Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En rejse gennem det danske uddannelsessystem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En rejse gennem det danske uddannelsessystem"— Præsentationens transcript:

1 En rejse gennem det danske uddannelsessystem

2 Ungdomsuddannelser + 10. klasse
EUD (erhvervsuddannelserne) Dyr, planter og natur Transport & logistik Produktion og udvikling Medieproduktion Bygge & anlæg Mad til mennesker Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædag. Bil, fly og andre transportmidler Krop og stil Bygnings- og brugerservice Merkantil 9. klasse Husholdningsskole + 1 år De gymnasiale uddannelser HHX (højere handelseksamen) STX (studentereksamen) HTX (højere teknisk eksamen) 10. klasse (eks. Linie 10) Efterskole HF (højere forberedelseseksamen)

3 EUD (erhvervsuddannelserne)
Grundforløb: Transport og logistik Bygge og Anlæg Grundforløb: Grundforløb: Dyr, planter og natur Grundforløb: Produktion og udvikling Strøm, styring, it Grundforløb: Grundforløb: Krop og stil Tømrer - 14 andre hovedforløb Smed - 42 andre hovedforløb Chauffør - 6 andre hovedforløb Elektriker - 7 andre hovedforløb Frisør Kosmetiker Fitnessinst. Gartner - 7 andre hovedforløb Akademiuddannelser * Bygningskonstruktør * Installatør * IT– og elektronikteknolog *Jordbrugsteknolog * Bioanalytiker * Multimediedesigner * Produktionsteknolog * Serviceøkonom * Videregående voksenuddannelser m.fl.  Øvrige videregående uddannelser  * Maskinmester * Arkitekt * Ingeniør * Agronom * Industriel designer * Dyrlæge * Sygeplejerske * Diplomuddannelser m. fl. 

4 EUD (erhvervsuddannelserne)
Mad til mennesker Grundforløb: Grundforløb: Bygnings- og brugerservice Grundforløb: Bil, fly og andre transportmidler Medieproduktion Grundforløb: Sundhed, omsorg og pædagogik Grundforløb: Grundforløb: Merkantil Sikkerheds-vagt - 2 andre hovedforløb Fotograf - 6 andre hovedforløb Tjener - 10 andre hovedforløb Sosu-ass. - 4 andre hovedforløb Kontorass. - 8 andre hovedforløb m. specialer Flymekaniker - 5 andre hovedforløb Akademiuddannelser * Bygningskonstruktør * Designteknolog * Handelsøkonom * IT– og elektronikteknolog * Bioanalytiker Markedsføringsøkonom * Multimediedesigner * Produktionsteknolog * Serviceøkonom * Videregående voksenuddannelser m.fl.  Øvrige videregående uddannelser  * Maskinmester * Arkitekt * Ingeniør * Agronom * Industriel designer * Dyrlæge * Sygeplejerske * Diplomuddannelser m. fl.  

5 Ex. Social- og Sundhedsuddannelserne
SOSU-hjælper (trin 1) 1 år 7 mdr. Pædagogisk Assistentuddannelse2 år 9½ mdr. SOSU-assistent (trin 1+2) 3 år 3 mdr. Videregående Sundhedsuddannelser * Sygeplejerske * Terapeut * Jordemoder * Pædagog-uddannelsen

6 FA – Folkeskolens Afgangsprøve
Hver elev skal aflægge: to prøver i dansk (2 skriftlige + 1 mundtlig) - en prøve i hvert af fagene matematik (2 skriftlige), engelsk og fysik/kemi + - to prøver, som udvælges efter udtrækning blandt de nedenstående fag efter UVM’s bestemmelse. HUM-blok NAT-blok Engelsk, skr. Kristendom Historie Samfundsfag Tysk el. fransk Skriftligt: Geografi Biologi mdtl. Har eleven ikke fulgt undervisningen i et fag det pågældende skoleår, aflægges i stedet prøve i et af de øvrige fag fra HUM-blokken.

7 De gymnasiale uddannelser
Adgangskrav: FA i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi + 2 af UVM udtrukne fag fra HUM + NAT-blokkene + 2. fremmedsprog Hf Stx Hhx Htx 2. hf Studieret-nings-forløb Studieret-nings-forløb Studieret-nings-forløb 2 år 2½ år 1. hf Grundforløb Grundforløb Grundforløb ½ år Gr.: dansk, engelsk, historie, idræt, matematik og samfundsfag. Grundskole

8 Vigtige websides www.uu-vestegnen/ vejledningsaktiviteter mm.
uddannelsesguiden log in for eleverne erhvervsskoler efterskolerne ansøgning til ungdomsuddannelser undervisningsministeriet Høje-Taastrup Gymnasium teknisk skole, handelsskole, gymnasial udd. / for uafklarede unge


Download ppt "En rejse gennem det danske uddannelsessystem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google