Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag"— Præsentationens transcript:

1 Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag
Gymnasiets opbygning Studentereksamen STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

2 Hvad giver en studentereksamen (STX) dig?
Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så du bliver klar til videreuddannelse Personlig udvikling: at kunne forholde sig selvstændigt, reflekterende og ansvarligt til omverdenen Kreativitet og innovative evner Demokratisk bevidsthed og international orientering Et spændende og udfordrende ungdomsliv Gymnasiets opbygning

3 Optagelseskrav Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen.
Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du have aflagt prøve. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være uddannelsesparat (UU) Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Gymnasiets opbygning

4 Hvis du ikke opfylder optagelseskravene
Opfylder du ikke kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Gymnasiet afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve. Gymnasiets opbygning

5 Hvordan søger du? Du søger optagelse på Har du ikke adgang til internettet, kan du få et ansøgningsskema på den skole, du går på, eller hos Ungdommens Uddannelsesvejledning. Er du gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du hente det på et gymnasium. Du kan anføre flere gymnasier i prioriteret rækkefølge på ansøgningsskemaet , men du kan kun ønske 1 studieretning på hvert gymnasium Du kan ikke være sikker på at få dit ønske om gymnasium opfyldt, da gymnasiet måske får flere ansøgere, end der er kapacitet til. Ansøgningsfristen er normalt 15. marts, men på din skole vil der sikkert være en tidligere frist. Uddannelsen starter i august. Gymnasiets opbygning

6 Hvad skal du mere tage stilling til?
Ud over at vælge gymnasium skal du i ansøgningsskemaet angive: Kunstnerisk fag på C-niveau Musik Billedkunst Dramatik Mediefag 2. fremmedsprog Tysk fortsættersprog B Fransk fortsættersprog B Fransk begyndersprog A Spansk begyndersprog A Studieretning (forhåndstilkendegivelse) Gymnasiets opbygning

7 Strukturen for STX Grundforløb (½ år) Studieretning (2½ år)
Fælles for alle Indsigt i gymnasiets fag Indsigt i gymnasiets arbejdsmetoder Studieretning (2½ år) Pakke på 3 studieretningsfag Kombination af A og B niveauer Giver studentereksamen en særlig profil Gymnasiets opbygning

8 Niveauer Fagene har 3 niveauer
A-niveau svarer til typisk 3 års undervisning B-niveau svarer til typisk 2 års undervisning C-niveau svarer til typisk 1 års undervisning Forløbene kan dog komprimeres eller udstrækkes Gymnasiets opbygning

9 STX består af 3 typer af fag
Obligatoriske fag Fælles for alle uanset studieretning (ca 2/3 af fagene) Studieretningsfag 3 fag 1 projekt Valgfag Højst 2 valgfag (afhængigt af studieretning og 2. fremmedspr.) Valgfag kan være opgradering af fag, man allerede har Valgfag kan være et helt nyt fag Gymnasiets opbygning

10 Grundforløb - ½ år Gymnasiets opbygning 28.12.2010 Obligatorisk Dansk
Historie Engelsk 2. fremmedspr. Idræt Kunstnerisk fag Samfundsfag Matematik Fysik Almen studieforberedelse Almen sprogforståelse Naturvidenskabe-ligt grundforløb Gymnasiets opbygning

11 Fag på tværs Naturvidenskabeligt grundforløb ( i grundforløbet):
Forståelse af naturvidenskabelig tankegang og metode Naturvidenskabelig praksis (undersøgelser) Evne til at formidle naturvidenskabeligt stof Almen sprogforståelse ( i grundforløbet) : Samspil mellem sprogfag Analyse af forskellige former for tekster Beherskelse af sproglige og litterære begreber til at beskrive iagttagelser i tekster Kommunikationsteori Almen studieforberedelse (alle 3 år) Fokus på samarbejde mellem fagene Emneopbygget: væsentlige natur- og kulturfænomener Opfattelse af natur, menneske og samfund varierer med faglig vinkel Gymnasiets opbygning

12 Studieretningsforløb – 2½år
Obligatorisk Grundforløb Dansk Historie Engelsk 2. fremmedspr. Idræt Kunstnerisk fag Samfundsfag Matematik Fysik Almen studieforberedelse Almen sprogforståelse Naturvidenskabe-ligt grundforløb Obligatoriske fag Dansk A Historie A Engelsk B 2. fremmedspr. A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Oldtidskundskab C Religion C 2 af fagene: Biologi C Kemi C Naturgeografi C Almen studieforberedelse Studieretningsfag 3 fag på A/B-niveau Studieretnings-projekt Valgfag naturviden-skabeligt valgfag (B) - afhængigt af studieretning frie valgfag (0-2) Gymnasiets opbygning

13 4 hovedområder Kunstneriske studieretninger Sproglige studieretninger
Matematisk-naturvidenskabelige studieretninger Samfundsfaglige studieretninger Gymnasiets opbygning

14 9 studieretninger i udbud 12 studieretninger, når variationer medtages
4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 5.1 Samf. A, Matematik A, Mediefag B 1.2 Musik A, Engelsk A, Billedkunst B 5.2 Samf. A, Matematik A, Biologi B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 6. Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B 2.2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B 7. Matematik A, Fysik A, Kemi B 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 8. Matematik A, Kemi A, Fysik B 9. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Gymnasiets opbygning

15 Kunstneriske studieretninger
4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 5.1 Samf. A, Matematik A, Mediefag B 1.2 Musik A, Engelsk A, Billedkunst B 5.2 Samf. A, Matematik A, Biologi B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 6. Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B 2.2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B 7. Matematik A, Fysik A, Kemi B 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 8. Matematik A, Kemi A, Fysik B 9. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Gymnasiets opbygning

16 Sproglige studieretninger
4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 5.1 Samf. A, Matematik A, Mediefag B 1.2 Musik A, Engelsk A, Billedkunst B 5.2 Samf. A, Matematik A, Biologi B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 6. Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B 2.2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B 7. Matematik A, Fysik A, Kemi B 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 8. Matematik A, Kemi A, Fysik B 9. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Gymnasiets opbygning

17 Samfundsfaglige studieretninger
4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 5.1 Samf. A, Matematik A, Mediefag B 1.2 Musik A, Engelsk A, Billedkunst B 5.2 Samf. A, Matematik A, Biologi B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 6. Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B 2.2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B 7. Matematik A, Fysik A, Kemi B 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 8. Matematik A, Kemi A, Fysik B 9. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Gymnasiets opbygning

18 Matematisk-naturvidenskabelige studieretninger
4. Samf. A, Engelsk A, Matematik B 1. 1 Musik A, Engelsk A, Mat. B 5.1 Samf. A, Matematik A, Mediefag B 1.2 Musik A, Engelsk A, Billedkunst B 5.2 Samf. A, Matematik A, Biologi B 2. 1 Engelsk A, Tysk forts. A, Fransk beg. A 6. Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B 2.2 Engelsk A, Tysk forts. A, Samf. B 7. Matematik A, Fysik A, Kemi B 3 Engelsk A, Spansk A, Billedkunst B 8. Matematik A, Kemi A, Fysik B 9. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Gymnasiets opbygning

19 Studieretninger og fagniveauer
På Århus Statsgymnasium er alle studieretninger sammensat således, at du har de nødvendige niveauer i fagene Du skal altså ikke bruge valgfagene til at sikre dig, at du får A-niveauer nok til en studentereksamen Valgfagene fylder ikke så meget i skemaet – og de ligger først i 3.g undtagen for retning 2.2 og 3, der har valgfag i 2.g og evt i 3.g Gymnasiets opbygning

20 Valgfag Valgfag på A-niveau: Valgfag på B-niveau: Valgfag på C-niveau:
Nogle gymnasier har valgt at udbyde et stort antal valgfag. Det kan skyldes, at eleverne her bliver nødt til at supplere op med valgfag for at få tilstrækkelige A-niveauer til en studentereksamen På Århus Statsgymnasium har vi desuden valgt kun at udbyde de valgfag, som vi er forholdsvis sikre på, at der er elever nok til at oprette. Valgfag på A-niveau: Fransk (forts.) Valgfag på B-niveau: 3g: Idræt, matematik, mediefag (kræver meC), religion 2g for retning 2.2 og 3: Matematik, filosofi og i 2.2 også samfundsfag Valgfag på C-niveau: Astronomi, erhvervsøkonomi, design, filosofi, psykologi Gymnasiets opbygning

21 Der vil være yderligere information om Århus Statsgymnasium og om studieretningerne på skolens websted: Udbuddet af studieretninger og valgfag kan ændre sig, men ligger fast senest 1/12. (Se skolens hjemmeside) Man er også velkommen til at maile til skolen på: Eller ringe på Gymnasiets opbygning


Download ppt "Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google