Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde 8.klasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde 8.klasse."— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde 8.klasse

2 Er dit barn uddannelsesparat? Og hvordan støtter du som forældre?

3 Hvordan bliver eleverne forberedt?
7. klasse: Klassevejledning om uddannelsessystemet 8. klasse: Samtale Introduktionskursus – dage Første uddannelsesplan 9. klasse: Skole-/hjemsamtale Frivillig brobygning – 1uge Praktik Uddannelsesplan med vurdering af uddannelsesparathed

4 Gældende lovgivning Alle elever i 9. og 10.klasse skal have deres uddannelsesparathed vurderet. Vurderingen foretages i forhold til både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Alle unge mellem 15 – 17 år har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan

5 Pligten overholdes ved:
Uddannelse EUD, GYM, EGU, maritime udd., produktionsskole, ungdomsskole,10.kl, efterskole, højskole, husholdningsskole, MGK, m.v. Lønnet beskæftigelse – minimum 18 timer Alternative beskæftigelses- eller praktikforløb skal aftales mellem den unge/forældre og UU Den unge kan fritages fra pligten som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer

6 Uddannelsesparat? UU vil i samarbejde med skolen vurdere, om eleven har de nødvendige forudsætninger Fagligt Personligt Socialt for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse

7 Generelle kriterier for at være parat til uddannelse:
At kunne møde op At have et relevant fagligt fundament At ville deltage og have lyst til læring og uddannelse Bidrage til fællesskabet på skolen At have kendskab til uddannelsen og have deltaget i fx intro, brobygning, samtaler, møder m.v.

8 Vurderingen foretages i forhold til én af følgende af grupper af uddannelse:
Gymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse

9 Hvorfor skal jeg vælge 10. klasse?
Jeg er ikke parat til at vælge uddannelse Jeg har brug for at blive bedre fagligt Jeg kan gå til både 9. kl. afgangsprøve og 10. klassesprøven Jeg vil gerne have et år på efterskole 10. klasse giver adgang til HF Kan være en fordel, når man efter EUD-grundforløbet skal søge praktikplads Et år hvor jeg øver mig på de krav, jeg vil møde på ungdomsuddannelserne

10

11 Statistik på årets karakterer 2011 for FSA –skriftlig fremstilling fordelt på piger og drenge (kilde Lise Vogt – danskkonsulent i UVM – 1/10 af eleverne i Dk er opgjort) FSA Opgave 1 2 3 4 5 6 I alt P D I alt 12 107 39 50 22 10 17 63 28 259 112 371 190 82 170 126 38 24 78 97 73 670 385 1055 7 172 125 351 308 37 43 286 193 137 133 993 806 1799 74 61 360 501 20 33 260 256 110 140 828 996 1824 02 19 8 305 18 109 29 310 573 883 00 9 32 15 45 14 65 150 215 -3 563 328 36 1104 1343 111 138 904 767 411 422 3132 3034 6166 891 75 2447 249 1671 833 14 % 1 % 40 % 4 % 27 %

12 Udviklingen i tilmelding til ungdomsuddannelserne

13 Uddannelser efter 9. eller 10. kl.
Job eller uddannelse 1½ - 5½ år 3 år 2 år ½ -1 år Erhvervsfaglige Uddannelser: Erhvervsuddannelser EUX SOSU-uddannelser Landbrugsuddannelser Søfartsuddannelser Gymnasiale udd.: Flere muligheder: EGU Erhvervsgrund- uddannelse Efterskole Produktionsskole Ungdomsskole Husholdnings- og håndarbejdsskole STX HHX HTX HF ( 2 år) 9. eller 10. klasse

14 På introduktionskurserne i 8
På introduktionskurserne i 8.klasse skal du afprøve to forskellige ungdomsuddannelser: 2 dage et sted og 3 dage et andet sted Du kan vælge mellem erhvervs-uddannelserne og de gymnasiale uddannelser Du kommer til at gå på hold med andre 8. klasses elever Transportomkostninger dækkes af skolen Husk at tjekke busforbindelser inden tilmelding.

15

16 Gymnasiale uddannelser
Erhvervsuddannelser Grenaa Rønde Aarhus Randers Hadsten Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg  Tømrer, struktør og Brolægger  Murer, VVS og bygningsmaler  Bygningsm.  Murer  Tømrer  Tømrer og tækkemand Dyr, planter og natur  Landbrug / skovbrug  Gartneri Krop og stil * Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling  Smed  Teknisk designer, smed og industri-tekniker  TEKO*  Teknisk designer  Industri-tekniker  Plast-mager Strøm, styring og it  Elektriker og køle-tekniker Sundhed, omsorg og pædagogik  Tandtekniker  Klinikass.  SOSU Gymnasiale uddannelser HHX – Højere Handelseksamen HTX – Højere Tekniskeksamen STX – Alment gymnasium HF – Højere forberedelseseksamen IB

17 På Ådalsskolen skal du på introkursus i uge 11 eller 12

18 Find oplysninger om introduktionskurserne fra 1.okt. på
Tilmeldingsfrist den 12.november Afvikles i uge 11 og 12 på Ådalsskolen

19 www.evejledning.dk Åbningstider: Mandag –torsdag: 10 – 22
Fredag: 10 – 20 Lørdag – søndag: 19

20 Uddannelses- og erhvervsmesse
Onsdag den 6. november 2012 kl – i Rønde hallen Stande med alle ungdomsuddannelserne, 10. klassestilbuddene og produktions-skolen. Stande med forskellige erhvervsfolk fra området. Søfartsuddannelser, efterskoler, VUC, højskoler…

21

22 Spørgsmål ?


Download ppt "Forældremøde 8.klasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google