Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

…..godt på vej i ungdomsuddannelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "…..godt på vej i ungdomsuddannelsen"— Præsentationens transcript:

1 …..godt på vej i ungdomsuddannelsen
Vejledere i 10. klasse Jan S. Hansen 10A og 10B Louise V. Jørgensen 10C og 10D

2 Ungepakke 2 og uddannelsesparathed
Formål: flere unge i uddannelse (95%) og job – på sigt en bedre uddannet arbejdsstyrke Ungepakke 2 introducerer begreberne uddannelsespligt og uddannelsesparathed Uddannelsespligt Unge mellem 15 og 17 år har pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Uddannelsesparathed Unge skal vurderes uddannelsesparate til at påbegynde en uddannelse

3 Vejledning i 10.kl Efterår UPV – dialogværktøj - september
Foreløbig uddannelsesparatshedsvurdering (UPV) Brobygning uge 43 og 44 (evt. praktik den ene uge) Praktik for elever med behov/ønske Uddannelsesplan påbegyndes - proces Løbende samtaler med uafklarede elever Forår Jan/feb: arbejde med uddannelsesplan samt tilmeldingsskemaer – produkt Skole – hjemsamtaler (UPV) FTU og uddannelsesplan underskrives med NEM-id senest 1. marts!

4 Videregående uddannelse
Ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Vekseluddannelse Grundforløb uger HG 2 år Hovedforløb – kræver praktikplads – elevløn – kortere skoleperioder – 3-4 år (skolepraktik) Svendeprøve Job mulighed for at læse videre Gymnasiale uddannelser HTX – teknisk gymnasium HHX – handelsgymnasium STX – alment gymnasium HF – højere forberedelseseksamen IB – international studentereksamen EUX – EUD m. fag på gymnasiale niveau Studieretninger – se de enkelte skoler Er pt. ikke opdateret Videregående uddannelse

5 Erhvervsuddannelser Indgange
Bil, fly og andre transportmidler Vi reparerer og vedligeholder maskiner, biler, lastvogne, motorcykler, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Vi designer, bygger, installerer, reparerer og rådgiver om bygninger og anlæg Bygnings- og brugerservice Vi servicerer og sikrer faciliteter og events Dyr, planter og natur Vi driver landbrug, skovbrug og gartneri og plejer dyr, natur og anlæg. Krop og stil Vi hjælper mennesker med at opnå kropsligt velvære samt personlig stil og design Mad til mennesker Vi forarbejder og fremstiller fødevarer samt tilbereder, sælger og serverer måltider. Vi rådgiver om kost, ernæring og madoplevelser. Medieproduktion Vi anvender teknisk udstyr til at designe og fremstille medieprodukter Merkantil Vi administrerer og handler for offentlige og private kunder og virksomheder Produktion og udvikling Vi designer, udvikler, konstruerer og fremstiller håndværks- og industriprodukter Strøm, styring og it Vi leverer løsninger, opbygger, installerer og reparerer tekniske installationer og it-systemer inden for byggeri, bolig og erhverv Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Transport og logistik Vi transporterer mennesker og gods og sørger for at de kommer frem til tiden

6 Eksempler på videre uddannelse efter en erhvervsuddannelse
SOSU Ergoterapeut Farmakonom Fysioterapeut Jordemoder Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske Tandplejer Bioanalytiker Til flere af uddannelserne skal man have supplerende fag fx matematik B og kemi C Tømrer Kan fx give mulighed for læse bygningskonstruktør eller ingeniør Liste over muligheder (fra ug.dk) (Brochure)

7 EUX – www.sde.dk videoklip

8 Uddannelsesparathed Alle elever, som forlader grundskolen (9. eller 10. kl.), skal vurderes i forhold til deres uddannelsesparathed. Vurderingen foretages i forhold til valget af ungdomsuddannelse: 1) Gymnasiale uddannelser 2) Erhvervsuddannelser Elever med indgået uddannelsesaftale anses for uddannelsesparate Der vurderes i forhold til følgende: faglige forudsætninger - karakterer, relevante prøver, styrkesider, beherskelse af dansk, opgaveforståelse, læringspotentiale personlige forudsætninger - fremmøde/fravær, møde til tiden, motivation, selvindsigt, ansvar for egen læring sociale forudsætninger - samarbejdsevne, evne til at indgå i relationer, konflikthåndtering, adfærd, modenhed Det er ikke en ”tjekliste”, men en samlet vurdering!

9 Uddannelsesparat Man bliver ikke nødvendigvis parat – bare fordi man tager en 10. kl.! Man er ikke automatisk parat, fordi man var det i 9.kl Det er en samlet ”vurdering” – det er en proces, som I kan være med til at påvirke! Handler om at forholde sig realistisk til egne evner og kompetencer. (Hvad er STX værd med ”røven i vandskorpen” i snit!!!) FOKUS: UPV-dialogredskab, Kontaktlærer og vejleder

10 UPV - dialogredskab

11

12 Info om ungdomsuddannelser + andre relevante sider
– EUD (erhvervsuddannelser) + EUX - EUD – HTX + EUD - HTX – HG og HHX – gymnasium – tilmelding til ungdomsuddannelser – uddannelsesguide. Der kan man bl.a. finde eVejledning – uddannelsesplan - dialogværktøj


Download ppt "…..godt på vej i ungdomsuddannelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google