studieområde 2
Klik her, hvis du ikke kan høre lyden Hvis lyden er dårlig – så har du for meget andet kørende på din PC Portfolioeksamen Studieområde 2 Denne Dias-serie handler om portfolioeksamen i studieområde 2. Klik først videre, når du bliver bedt om det… Gå videre til næste billede

2 Hvad handler ”faget” om?
Samspil Teorier Metoder ? Tænk på studieområde 2 som et traditionelt fag på linje med alle andre fag i din uddannelse. Fagets elementer kan beskrives på denne måde… Det handler om et samspil mellem flere forskellige fag – og du skal kunne forklare og beskrive resultaterne af dette samspil Det handler om de forskellige teorier, som du har anvendt i de fællesfaglige studieområde timer, men også om de teorier, som du har anvendt i den særfaglige undervisning – du skal kunne forklare og beskrive disse teorier Det handler også om de forskellige metoder, som du har anvendt både fællesfagligt og særfagligt – du skal kunne forklare og beskrive disse metoder Faget indhold kan illustreres som fællesområdet mellem de tre cirkler. Gå vider til næste billede

3 Find eksamens materiale
Din portfolio er en mappe i fronter, hvor du samler dit udvalgte materiale For at gennemføre eksamen i studieområde 2 skal du samle noget materiale Det skal du placere i din portofolio. Det er en mappe i fronter, hvor du samler materiale, som du vil bruge til eksamen Materialet er først og fremmest projekter og rapporter, som du har lavet i løbet af din uddannelse. Men det kan også være noter og forskellige faglige resuméer, eller noget nyt, som du har skrevet specielt til din eksamen Det skal selvfølgelig ikke være en stor rodebunke, jeg vender tilbage til, hvordan du skal udvælge det materiale, som skal placeres i din portofolio. Gå videre til næste billede…

4 De overordnede mål hvad skal eleven kunne?
Arbejde med og forstå samspillet mellem fag producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag kombinere fagenes metoder og skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og fagene imellem udvikle kommunikative færdigheder, især ved formidling af videnskab og teknik. I undervisningsministeriets vejledning til studieområde 2 forklares det, hvad der skal forstås ved, at eleven skal kunne ”Arbejde med og forstå samspillet mellem forskellige fag” Læs de tre pinde grundigt… Tænk over indholdet… og spørg dine lærere, hvis der er noget du ikke forstår… Når du har fulgt instruktionen, så gå videre til næste billede

5 De overordnede mål hvad skal eleven kunne?
Have indsigt i Videnskabsteori redegøre for de tanker og teorier, der ligger bag naturvidenskabelige erkendelser, teknologisk udvikling og samfundsmæssige forhold på udvalgte emner/områder. I vejledningen forklares det også, hvad der skal forstås ved, at eleven skal ” Have indsigt i Videnskabsteori” Læs også denne forklaringen grundigt… Tænk over indholdet… og spørg dine lærere, hvis der er noget du ikke forstår… Gå så videre til næste billede

6 De overordnede mål hvad skal eleven kunne?
Bruge og forstå forskellige Metoder anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene. dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer. I vejledningen forklares det også, hvad der skal forstås ved, at eleven skal kunne ”bruge og forstå forskellige metoder” Læs også disse fire pinde grundigt… Tænk over indholdet… skriv eventuelt dine egne noter… og spørg dine lærere, hvis der er noget du ikke forstår… Gå så videre til næste billede

7 Hør en sang – hold pause Gå videre når du har nydt musikken

8 Kernestoffet De faglige mål skal du opfylde ved at arbejde med kernestoffet! Kernestoffet er 6 temaer, som du skal kunne gøre rede for på baggrund af de materialer, som du placerer i din portfolio (Portfolioen kaldes også EKSAMENSMAPPEN) De tre ringe repræsenterer de faglige mål: Samspil – Teori – Metode. Når du arbejder med kernestoffet skal du hele tiden (d.v.s. samtidig) vise, at du forstår og kan gøre rede for de faglige mål Gå videre til næste billede

9 Og kernestoffet er Arbejdsformer
Evalueringsteori & evalueringsværktøjer Formidlingsteori – retorik Informationssøgning Læringsteori- og læreprocesser Videnskabelige metoder Kernestoffet er 6 temaer, som alle er grundigt behandlede i ”Gyldendals studiebog”, som du skal betragte som obligatorisk læsning. Læs de seks pinde grundigt, find lige bogen og check, om du kan finde de seks temaer…. og gå så videre til næste billede

10 Hvordan… skal jeg tackle eksamen
Overfør materiale til Portfolioen. Du kan vælge frit (næsten*) mellem alt det du har lavet i dine tre år på HTX, men husk at medtage både fællesfaglige og særfaglige projekter For hvert enkelt element i Portfolioen skal du: Skrive et kort resumé om elementets (projektets, rapportens, notatets) indhold Beskrive elementets kobling til et eller flere kernestofområder Begrunde, hvorfor netop dette element er taget med Det materiale du placerer i din portfolio (eksamensmappe) skal svare til, hvad du har kunnet udarbejde ved at bruge ca. 80 undervisningstimer. Du skal altså ikke overfører alt, hvad der kunne være relevant Bemærk især de tre pinde nederst: Dine resuméer, beskrivelser og begrundelser skal senere danne udgangspunkt for din præsentation/selvstændige fremlæggelse ved eksamen Læs teksten… og gå så videre til næste side * Skal godkendes af den lærer der skal eksaminere dig

11 Hvordan… skal jeg tackle eksamen
Du vælger selv, hvad og hvordan du vil præsenterer din viden ved eksamen Du må selvfølgelig skrive et manuskript eller et talepapir Og så skal du vælge et præsentations-medie: Det kunne være en PowerPoint serie, eller nogle plancher Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du i din præsentation fokuserer på 2-3 kernestofområder ANBEFALING: Vælg formidlingsteori og videnskabsteori + yderligere ét kernestof-område Øv dig alene og med publikum. Test at du ved eksamen alene kan udfylde 15 minutter. Herefter vil der blive stillet spørgsmål Vent lidt med at læse. Koncentrer dig først om at lytte: Du kan sagtens gennemføre eksamen i Studieområdet, selvom der er tale om en eksamen, som ikke ligner noget du tidligere har prøvet. Følg denne vejledning, brug dine lærere som støtteperson, spørg f.eks.: Hvad skal jeg lægge vægt på, når jeg vil sige noget om hermeneutik… UPS… hermenøv hva´ for noget…. Læs i bogen side 58 Kogt ned til nogle få ord, så går det hele ud på at sige: I mit projekt om xxxxxx arbejdede jeg med yyyyyy. Jeg/vi nåede frem til zzzzzz. For at analyserer materialet måtte vi hovedsagelig anvende en hermeneutisk metode, det vil sige, at vi forsøgte at fortolke vores datamateriale. Her var altså tale om emperi, som kan fortolkes, i modsætning til emperiske data indenfor naturvidenskaben, som skal behandles med positivistiske metoder. Sådan kunne en del af dit selvstændige oplæg forløbe… kan du forstå systemet!!! Læs nu teksten… gå eventuelt det hele igennem en gang til


Download ppt "Portfolioeksamen Studieområde 2"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google