Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Din uddannelsesplan består af 6 dele: Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Parathedsvurdering Underskrifter Du kan få adgang.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Din uddannelsesplan består af 6 dele: Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Parathedsvurdering Underskrifter Du kan få adgang."— Præsentationens transcript:

1

2

3 Din uddannelsesplan består af 6 dele:
Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Parathedsvurdering Underskrifter Du kan få adgang til de enkelte dele af uddannelsesplanen ved at klikke på ordene i den sorte bjælke øverst på siden.

4

5

6 Når du har færdiggjort dit Grundlag, skal du klikke på Uddannelsesønsker i den sorte bjælke øverst på siden.

7 Du kan vælge op til fem forskellige uddannelsesønsker
Når du har valgt Uddannelsesområde og Postnummer eller Region, vises en liste med navne på skoler, der tilbyder den uddannelse, du ønsker. Klik på navnet på den skole, du gerne vil optages på. Udfyld de ekstra oplysninger, der vises under skolens navn og slut af med at klikke på knappen Tilføj uddannelse. Herefter vil uddannelsen blive vist som en af dine prioriteter i venstre side.

8 Du kan senere ændre i prioriteringen ved at klikke på det uddannelsesønske, du gerne vil flytte.
Du kan slette en prioritet ved at klikke på den skraldespand, der vises, når du klik-ker på prioriteten

9 Erhvervsuddannelse (EUD) – et eksempel

10

11 NB: Frisøruddannelsen findes under indgangen Krop og stil

12 Vælg den institution (erhvervsskole), du gerne vil optages på ved at klikke på den grønne pil ud for institutionsnavnet. Når du klikker på pilen, bliver detaljer for den enkelte uddannelse foldet ud, og du skal tage stilling til de forskellige valgmuligheder.

13 Når siden er udfyldt, klik på Tilføj uddannelse. Den er nu gemt som 1
Når siden er udfyldt, klik på Tilføj uddannelse. Den er nu gemt som 1. prioritet NB: Frisøruddannelsen har adgangsbegrænsning og kræver derfor en uddannelsesaftale

14

15 Gymnasial uddannelse (Stx, Hhx, Htx, HF) – et eksempel

16

17 NB: Det er ifølge reglerne ikke tilladt at vælge flere forskellige studieretninger på den samme gymnasiale uddannelse. Dvs. kun 1 prioriteret studieretning pr. gymnasium.

18 Når siden er udfyldt, klik på Tilføj uddannelse. Den er nu gemt som 2
Når siden er udfyldt, klik på Tilføj uddannelse. Den er nu gemt som 2. prioritet i dette eksempel.

19 10. klasse på efterskole – et eksempel
Vælg postnummer eller region for den institution (efterskole), du gerne vil optages på. De mulige uddannelser vises nu nederst på siden.

20

21 Når siden er udfyldt, klik på Tilføj uddannelse. Den er nu gemt som 3
Når siden er udfyldt, klik på Tilføj uddannelse. Den er nu gemt som 3. prioritet i dette eksempel.

22 Parathedsvurdering – et eksempel
Når du søger en ungdomsuddannelse, skal du parathedsvurderes af din UU vejleder. Når du har prioritet dine uddannelsesønsker skal du klikke på Parathedsvurdering i den sorte bjælke øverst på siden. Denne side kommer frem før UU vejlederens vurdering.

23 Denne side kommer frem efter UU vejlederens vurdering
Denne side kommer frem efter UU vejlederens vurdering. Bemærk radioknapperne. Her kan forældremyndighedens indehaver erklære sig enig eller uenig med vejlederen.

24

25 Sidste trin i uddannelsesplanen er siden Underskrifter som vælges i den sorte bjælke øverst på siden. Siden ser sådan ud før vejleder har gjort klar til underskrift. Vejleder gør din uddannelsesplan klar, ved at låse den i sit eget system.

26 Hvis vejlederen ikke har gjort Klar til forældremyndighedsindehaver vil siden se sådan ud. Siden er endnu ikke låst af uddannelsesvejlederen i dennes system.

27 Når din vejleder har låst din uddannelsesplan og dermed gjort Klar til forældremyndig-hedsindehaver, så skal denne først erklære sig enig eller uenig i parathedsvurderingen (vist tidligere), inden du kan godkende din uddannelsesplan ved at klikke på knappen Godkend uddannelsesplan. I dette eksempel har vejleder nu låst planen for eleven.

28 Uddannelsesplanen er klar til godkendelse af forældremyndighedsindehavere
Dette kan gøres digitalt, hvis man klikker på knappen Signér. Hvis forældremyndighedsindehaveren ønsker at underskrive på en printet version klikkes der på Udskriv uddannelsesplan. Denne afleveres til vejlederen.


Download ppt "Din uddannelsesplan består af 6 dele: Personlige oplysninger Karakterer Grundlag Uddannelsesønsker Parathedsvurdering Underskrifter Du kan få adgang."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google