Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Portfolioeksamen Studieområde 2 Klik her, hvis du ikke kan høre lyden Hvis lyden er dårlig – så har du for meget andet kørende på din PC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Portfolioeksamen Studieområde 2 Klik her, hvis du ikke kan høre lyden Hvis lyden er dårlig – så har du for meget andet kørende på din PC."— Præsentationens transcript:

1 Portfolioeksamen Studieområde 2 Klik her, hvis du ikke kan høre lyden Hvis lyden er dårlig – så har du for meget andet kørende på din PC

2 Hvad handler ” faget ” om?  Samspil  Teorier  Metoder

3 Find eksamens materiale  Din portfolio er en mappe i fronter, hvor du samler dit udvalgte materiale

4 De overordnede mål hvad skal eleven kunne? Arbejde med og forstå samspillet mellem fag   producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag   kombinere fagenes metoder og skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og fagene imellem   udvikle kommunikative færdigheder, især ved formidling af videnskab og teknik.

5 De overordnede mål hvad skal eleven kunne? Have indsigt i Videnskabsteori   redegøre for de tanker og teorier, der ligger bag naturvidenskabelige erkendelser, teknologisk udvikling og samfundsmæssige forhold på udvalgte emner/områder.

6 De overordnede mål hvad skal eleven kunne? Bruge og forstå forskellige Metoder   anvende fagligt relevante studiemetoder, studieteknikker og arbejdsformer   søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene.   dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb   dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer.

7 Hør en sang – hold pause Gå videre når du har nydt musikken

8 Kernestoffet  De faglige mål skal du opfylde ved at arbejde med kernestoffet! Kernestoffet er 6 temaer, som du skal kunne gøre rede for på baggrund af de materialer, som du placerer i din portfolio (Portfolioen kaldes også EKSAMENSMAPPEN)

9 Og kernestoffet er  Arbejdsformer  Evalueringsteori & evalueringsværktøjer  Formidlingsteori – retorik  Informationssøgning  Læringsteori- og læreprocesser  Videnskabelige metoder

10 Hvordan… skal jeg tackle eksamen  Overfør materiale til Portfolioen. Du kan vælge frit (næsten*) mellem alt det du har lavet i dine tre år på HTX, men husk at medtage både fællesfaglige og særfaglige projekter  For hvert enkelt element i Portfolioen skal du:  Skrive et kort resumé om elementets (projektets, rapportens, notatets) indhold  Beskrive elementets kobling til et eller flere kernestofområder  Begrunde, hvorfor netop dette element er taget med * Skal godkendes af den lærer der skal eksaminere dig

11 Hvordan… skal jeg tackle eksamen  Du vælger selv, hvad og hvordan du vil præsenterer din viden ved eksamen  Du må selvfølgelig skrive et manuskript eller et talepapir  Og så skal du vælge et præsentations-medie: Det kunne være en PowerPoint serie, eller nogle plancher  Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du i din præsentation fokuserer på 2-3 kernestofområder  ANBEFALING: Vælg formidlingsteori og videnskabsteori + yderligere ét kernestof-område  Øv dig alene og med publikum. Test at du ved eksamen alene kan udfylde 15 minutter. Herefter vil der blive stillet spørgsmål


Download ppt "Portfolioeksamen Studieområde 2 Klik her, hvis du ikke kan høre lyden Hvis lyden er dårlig – så har du for meget andet kørende på din PC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google