Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde 9.kl. UU´s opgaver Uddannelsespligt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde 9.kl. UU´s opgaver Uddannelsespligt"— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde 9.kl. UU´s opgaver Uddannelsespligt
UU Silkeborg UU´s opgaver Uddannelsespligt Uddannelsesplan & vejledningssamtaler Tilmelding til uddannelse Erhvervspraktik Ungdomsuddannelserne & optagelseskrav Afrunding

2 UU´s opgaver Forestå vejledningen i grundskolens 8.-9/10. klasse.
UU Silkeborg Forestå vejledningen i grundskolens 8.-9/10. klasse. Ungevejledning af årige i skoledistrikt. Ungevejledning af årige. Opsøgende vejledning af unge under 25, der ikke er i gang med uddannelse eller i arbejde. Vejledningsaktiviteterne er beskrevet på UU´s hjemmeside:

3 Regeringens målsætning
UU Silkeborg Senest i 2015 skal 95% af hver ungdomsårgang påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse! 3

4 Uddannelsespligt (LBK nr. 671 af 21.6.2010).
UU Silkeborg Fra d. 1. januar 2011 har alle årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den unge opfylder pligten. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at de årige unge overholder pligten og sikre, at forældrene løbende inddrages i indsatsen for, at de unge følger deres u-plan.

5 Uddannelsesplan og vejledningssamtale
UU Silkeborg Uddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdet en u-plan ved udgangen af 9. og 10. klasse. Det er UU´s ansvar, at det sker, bl.a. gennem individuelle vejledningssamtaler. U-planen er et vejledningsværktøj, som opmuntrer eleven til at reflektere over sine ønsker, kompetencer og muligheder. U-planen er det dokument, der skal indeholde vurderingen af elevens uddannelsesparathed. U-planen bliver til det ansøgningsskema, som sendes videre til den ungdomsuddannelse, eleven har som første prioritet. U-planen skal indeholde oplysninger, der giver uddannelses-stedet bedre muligheder for at modtage og fastholde eleven i uddannelse. U-planen skal præsenteres hjemme og underskrives af forældrene. Afleveres til UU-vejlederen senest d. 1. marts.

6 Uddannelsesplan og tilmelding
UU Silkeborg Eleven skriver sin endelige u-plan på Tilmeldingen til ungdomsuddannelser og 10. klasse sker på Senest d. 1. marts skal u-planen og tilmeldingen være udfyldt, underskrevet og afleveret til uu-vejlederen.

7 Procedure ved tilmelding
UU Silkeborg UU og/eller skole vurderer, at eleven er uddannelsesparat: sender u-planen til 1. prioritet senest d. 15. marts. Skole vurderer ikke-parat: sender u-plan til UU senest d. 5. marts. 1) UU vurderer parat: sender til 1. prioritet senest 15. marts. 2) UU vurderer ikke-parat: sender til 1. prioritet til vurdering (optagelsesprøve) senest 15. marts. UU vurderer ikke-parat, forældre uenige: se punkt 2). Den søgte uddannelse foretager vurderingen senest d. 15. april. UU reviderer u-planen (ændrer parathedsvurdering eller uddannelsesønske) og sender den senest d. 30. april. Senest d. 1. juni skal ansøgeren have skriftlig besked om optagelse.

8 10. klasse og andre ønsker UU Silkeborg Senest d. 15. marts skal UU sende uddannelsesplanen til den folkeskole, privatskole eller efterskole, eleven har ønsket og evt. er blevet optaget på. Eleven har ret til optagelse i 10. klasse på den kommunale 10. klasse skole. Ved ønske om optagelse på privat- eller efterskole skal pågældende skole bekræfte elevens optagelse. Andre ønsker (High School, job ell. lign.) skal fremgå af u-planen og sendes til UU.

9 Erhvervspraktik UU Silkeborg Praktikken skal kunne ses i sammenhæng med u-planen for den enkelte. Praktik er et tilbud – ikke obligatorisk. Praktikperioden er normalt én uge, men kan i særlige tilfælde forlænges. Der tilbydes særlige praktikforløb mange steder. De kan findes på under ”Særlige praktiktilbud.” Job og uddannelser: brug

10 Individuel brobygning
UU Silkeborg For elever, der har et særligt behov for afklaring af et evt. uddannelsesønske, kan der arrangeres et brobygningsforløb i en uge i oktober/november.

11 Uddannelsessystemet Job eller uddannelse 9. eller 10. klasse
Erhvervsuddannelser 12 indgange (Tekniske- og handelsskoler + SOSU) 1½ - 5 år Gymnasiale uddannelser 3 år Stx Hhx Htx Hf (2 år) Andre uddannelser/muligheder (op til 2 år) Produktionsskole, Erhvervsgrunduddan-nelse (egu) 9. eller 10. klasse

12 10. klasse Formål med at vælge et 10. skoleår:
UU Silkeborg Formål med at vælge et 10. skoleår: At modnes inden valg af ungdomsuddannelse At forbedre det faglige standpunkt At aflægge 10. klasseprøver ( adgangskrav til HF ) 10. skoleår kan tages : På kommunal 10. klasse skole På privatskole På en efterskole På en håndarbejds- og husholdningsskole

13 10. klasse UU Silkeborg De kommunale tilbud på Ungdoms-skolen og TEK10 på Dybkærskolen beskrives i et hæfte, som udleveres i december. De to skoler afholder ”åbent hus” i januar. Se under ”10. klasse.” De private skoler – se samme. Efterskolerne, se

14 De gymnasiale uddannelser
UU Silkeborg HHX (3 år) HTX (3 år) STX (3 år) HF (2 år) 14

15 Optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser
UU Silkeborg Afsluttet 9. klasse eller anden undervisning, der svarer hertil. Have søgt direkte efter 9. eller 10. kl. Have aflagt folkeskolens afgangsprøve i alle fag. Have modtaget undervisning i tysk eller fransk i mindst tre år. HF kræver minimum 10. klasse eller tilsvarende. Udfyldt og underskrevet uddannelsesplan. Skal erklæres uddannelsesparat af skolen og UU vejlederen mht. faglige, personlige og sociale kompetencer.

16 Øvrige optagelseskrav
UU Silkeborg At eleven har et tilfredsstillende standpunkt i fagene – gennemsnit på mindst 7. At eleven har lyst til at fordybe sig fagligt. At eleven har lyst til at lave lektier. At eleven har lyst til at engagere sig. Såfremt eleven ikke opfylder optagelses-kravene, kan skolen og/eller UU vejlederen indstille eleven til optagelsesprøve.

17 Erhvervsuddannelserne - de 12 indgange.
UU Silkeborg Bil, fly og andre transportmidler, f.eks. automekaniker, cykel- og knallertmekaniker, flymekaniker m.fl. Bygge & anlæg, f.eks. tømrer, snedker, maler, møbelsnedker, murer m.fl. Bygnings- og brugerservice, f.eks. ejendomsservice, sikkerhedsvagt Produktion & udvikling, f.eks. smed, plastmager, ædelsmed m.fl. Strøm, styring og IT, f.eks. elektriker, datauddannelser, elektronik- & svagstrømsuddannelse, teater- og udstillingstekniker m.fl. Mad & mennesker, f.eks. kok, køkkenassistent, tjener, receptionist

18 Erhvervsuddannelserne - fortsat
UU Silkeborg Dyr, planter & natur, f.eks. dyrepasser, anlægsgartner, veterinær-sygeplejerske m.fl. Krop & stil, f.eks. frisør, kosmetiker. Medieproduktion, f.eks. fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker m.fl. Transport og logistik, f.eks. chauffør, redder m.fl. Merkantil (HG), f.eks. butik, kontor, lager Sundhed, omsorg og pædagogik, f.eks. social- og sundhedshjælper, pædagogisk assistent

19 Social- og sundhedsuddannelser
UU Silkeborg SoSu hjælper (14 mdr.) SoSu assistent (20 mdr.) Pædagogisk grunduddannelse (PAU) (19½ mdr.) 19

20 Adgangskrav til erhvervsuddannelserne
UU Silkeborg Man skal have afsluttet 9. klasse eller på anden måde have opfyldt sin undervisningspligt for at blive optaget. Udfyldt og underskrevet u-plan. Den unge skal erklæres uddannelsesparat mht. faglige, personlige og sociale kompetencer.

21 Træffetider Bryrup Skole Dybkærskolen Langsøskolen UU Silkeborg
tirsdag kl. 9-12 Dybkærskolen onsdag kl. 9-12 Langsøskolen torsdag kl. 9-12 UU Silkeborg Drewsensvej 60 tlf mobil

22 Afrunding Bland jer så meget som muligt Stil spørgsmål
UU Silkeborg Bland jer så meget som muligt Stil spørgsmål Brug de relevante hjemmesider - og kontakt meget gerne UU-vejlederen! Tid til spørgsmål. Tak for nu! 22


Download ppt "Forældremøde 9.kl. UU´s opgaver Uddannelsespligt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google