Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SAMFNU Indhold 1.Den mundtlige prøve i samfundsfag 2.I Tiden op til eksamen 3.Forberedelsestiden ved selve eksamenen 4.Selve eksaminationen 5.Synopsis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SAMFNU Indhold 1.Den mundtlige prøve i samfundsfag 2.I Tiden op til eksamen 3.Forberedelsestiden ved selve eksamenen 4.Selve eksaminationen 5.Synopsis."— Præsentationens transcript:

1 SAMFNU Indhold 1.Den mundtlige prøve i samfundsfag 2.I Tiden op til eksamen 3.Forberedelsestiden ved selve eksamenen 4.Selve eksaminationen 5.Synopsis og synopsiseksamen 6.Synopsen indeholder Retorik og eksamen - den mundtlige eksamen i samfundsfag

2 SAMFNU Den mundtlige prøve I forberedelsestiden udarbejder eksaminanderne en synopsis, idet de på baggrund af det udleverede bilagsmateriale skal opstille, analysere og diskutere en eller flere samfundsfaglige problemstillinger. (Citat fra vejledningen til STX B-niveau)

3 SAMFNU I Tiden op til eksamen Find eksempler på opgaver/bilagsmaterialer Lav læsegrupper hvor I læser og laver lister med de væsentligste pointer og fagbegreber. Overvær en eksamen. Læs fokuseret. Forsøg at forudse, hvad der vil blive spurgt om. Udform en skabelon for, hvad en synopsis skal indeholde. Udarbejd en liste over bøger og materialer, der er relevant i forhold til de forskellige temaer fra undervisningen.

4 SAMFNU Forberedelsestiden Krav Der skal udarbejdes en synopsis Du skal opstille, dokumentere og diskutere en faglig problemstilling Et bud på en systematisk forberedelse Læs opgavens overskrift Find ud af, hvad du ved om dette tema – inden du læser bilagene. Læs bilagene og udform en mindmap, der – gerne systematisk – gengiver din samlede viden om temaet.

5 SAMFNU Forberedelsestiden Synopsens struktur 1)En samfundsfaglig problemformulering 2)En undersøgelse den opstillede problemformulering ved brug af dels det udleverede materiale 3)dels viden, begreber, metoder og teorier fra kernestoffet, evt. henvisninger til eksempler fra undervisningen, herunder faktuel og aktuel viden 4)en diskussion 5)en konklusion, der knytter sig klart til problemformuleringen.

6 SAMFNU Forberedelsestiden En god synopsis består af korte sætninger og stikord. Inddrag citater, figurer og dokumentation. Forbered jer mentalt på eksamen.

7 SAMFNU Selve eksaminationen Gør det klart for eksaminator og censor, hvad der skal være fokus i fremlæggelsen. Hold en klar struktur og underbyg dine analyser på de forskellige niveauer. Tal tydeligt og undgå oplæsning af synopsen. Inddrag gerne tal fra Samfundsstatistikken eller andre kilder. Inddrag meget gerne aktuelle eksempler i det omfang det er relevant. Anvend de faglige termer og metoder i det omfang det er relevant.

8 SAMFNU Øvelser inden eksamen Se videoen om argumentation og eksamen på SamfNUvideoen om argumentation og eksamen Notér Sofies pointer ned – og vurdér evt. om du er enig. Tag den interaktive test om eksamen på SamfNUSamfNU Se en af eksamensvideoerne fra AT-eksamen og bedøm hvilke gode og mindre heldig formuleringer eleven leverede Video 1 Video 2 [der kommer snarest en video med samfundsfag]


Download ppt "SAMFNU Indhold 1.Den mundtlige prøve i samfundsfag 2.I Tiden op til eksamen 3.Forberedelsestiden ved selve eksamenen 4.Selve eksaminationen 5.Synopsis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google