Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan støtter forældrene læring hos OS ?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan støtter forældrene læring hos OS ?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan støtter forældrene læring hos OS ?
Kontaktforældremøde 15. maj 2012

2 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring
Mål og agenda Giver et bedre læringsmiljø til alle eleverne Giver forældrene redskaber til at styrke indlæring og skole-hjem samarbejdet Agenda: Processen siden 4. maj 2011 5 konkrete indsatser 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring

3 4. maj 2011 – kontaktforældremøde: Hvad sikrer god indlæring (DNI)?
28/10/2009 4. maj 2011 – kontaktforældremøde: Hvad sikrer god indlæring (DNI)? + Kost, søvn og motion 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring Ordrup Skole - Klassedannelsesudvalg

4 Hvad har forældrene indflydelse på?
Forældremøde 28/10/2009 Hvad har forældrene indflydelse på? Skabe uformelle læringsmulighed – øge læringstid Skole-hjem samarbejde En skolekultur, der fremmer gode relationer Sociale normer og værdier Elevens dagligdag skal være velorganiseret og tryg Kost, søvn og motion Elevens mulighed for at lære Øge læringstid - lektier, læsning, leje Kulturelle oplevelser og diskussioner (fra kunst til videnskab og samfundsmæssige emner) Skole-hjem samarbejde Interesse for og inddragelse i elevens læringsprojekt (elevplanen og opfølgning) Kommunikation Synlighed og utvetydighed En skolekultur, der fremmer gode relationer Relationer mellem forældrene, sociale arrangementer Syn og udtalelser vedr. lærernes og skolens arbejde Sociale normer og værdier Åbenhed & Tolerance - respekt Initiativ & Fælleskab Omgangstone og ordforbrug Elevens dagligdag skal være velorganiseret og tryg Ro og struktureret hverdag Klare spilleregler Kost, søvn og motion Morgen: udhvilet, rolig og i gang (gå eller cykle til skolen) Generel fokus på kost og motion 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring Ordrup Skole - Klassedannelsesudvalg

5 Kontaktforældrerne valgt 2 emner ud?
Forældremøde 28/10/2009 Kontaktforældrerne valgt 2 emner ud? Skabe uformelle læringsmulighed – øge læringstid Skole-hjem samarbejde En skolekultur, der fremmer gode relationer Sociale normer og værdier Elevens dagligdag skal være velorganiseret og tryg Kost, søvn og motion Elevens mulighed for at lære Øge læringstid - lektier, læsning, leje Kulturelle oplevelser og diskussioner (fra kunst til videnskab og samfundsmæssige emner) Skole-hjem samarbejde Interesse for og inddragelse i elevens læringsprojekt (elevplanen og opfølgning) Kommunikation Synlighed og utvetydighed En skolekultur, der fremmer gode relationer Relationer mellem forældrene, sociale arrangementer Syn og udtalelser vedr. lærernes og skolens arbejde Sociale normer og værdier Åbenhed & Tolerance - respekt Initiativ & Fælleskab Omgangstone og ordforbrug Elevens dagligdag skal være velorganiseret og tryg Ro og struktureret hverdag Klare spilleregler Kost, søvn og motion Morgen: udhvilet, rolig og i gang (gå eller cykle til skolen) Generel fokus på kost og motion 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring Ordrup Skole - Klassedannelsesudvalg

6 Udvalget mødtes 3 til 4 gange
Udvalget dannet af: 6 kontaktforældre 2 repræsentanter fra bestyrelsen 2 repræsentanter fra skoleledelsen En masse gode idéer Én er valgt fra og lagt på skolebestyrelsesbord: OS 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring

7 KLASSEKODEX HVAD er klassekodex
Et klasse-kodex er et sæt aftaler indgået af og mellem forældrene i de enkelte klasser. Kodex’et revideres i starten af hvert skoleår, ved det første forældremøde, således at det tager udgangspunkt i klassens aktuelle ”situation” HVORFOR klassekodex Et klasse kodex et ét ud af mange initiativer, forældre kan bidrage med, for at udvikle fællesskab og faglighed for vores børn. Ikke regler, men aftaler eller retningslinjer Børnene har i de fleste klasser lavet deres egne “regelsæt” om hvordan de gerne vil have de behandler hinanden og forældrenes bør være med til at anerkende og støtte børnenes egne ønsker og eventuelle kodex. 26. april 2012 Møde mellem BOS og OS

8 KLASSEKODEX HVILKE aftaler kan et kodex indeholde
Den vigtigste aftale: Enigheden alle gør deres bedste for at overholde de aftaler, der er indgået i kodex’et Kodex’et kan hente inspiration fra: Skolens anti-mobningspolitik Tema-banken (under udarbejdelse i kontaktforældregruppen) Børnnes egne kodex Relevante emner for de enkelte klassetrin For alle trin: at melde tilbage på tiltag fra sociale forældre, møde til tiden, klikedannelser, … Indskoling: "spilleregler" for klassen, brug af cykelhjelm, mobiltelefoner, afholdelse af fødselsdage, legegrupper, ... Mellemtrin: brug af OFC (Ordrup Fritidscenter), gå-på-tanken-og-købe-slik, make-up Udskoling: fester, alkohol og stoffer, ... 26. april 2012 Møde mellem BOS og OS

9 KLASSEKODEX HVORDAN kommer vi i gang
Kontaktforældrene – disse skal bruges som igangsættere Klassekodex’ene revideres hvert år, ved årets første forældremøde I de nye 0.-klasser kan en “ældre” kontaktforældre komme til første forældremøde og fortælle om klassekodex, i forlængelse af introduktionen af kontaktforældres rolle i klasserne 26. april 2012 Møde mellem BOS og OS

10 …. 1.C.’s ”Det gør vi i en god klasse”:
Vi hjælper hinanden. Vi siger søde ting til hinanden. Vi tier stille og lytter, når andre læser højt eller fortæller. Vi er opmærksomme på hinanden. Vi siger ja, når nogen spørger om lov til at være med. Vi giver et kram, når andre har brug for det. Vi hjælper, når nogen er ked af det. Vi siger undskyld, når vi har gjort noget forkert. Vi spørger om vi må være med. Vi respekterer, når de andre siger nej, fordi de ikke tør. 26. april 2012 Møde mellem BOS og OS

11 Kontakt forældre folderen
15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring

12 Kontakt forældre folderen
15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring

13 Temabank til forældremøder Forældrekodex Kost Børnefødselsdage Søvn
Temabanken er tænkt som en inspirationsliste over emner til forældremøder. Nogle er emner, som vi som skole ønsker at I drøfter. Andre er emner, som vi ved af erfaring kommer til at fylde på forældremøder på forskellige tidspunkter i skoleforløbet. Nogle emner vil vi ledsage med relevante fakta, forskningsresultater, debatoplæg og lignende. Andre emner er mere huskeliste til forældre – ”det skal vi nok også huske at drøfte holdninger til” Forældrekodex Hvordan ønsker vi at være som forældregruppe Kost Materiale fra skolen med facts, forskningsresultater, debatoplæg. Børnefødselsdage Søvn Materiale fra skolen med facts, forskningsresultater, debatoplæg. Temabank til forældremøder Klassekodex Legegrupper Faglighed Fællesskab Fremsyn Hvordan understøtter vi læringsmiljøet som forældre? Lektiehjælp Alkohol Aftaler forældrene imellem – hvad siger vi god for? Kliker – mobning Hvad kan vi gøre som forældre Hvornår er man hjemme? Aftaler forældrene imellem

14 Alternative læringsrum
Alternative læringsrumme Udfordre tanker Muliggøre øvelser Fremmer glad og nysgerrighed Eksempler Invitere til nyt sted Fælles filmkommentar Leje med tal, læse Dele tips og tricks på Intra Starte med en konkurrence, der kårer: Den oplevelse, der bedst tilgodese et/flere af ovenstående kriterier Med en rimelig fornuftig indsats 15. maj 2012 OS – støtte læting hjemme fra

15 Konkurrence fra d. 21. maj til 18. juni
Skab alternativ læringsrum med dit barn eller flere Fortæl i en mail til bestyrelsesformand: Hvad du/I har gjort og hvor Hvorfor du ser det som et godt alternativt læringsrum Dommer: 2 elever, 2 professional, 2 bestyrelsesmedlemmer Alle bidrag kommer på Intra… Men vinderen får præmieren efter d. 21. juni! 15. maj 2012 OS – støtte læting hjemme fra

16 ”Føler børn, forældre og lærere en samhørighed og et
Ordrup Skole Læring uden grænser Kontaktforældre-kommunikation til klasserne MÅL Børn, forældre, unge, medarbejdere og ledere samarbejder og har alle et ansvar for at fagligheden og fællesskabet styrkes og at skolen er på forkant med hvad fremtiden bringer. ”Føler børn, forældre og lærere en samhørighed og et fælles ansvar, og kan de se de samme mål, så vil det alt andet lige styrke målet om høj indlæring og børn med udviklede sociale kompetencer og lysten til at lære mere.” 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring

17 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring
FAGLIGHED Diskuter utraditionelle undervisningsformer, der kan støtte børnenes læring: Læsegrupper både i skolen og udenfor skolen Tværgående aktiviteter i en fag eller på tværs af fag Diskuter supplerende aktiviteter, der kan styrke og understøtte undervisningen Besøg på arbejdspladser Forældreundervisning Diskuter elevplanen, indhold og værdi. Støttes barnets faglige udvikling? Kan elevplanen flytte grænser? Tag gerne klassens elevplan op til diskussion. Hvad kan vi gøre for at komme endnu mere med på den digitale vogn? Hvordan bliver IT en naturlig del af undervisningen, hvordan kan IT støtte barnets læring hjemme, hvordan kan du tilskynde dit barn til at anvende IT som værktøj/hjælpemiddel i sin læringsproces? 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring 17

18 Der skal lægges vægt på fællesarrangementer i og udenfor skolen.
FÆLLESSKAB Der skal lægges vægt på fællesarrangementer i og udenfor skolen. Hvilke arrangementer skaber fællesskab? Både på skolen og udenfor. Skal den ”sociale forældre” opprioriteres? Besøg andre steder Diskuter formålet med besøg på gymnasier, arbejdspladser, biblioteker, universiteter, andre skoler i nærområdet eller længere væk. Og hvad med om forældrene tog med? Så der altid er voksne nok. 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring 18

19 FREMSYN UDEN GRÆNSER Hjælp med til at undervisningen søger nye veje:
Deltag aktivt i dialogen om ”hvad kan/bør der ændres i de kommende år, så undervisningen bliver så motiverende, interessant og ikke mindst samfunds- forberedende som muligt.” Globalisering og de deraf affødte effekter må ikke bliver fremmede for børnene. Tal om hvilken betydning forældrene har i forhold til børns læring. Hvordan kan I hjælpe skolen, klasserne, lærerne med at få inspiration fra udenlandske skoler, samfund, arbejdspladser og andre institutioner i ind- og udland. UDEN GRÆNSER Og diskuter om der er ting, der forhindrer at alle disse gode ting kan foregå. Og hvad gør vi ved det? Og hvornår gør vi det? 15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring 19

20 Vision Uddannelsesparate unge
Arbejdsvaner Uddannelsesparate unge Trives i det sociale miljø, nysgerrige og åbne Kan begå sig i og bidrage til en større verden Udnytte sit potentiale, om det er intellektuelt, fysisk eller andet Kan træffe egne sunde valg Dannet Kvalificeret selvbestemmelse Sund 20 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

21 Progressionsmodel: Faglig læringstrappe
Mentor Afgangsprøve Arbejdsvaner Dannelse Kvalificeret selvbestemmelse Sund Forældre Vi når højere op hos OS 21 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

22 Vi når højere op sammen hos OS
Fællesskab Afgangsprøve Fælles interesser (musik, sport…) Samarbejde med andre også udefra Fælles liv: start på dagen, frokost, Fælles steder Fælles Traditioner Vi når højere op sammen hos OS 22 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

23 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring
15. maj 2012 OS - Kontaktforældremøde: Støtte læring 23

24 Fremsyn: Fremtidens Udskoling
Hvor kommer projektet fra? BOS satte projekt ”udskoling” i gang for ca. 2 år siden på et BOS / SB møde Processen har haft fokus på indhold og nu de fysiske rammer. 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

25 Behov for Pædagogisk Platform For OS Politisk ramme Forældre KF, SB
Evaluering Viden Medarbejdere Brobygning Elever 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

26 Pædagogisk platform for OS
Læringsrummets veksling: Innovativt Eksperimenterende Praktisk Teoretisk Barnets behov for føde, søvn, varme, renhed. Barnets trang til Selvhævdelse at vise sig som og være den man er Samhørighed at høre til blandt ligesindede Mestring at mestre verden og sig selv Idealisering at bruge styrebilleder Sunde børn og unge leger, lærer og lever bedre Mangfoldighed i børn og unges liv Børn og unge har brug for synlige og tydelige voksne Børn og unge har ret til en alsidig udvikling Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

27 Børnene, forældrene og medarbejderne ønsker, ved, tror, udfordrer, afprøver, tør…
Eksterne læringsmiljøer Ungemiljø Bevægelse Fysiske rammer Cafe/kantine 5 års gymnasium Uddannelsesplan Niveaudeling Klasse og basisgruppe Udlandsophold 0-5, 6-7/8-9 Faglig progression Arbejdstid Målrettet Vejledning Digitalisering Internationalisering NØ samarbejde Studietid Mentorordning Valgmuligheder Kvalificeret medbestemmelse 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

28 Progressionstrappe: Mentorordning: Hvad får barnet ud af det?
Udgangspunkt i dig Synlige læringsmål Medansvar for egen læring Selvevaluering Indstille egne forventninger Klarhed for, hvad er næste skridt - acceleration Forældre barn dialog Feed back Sammenhørighed Hvad får barnet ud af det? Udgangspunkt i dig Lærertydelighed Relationer Gruppediskussion Feedback: - Faglighed - Dannelse - Arbejdsvaner/studievaner Arbejdsdisciplin 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

29 Forberede dagen i basisgruppen, nyheder, gruppedisk. ….
Eksempler på et skema. Forberede dagen i basisgruppen, nyheder, gruppedisk. …. Undervisning progressionstrappen Undervisning i klassen Undervisning progressionstrappen Studietid, træning, projekt,… Undervisning i klassen Undervisning på Experimentarium, NØ, etc Elevsamtaler Ungemiljø/FC Ungemiljø/FC 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling

30 OS fysiske rammes muligheder
Den elektroniske sky Teoretisk NØ, Sg, Sh, OG, OS Eksperimentelt Humanistisk område Fællesskab Praktisk Musisk Cafe Scene Ungemiljø Medarbejder arbejdspladser Fordybelse Praktisk musisk område Andre uddannelsesinst, Virksomheder, NTS, Exp OS 5 års gymnasium OG Laboratorier Innovativt Naturfagligt område 15. maj OS - Kontaktforældremøde: Udskoling


Download ppt "Hvordan støtter forældrene læring hos OS ?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google