Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesvalg i 8. klasse. Dagsorden  Formål:  Formålet for de næste to lektioner er, at vi kigger på, om det, I tror om jeres klassekammerater, påvirker.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesvalg i 8. klasse. Dagsorden  Formål:  Formålet for de næste to lektioner er, at vi kigger på, om det, I tror om jeres klassekammerater, påvirker."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesvalg i 8. klasse

2 Dagsorden  Formål:  Formålet for de næste to lektioner er, at vi kigger på, om det, I tror om jeres klassekammerater, påvirker jeres valg af ungdomsuddannelse.  Kort gennemgang af ungdomsuddannelser.  Svare på spørgsmål individuelt.  Dialog på klassen om jeres svar.

3 Ungdomsuddannelser  Overordnet findes der tre veje, man kan gå efter 9. eller 10. klasse:  Erhvervsuddannelse  Gymnasial uddannelse  EUX (Erhvervsuddannelse med gymnasialt niveau i visse fag)

4 Erhvervsuddannelser – indgange (Der findes 108 erhvervsuddannelser)  Bil, fly og andre transportmidler  Vedligeholde og reparere transportmidler, fx flymekaniker.  Bygge og anlæg  Arbejde der foregår på en byggeplads, fx murer.  Bygnings- og brugerservice  Opgaver med vedligeholdelse og service, fx serviceassistent.  Dyr, planter og natur  Pleje dyr eller passe landarealer, fx dyrepasser eller landmand.  Krop og stil  Sundhed og personlig pleje, fx frisør eller kosmetiker.  Mad til mennesker  Fødevarekvalitet og ernæring, fx bager eller tjener.

5 Erhvervsuddannelser - indgange (fortsat)  Medieproduktion  Producere billeder og lyd, fx fotograf.  Merkantil  Kontorarbejde og administration, fx kontoruddannelsen.  Produktion og udvikling  Moderne produktion og fremstilling, fx smed eller urmager.  Strøm, styring og it  Strøm, elektronik og it-systemer, fx elektriker.  Sundhed, omsorg og pædagogik  Tage sig af andre mennesker, fx social- og sundhedsassistent.  Transport og logistik  Transport af gods eller personer, fx redderuddannelsen.

6 Gymnasiale uddannelser  Højere handelseksamen (hhx)  Fokus på virksomheds- og samfundsøkonomi kombineret med fremmedsprog og almene fag.  Højere teknisk eksamen (htx)  Fokus på fag som matematik, fysik, kemi og teknikfag.  Det almene gymnasium (stx)  Fokus på de tre videnskabsområder: Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.  Højere forberedelseseksamen (hf)  En 2-årig gymnasial uddannelse som retter sig mod unge eller voksne, der ofte ikke kommer direkte fra folkeskolen. Kræver 10. klasse.

7 EUX  Opnå gymnasialt niveau samtidig med du tager en erhvervsuddannelse som fx elektriker.  Giver større mulighed for videregående uddannelse (fx ingeniør) end en erhvervsuddannelse giver.

8 Svare på spørgsmål  Jeg gennemgår kort hvert spørgsmål, og så skal I svare ved hjælp af ”klikkers”. Husk først at taste jeres svar når jeg siger, at I må taste.  Efterfølgende dialog på klassen om jeres svar.

9 Spørgsmål nr. 1 1. Hvilken ungdomsuddannelse tror du, de fleste fra klassen vælger efter 9. eller 10. klasse? A. Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF) B. Erhvervsuddannelse (EUD) C. EUX D. Anden uddannelse E. Ingen uddannelse

10 Spørgsmål nr. 2 2. Hvilken ungdomsuddannelse, tror du, de fleste af dine klassekammerater synes, er den bedste? A. En gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF) B. En erhvervsuddannelse (EUD) C. EUX D. De er lige gode

11 Spørgsmål nr. 3 3. Hvor mange af dine klassekammerater, tror du, er usikre på, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge efter 9. eller 10. klasse? A. Ingen B. Under halvdelen C. Cirka halvdelen D. Over halvdelen E. De fleste F. Alle

12 Spørgsmål nr. 4 4. Hvor mange af dine klassekammerater, tror du, vælger ungdomsuddannelse efter, hvor deres kammerater vælger at gå? A. Ingen B. Under halvdelen C. Cirka halvdelen D. Over halvdelen E. De fleste F. Alle

13 Spørgsmål nr. 5 5. Hvor mange af dine klassekammerater, tror du, vælger ungdomsuddannelse efter deres forældres ønsker? A. Ingen B. Under halvdelen C. Cirka halvdelen D. Over halvdelen E. De fleste F. Alle

14 Spørgsmål nr. 6 6. Hvor mange af dine klassekammerater, tror du, vælger ungdomsuddannelse efter det sociale miljø på uddannelsesstedet? A. Ingen B. Under halvdelen C. Cirka halvdelen D. Over halvdelen E. De fleste F. Alle

15 Spørgsmål nr. 7 7. Hvilken ungdomsuddannelse overvejer du at tage efter 9. eller 10. klasse? A. Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF) B. Erhvervsuddannelse (EUD) C. EUX D. Anden uddannelse E. Ingen uddannelse

16 Spørgsmål nr. 8 8. Hvilken ungdomsuddannelse, synes du, er den bedste? A. En gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF) B. En erhvervsuddannelse (EUD) C. EUX D. De er lige gode

17 Spørgsmål nr. 9 9. Er du usikker på, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter 9. eller 10. klasse? A. Ja B. Nej

18 Spørgsmål nr. 10 10. Vælger du ungdomsuddannelse efter, hvor dine kammerater vælger at gå? A. Ja B. Nej

19 Spørgsmål nr. 11 11. Betyder dine forældres ønsker noget for dit ungdomsuddannelsesvalg? A. Ja B. Nej

20 Spørgsmål nr. 12 12. Vælger du ungdomsuddannelse efter det sociale miljø på uddannelsesstedet? A. Ja B. Nej


Download ppt "Uddannelsesvalg i 8. klasse. Dagsorden  Formål:  Formålet for de næste to lektioner er, at vi kigger på, om det, I tror om jeres klassekammerater, påvirker."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google