Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dagsorden Lidt snakken om ”Ungepakken” UPV – Hvad er det?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dagsorden Lidt snakken om ”Ungepakken” UPV – Hvad er det?"— Præsentationens transcript:

1 Dagsorden Lidt snakken om ”Ungepakken” UPV – Hvad er det?
Jeg en bro mig bygge vil – og der skal erfaring til: Introduktionskurser, brobygning & erhvervspraktik Jeg har en plan – en uddannelsesplan Optagelse på en ungdomsuddannelse – TÆNKEPAUSE Kort om ungdomsuddannelser – flere veje til samme mål Hva’ gør vi nu, lille du? - efter 9. eller 10. klasse Fagre digitale verden – søgning i databaser og portaler EUD – en go’ idé Gymnasiale uddannelser Yderligere information og inspiration UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

2 Ungepakken (highlights)
Ny vejledningslov pr. 1. august 2010 ”Ungepakken” – revideret 2011 Alle 15-17årige skal være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller andre aktiviteter med uddannelsesperspektiv Fremover er alle unge pligtige til at udarbejde en uddannelsesplan i samarbejde med deres UU-vejleder i 9. og 10. klasse Derudover laves et bidrag til den fælles elev- og uddannelsesplan i 8. klasse. UU-vejlederen vurderer den unges uddannelsesparathed, når den unge søger optagelse på en ungdomsuddannelse – UPV (uddannelsesparathedsvurdering) e-vejledning i forbindelse med Uddannelsesguiden hvor unge og forældre kan modtage online vejledning – UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

3 Ungepakken (fortsat 1) Vejledning i grundskolen
UU-vejlederen starter vejledningen i 8. klasse. UU-vejlederen differentierer vejledningsindsatsen i forhold til den enkelte elevs behov, Dvs. at den enkelte elev kan modtage kollektiv, gruppe og/eller individuel vejledning. Der er mulighed for at tilbyde en særlig, målrettet og differentieret vejledningsindsats til elever som skønnes at have behov herfor. I 8. klasse skal eleverne på introduktionskursus og der er mulighed for erhvervspraktik. I 9. klasse skal eleverne i erhvervspraktik og har mulighed for at komme i brobygning rettet mod erhvervsuddannelsesområdet. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

4 Ungepakken (fortsat 2) Alle elever i klasse deltager som et led i UEA undervisningen i Uddannelsesmessen ”Uddannelse i Centrum, UIC” i Forum uge 47. UU-vejlederen har fokus på fastholdelse af den unges valg af ungdomsuddannelse bl.a. ved hjælp af mentorordning mellem grundskole og ungdomsuddannelse. E-vejledning er for de elever, der ikke har særlige vejledningsbehov, og som derfor selv skal skaffe sig adgang til informationer i samarbejde med deres forældre – eller telefon E-vejledning er anonym og foregår via chat, mail eller telefon UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

5 UPV - Uddannelsesparathedsvurdering
UU-vejlederen vurderer den unges uddannelsesparathed, når den unge søger optagelse på en ungdomsuddannelse. Formål: at opnå en vurdering af, om den unge har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Hensigt: at reducere det forholdsvis store antal af unge, som efter endt skolegang ikke kommer i gang med, eller meget hurtigt falder fra, en påbegyndt ungdomsuddannelse. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

6 Introduktionskurser Alle elever i 8. klasse skal på introduktionskurser Introduktionskurserne i 8. klasse handler om de ungdomsuddannelser, du kan søge efter 9. eller 10. klasse Du får bedre mulighed for at vælge den uddannelse, du helst vil gennemføre efter skolen Dine erfaringer fra introduktionskurserne indgår i din uddannelsesplan Du skal på 2 kurser, som samlet varer en uge, fordelt med 1 og 2 x 2 dage, på forskellige ungdomsuddannelser Mindst ét kursus skal være rettet mod erhvervsuddannelserne (EUD) UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

7 Brobygningskurser Brobygning i 9. klasse handler om de ungdomsuddannelser, du kan søge efter 9. eller 10. klasse Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse, du vil søge, har du mulighed for at deltage i ét (eller to) brobygningsforløb i 9. klasse Dine erfaringer fra brobygningsforløbene indgår i din uddannelsesplan UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

8 Erhvervspraktik Med erhvervspraktik får du mulighed for at :
• Opleve dagligdagen på en arbejdsplads • Prøve nogle arbejdsfunktioner • Få kendskab til jobbet Ofte er det et praktikforløb, som åbner de unges øjne for egne muligheder Praktikken kan måske hjælpe dig med at vælge din uddannelse Praktikpladser finder du på 2 forskellige måder: Du finder selv en plads gennem dit eget netværk - selvskaffer Du kan også søge en praktikplads gennem din vejleder NB: Deadline for aflevering af praktikseddel hhv. 2 uger og 6 uger før start UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

9 Uddannelsesplanen - MinUddannelse
Eleven påbegynder sin uddannelsesplan i 8. klasse. Eleven logger ind på med sit UNI-login. Hvis der skal logges på med UNI-login, trykker eleven på den hvide pil i den sorte cirkel. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

10 MinUddannelse (fortsat 1)
Når eleven har angivet sit UNI-login, kommer følgende billede frem: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

11 MinUddannelse (fortsat 2)
På fanebladet "Profil" kan eleven indtaste sit telefonnummer, sit mobilnummer, sin mailadresse og indsætte et billede. Der afsluttes med "Gem oplysninger". UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

12 MinUddannelse (fortsat 3)
Eleven klikker nu på menupunktet "Uddannelsesplaner", og her vil uddannelsesplanen automatisk komme til at ligge tilgængelig – der er en plan for hvert skoleår og indholdet i visse punkter overføres automatisk Når eleven logger ind første gang, vil planens tilstand stå til "Åben". Uddannelsesplanen er som standard åben resten af indeværende skoleår. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

13 MinUddannelse (fortsat 4)
For at besvare uddannelsesplanen skal eleven trykke på navnet, altså i dette tilfælde "Uddannelsesplan 10/11". Herefter ser billedet sådan ud: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

14 MinUddannelse (fortsat 5)
Her skal eleven starte med at præsentere sig selv. Når der trykkes på "Næste", kommer eleven hen til næste spørgsmål i planen. Uddannelsesplanen er dynamisk, hvilket betyder, at den folder sig ud og viser de næste spørgsmål ud fra, hvad eleven har svaret i det foregående spørgsmål. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

15 MinUddannelse (fortsat 6)
Når eleven har præsenteret sig selv og trykker på "Næste", vises følgende billede: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

16 MinUddannelse (fortsat 7)
Eleven/den unge skal nu angive uddannelsesforløb. I rækken af spørgsmål i venstre side kan eleven se, hvilke spørgsmål, der er besvaret - disse er markeret med et blåt flueben. De spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, er markeret med en rød cirkel med en hvid pil i. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

17 MinUddannelse (fortsat 8)
"Gem uddannelsesplan" gemmer det skrevne og gør det synligt for vejlederen. "Lås uddannelsesplanen" gemmer og lukker uddannelsesplanen. Det betyder, at planen er låst for eleven, og at der ikke kan skrives mere. Hvis eleven er sprunget nogle spørgsmål over, kan planen ikke låses. I så fald vil følgende besked komme frem: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

18 Optagelse på en ungdomsuddannelse 1
UU København får ansvaret for tilmelding til ungdomsuddannelserne gennem Se præsentationen på optagelse.dk vejledning. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

19 Hvordan og hvornår er det så lige man gør hvad ???
Optagelse på en ungdomsuddannelse 2 Skolen har ansvaret for, at 2. standpunktskarakter ligger klar primo februar 2011 Hvordan og hvornår er det så lige man gør hvad ??? UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

20 Optagelse på en ungdomsuddannelse 3
Eleven udfylder uddannelsesplan på Eleven udfylder ansøgningsskema på Forældre og elev underskriver skema og afleverer senest – gerne før Tirsdag d. 21.februar på kontoret Vejleder underskriver og sender til optagelse.dk Ansøgning med uddannelsesplan sendes til 1. prioriterede uddannelsessted senest 1. marts UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

21 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN
Lars Madsen Benedicte Ott

22 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN
Lars Madsen Benedicte Ott

23 Hva’ gør vi nu, lille du? - efter 9. eller 10. klasse
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

24 10. klasse 2 ugers brobygning Op til 4 ugers brobygning
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

25 Når du vælger at gå i 10. klasse vælger du
• mindst 28 timers undervisning om ugen • obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik • tilbudsfag både i grundfag og fag, der retter sig mod din videre uddannelse • at arbejde med en selvvalgt obligatorisk opgave • at deltage i brobygning på en ungdomsuddannelse • at få tilbud om praktik, hvis det giver mening for dit uddannelsesvalg UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

26 Der er pt. fem ordinære 10. klasses centre i Københavns Kommune
Der er pt. fem specialtilbud i Københavns Kommune En del af de kommunale tilbud er placeret på erhvervsskolerne: 20 uger i 10. klasse og derefter 20 uger på grundforløb Uanset hvilken 10. klasse du vælger, afsluttes med afgangsprøve FS10, FSA eller efter aftale UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

27 MAD! er en ny 10. erhvervsklasse på Hotel- og Restaurantskolen
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

28 Gymnasieforberedende 10. klasse på HTX Vibenhus
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

29 10. Plus på Københavns Tekniske Skole - Rebslagervej
10. Plus er et skoletilbud, der kombinerer boglige fag, som du ville have i en ”almindelig” 10. klasse, og værkstedsfag på teknisk skole inden for Bygge og Anlæg (tømrer og murer). Når skoleåret er omme, kan du afslutte med 10.-klasse-prøver i dansk, matematik og engelsk. Du får også et skolebevis fra teknisk skole. Derefter kan du vælge at fortsætte på teknisk skole, så du kan afslutte dit grundforløb og gå videre med en uddannelsesaftale. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

30 Sundhed, omsorg og pædagogik
På Social- og Sundhedsskolen København kan du på et skoleår få både 10. klasse og grundforløb Når skoleåret er omme, kan du afslutte med 10.- klasse-prøver i dansk, matematik og engelsk. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

31 10 på TEC - til el eller data
Efter de 20 uger kan du fortsætte direkte på grundforløb for elektriker eller data og få merit for de første fem uger. Du kan også fortsætte 10. klasse på en anden erhvervsskole eller grundskole. Der er mulighed for at gå til FSA, FSA10 eller prøve i dansk, engelsk og matematik. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

32 EUD – Erhvervsuddannelser på KTS/TEC 1
Erhvervsuddannelser (EUD) En faglig uddannelse - 1½ - 5 år Vekslen mellem teori og praksis Også almene fag som f.eks. dansk, matematik, engelsk, naturfag m.fl. Mulighed for videreuddannelse Adgangskrav: 9 års skolegang & Erklæres uddannelsesparat To-delt: Grundforløb & hovedforløb UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

33 EUD – Erhvervsuddannelser på KTS/TEC 2
EUD har 12 indgange – bag hver indgang gemmer sig flere uddannelser • Bil, fly og andre transportmidler • Bygge og anlæg • Bygnings- og brugerservice • Dyr, planter og natur • Krop og stil • Mad til mennesker • Medieproduktion • Merkantil • Produktion og udvikling • Strøm, styring og it • Sundhed, omsorg og pædagogik • Transport og logistik UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

34 EUD – Erhvervsuddannelser på KTS/TEC 3
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

35 Find en praktikplads www.ijob.dk
UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

36 Adgangsnøglen giver overblik over fag i gymnasiet
De gymnasiale uddannelser, stx, hhx og htx, indledes med et grundforløb på et halvt år. Herefter fortsætter den unge i en studieretning, som varer to et halvt år. Til mange videregående uddannelser skal man have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Disse fag kaldes de specifikke adgangskrav. UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

37 De gymnasiale uddannelser 1
Studieretninger STX – Alment Gymnasium 4 fag A niveau 3 fag B niveau 7 fag C niveau I alt 14 fag Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig Sprogligt orienteret Kunstnerisk & medie HHX - Handelsgymnasium 4 fag A niveau 3 fag B niveau Min. 1 fag C niveau I alt 12 – 15 fag Afsætning International/sprog Økonomi HTX – Teknisk Gymnasium Min. 3 fag A niveau Min. 3 fag B niveau Min. 1 fag C niveau I alt 14 fag Bygge- og energi Design og produktion Proces og levnedsmiddel Der findes desuden HF (2 år), studenterkursus (2 år), GSK og EUX UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

38 De gymnasiale uddannelser 2
Adgangskrav til HHX, HTX og STX Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen - eller haft tilsvarende undervisning Have søgt om optagelse direkte efter 9. eller 10. klasse Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver – dansk, engelsk og matematik Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt prøve Have en godkendt uddannelsesplan og erklæres uddannelsesparat Eleven kan evt. blive indstillet til en optagelsesprøve i op til 4 fag: dansk, engelsk og matematik, samt 1 fag i biologi, fysik/kemi eller fransk/tysk. Resultatet er bestået/ikke bestået UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

39 De gymnasiale uddannelser 3
Obligatoriske fag Obligatoriske fag HTX Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Teknologihistorie C Obligatoriske fag STX Matematik C Historie A Obligatoriske fag HHX Engelsk A Samtidshistorie B Fysik B Kemi B Biologi C Fysik C 2 af fagene Biologi C, Geografi C, Kemi C 2. fremmedsprog B/A Kommunikation/IT C Teknologi B Teknik A Religion C Oldtidskundskab C Kunstnerisk fag C Idræt C Afsætningsøkonomi B International økonomi B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN Lars Madsen Benedicte Ott

40 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN
Lars Madsen Benedicte Ott

41 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING KØBENHAVN
Lars Madsen Benedicte Ott


Download ppt "Dagsorden Lidt snakken om ”Ungepakken” UPV – Hvad er det?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google