Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om AT-eksamen 2009 - Fredag d. 16/1 i 2. og 3. lektion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om AT-eksamen 2009 - Fredag d. 16/1 i 2. og 3. lektion."— Præsentationens transcript:

1 Orientering om AT-eksamen 2009 - Fredag d. 16/1 i 2. og 3. lektion

2 Dagens program • Generel orientering om AT-eksamen • Ideer til sager/emner • Mulighed for at snakke med 8 forskellige faglærere om mulige problemformuleringer og fagkombinationer til AT-eksamen.

3 Udvælgelse af fag • Søg information om mulige projekter inden for de forskellige fag – orienteringerne i dag og hos jeres almindelige faglærer • Spørg en faglærer om emnets ”holdbarhed” • Metoder fra de tre hovedområder – genlæs materiale fra det sidste AT-forløb • Man kan ikke skifte fag efter d. 20/1. Fagvalgssedlen skal afleveres på kontoret senest d. 20/1 kl. 9.30

4 Vejledningsfasen • Den 29/1: Eleverne orienteres om de tildelte vejledere • Den 30/1: Vejledningscafé i 4. og 5. lektion. Her kan man aftale den konkrete vejledning og snakke med vejlederen/vejlederne om det valgte emne • Fredag 20. februar, mandag 23. februar, tirsdag 24. februar og onsdag 25. februar: Skrivedage (ingen undervisning) • Emails er ofte nyttige i en vejledningsproces, men du skal vide, at vejlederen har et par dages svarfrist. • Det er opgaveskriveren, der skal finde litteratur. • Det er opgaveskriveren, der selv skal opsøge vejledning.

5 STX-kendtgørelsen siger: … en synopsis af et omfang på 3-5 sider. Synopsen skal indeholde: • titel på emnet og angivelse af fagkombination • problemformulering • præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med • diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne • konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger • en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse • litteraturliste • en perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten. (skolens fremhævelser)

6 Synopsen • Synopsen skal afleveres i 4 eksemplarer d. 2. marts kl. 7.30-8.00. Man kan ikke gå til AT- eksamen, hvis man ikke rettidigt har afleveret en synopsis. • Et godt råd: anvend den udleverede vejledning om synopsisskrivning på Viby Gymnasium og Hf

7 Efter aflevering og frem til eksamen • Man arbejder videre med emnet • Det er en god ide at udarbejde et talepapir, der skal anvendes til den mundtlige prøve • Færdiggørelse af jeres studierapport – hentes på skolens hjemmeside

8 Fra studieplan til studierapport Fra studieplan til studierapport www.vibygym.dk  gymnasium  studieplaner  2006-2008 a (3a) Overordnet emne i 1.g: ”Hvad er sandhed?” 2006 - 2007 TitelFag og fagområder EmnerFaglige mål og kompetencer. Produkt og Evalueringsform Elevens Kommentarer AT-forløb 1 ”Mad og motion” - november 2006 Naturvidenskab : Biologi, Idræt og Kemi Samfundsvidens kab: Samfundsfag Humaniora: De kunstneriske fag Energibalance, kostsammensætning, kropsidealer, individets frihed, samfundets interesser i sundhed. En rentabel og sund kantine. Indsamle og bearbejde data informationssøgning, skriftlig formidling. Skriftlig redegørelse i biologi og samfundsfag. Redegørelsen rettes og kommenteres af lærerne.

9 Selve prøven STX-bekendtgørelsen: • Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen samt en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i elevens studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven. • Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ingen forberedelsestid. • Ved den mundtlige prøve er der en vejleder og en censor til stede. Disse skal samlet have kompetence inden for den af eksaminanden valgte fagkombination.


Download ppt "Orientering om AT-eksamen 2009 - Fredag d. 16/1 i 2. og 3. lektion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google