Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skole- og Kulturforvaltningen PPR og Samarbejdet om børn som mistrives - Hvad skal en indstilling til PPR indeholde?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skole- og Kulturforvaltningen PPR og Samarbejdet om børn som mistrives - Hvad skal en indstilling til PPR indeholde?"— Præsentationens transcript:

1 Skole- og Kulturforvaltningen PPR og Samarbejdet om børn som mistrives - Hvad skal en indstilling til PPR indeholde?

2 Skole- og Kulturforvaltningen Indstillingsskema side 1: •Husk: Alle faktuelle oplysninger, som gør det muligt for PPR medarbejderen hurtigt og nemt at komme i kontakt med de relevante parter (aktuelle telefonnumre og adresser). •Udarbejd f.eks. indstillingen sammen med forældrene. •Vedlæg gerne en skriftlig beskrivelse fra forældrene •Send som minimum en kopi til forældrene

3 Skole- og Kulturforvaltningen

4 Indstillingsskema side 2: Begrundelse •Hvad opleves af skolen som det primære problem? •Visitering til primærperson, hypotesedannelse, forslag til undersøgelse på Team-møde.

5 Skole- og Kulturforvaltningen Supplerende begrundelse •Gerne formulering af en problemstilling, udarbejdet af det samlede lærerteam (konsensus i lærerteamet) – denne problemstilling kan bidrage til senere udarbejdelse af målformuleringer i samarbejdet mellem skole/hjem og PPR. •Brug f.eks. formuleringer som: - Det er et problem, at Per ofte afbryder i timen, er urolig og taler grimt til kammeraterne og de voksne - En undren/et paradoks, f.eks.: Poul viser i mange sammenhænge, at han er en dygtig elev, men har på trods af dette ofte vanskeligt ved at følge undervisningen - hvordan kan vi som skole forstå og hjælpe Poul i den daglige undervisning?

6 Skole- og Kulturforvaltningen Uddybende beskrivelse 1. Barnets vanskeligheder/styrkesider •Vær gerne beskrivende, konkret og specifik •I hvilke situationer har barnet det vanskeligt? – hvornår ikke? •Hvornår opstod problematikken? •Hvilke styrkesider har barnet? •Hvilke tiltag har tidligere vist sig virkningsfulde?

7 Skole- og Kulturforvaltningen 2. Observationer, pæd.prøver m.v. incl. resultater vedlægges i kopi. •Indskriv også her de nyeste (med testdato) resultater af læse/matematik prøve f.eks. SL 40 osv. •Kopi af elevplan og evt. handleplan.

8 Skole- og Kulturforvaltningen 3. Barnets arbejdsvaner, herunder lektielæsning: •Udarbejdes i samarbejde med forældrene •Hvorledes foregår lektielæsningen?

9 Skole- og Kulturforvaltningen 4. Forhold til kammerater og voksne •Hvordan er relationerne mellem de voksne og eleven? •Hvad kendetegner kommunikationen mellem de voksne og eleven? •Hvorledes kan elevens relationer til/kommunikation med de andre elever beskrives?

10 Skole- og Kulturforvaltningen 5. Barnets oplevelse af egne kompetencer •Evt. inspiration fra seneste elevsamtale •Aktørperspektivet: Hvad er elevens mål, ønsker og værdier?

11 Skole- og Kulturforvaltningen 6. Hjemlige forhold og fritidsliv •Hvem har forældremyndigheden over barnet? •Hvor bor barnet? (sammen med begge forældre, mest hos den ene, eller lige meget begge steder?) •Hvor mange søskende er der i familien? •Hvilket nummer er barnet i søskenderækken? •Hvilke fritidsinteresser har barnet?

12 Skole- og Kulturforvaltningen 7. Andre forhold af betydning f.eks. Modersmål. •Hvilke sprog taler familien? •Er det nødvendigt at gøre brug af tolk? (ja - hvis én af forældrene taler meget lidt dansk)

13 Skole- og Kulturforvaltningen 8. Hvilke pæd. tiltag har skolen foretaget før indstillingen p.g.a. de beskrevne vanskeligheder? •Hvad er prøvet? •Er der prøvet flere tiltag samtidig? •Har hele lærerteamet været involveret? •Hvor længe? •Med hvilken effekt? •Hvorledes forløb evalueringen af det afprøvede?

14 Skole- og Kulturforvaltningen 9. Hjemmets holdning til indstillingen samt evt. vurdering af barnets behov •Hvorledes ser hjemmet barnets vanskeligheder og behov? •Hvilke forventninger har skole/hjem til hinanden i forbindelse med løsning af barnets vanskeligheder?

15 Skole- og Kulturforvaltningen 10. Vurdering af behov for specialpædagogisk indsats •Hvorledes ser skolen barnets behov? •Skriv her flere alternative forslag til specialpædagogisk indsats

16 Skole- og Kulturforvaltningen Lederens Oplysninger - Har barnet/holdet/klassen tidligere modtaget specialpæd. Bistand? Hvornår og hvilken? •Hvor længe, og med hvilken effekt? •Vigtige oplysninger for vurdering af hvilke tiltag der nu er behov for.


Download ppt "Skole- og Kulturforvaltningen PPR og Samarbejdet om børn som mistrives - Hvad skal en indstilling til PPR indeholde?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google