Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældremøde 9 klasse (skole)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældremøde 9 klasse (skole)"— Præsentationens transcript:

1 Forældremøde 9 klasse (skole) 2006-07
Årsplan for vejledning Ungdomsuddannelser Vejledningsaktiviteter i 9. klasse

2 Årsplan for vejledning i 9. klasse

3 Ungdomsuddannelser

4 10. klasse

5 Produktionsskole

6 EUD Teknisk – de 6 indgange

7 Erhvervsuddannelsernes opbygning Nyhed: Mesterlære 1
Erhvervsuddannelsernes opbygning Nyhed: Mesterlære 1. år (erstatter værkstedsfag, men samme faglige krav)

8 HG – Handelsskolens grunduddannelse Nyhed: Mesterlære – men samme faglige krav

9 Social- og sundhedsuddannelserne
MVU Ergoterapeut Fysioterapeut Bioanalytiker Jordemoder Pædagog Radiograf Socialrådgiver Sygeplejerske

10 Erhvervsuddannelser / Landbrug og fiskeri
Fiskeriskole: Landbrugsskole:

11 Gymnasiale uddannelser

12 Optagelse til gymnasiale uddannelser /erhvervsuddannelser
STX, HHX og HTX Eleven skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver: 5 bundne prøver (Dansk, Matematik, Engelsk, Fysik/kemi) 2 prøver efter udtræk HF 10. Klasse prøven i dansk, engelsk og matematik (mundtlig og skriftlig del) Der er adgang til erhvervsuddannelserne hvis man har haft 9. års skolegang.

13 Efter gymnasial uddannelse

14 Vejledningsaktiviteter i 9. klasse / 2006-2007
Skolebesøg Erhvervspraktik Specialpraktik Præsentationskurser Uddannelsesplan Tilmelding til ungdomsuddannelse

15 Skolebesøg 9. klasse 2006 10. klasse Ikast Ungdomscenter 10. kl.
STX/HF Ikast gymnasium & HF HHX Uddannelsescenter Herning, Ikast afdeling Handelsgymnasium HTX Uddannelsescenter Herning Teknisk gymnasium Tilmelding til gymnasiebesøg CEU – uddannelses center herning

16 Erhvervspraktik Formålet med erhvervspraktik
Stifte bekendtskab med miljøet på en arbejdsplads Mulighed for at afprøve/se på arbejdsområder Bedømme egne forudsætninger i forhold til et erhverv Kendskab til hvilke uddannelser, der kræves Praktiksøgning i skoletiden Udgangspunkt lokalt Kørsel betales af skolen Formålet med erhvervspraktikken er at give eleverne et indtryk af livet på en arbejdsplads og bedømme egne forudsætninger i forhold til det ønskede erhverv. Eleverne får mulighed for at se hvilke arbejdsområder, der er indenfor det valgte job, og de stifter bekendtskab med de regler og vilkår, der gælder på en arbejdsplads. Eleverne får også kendskab til hvilke uddannelser, der kræves for at klare jobbet. Eleven finder selv praktikplads – men vejleder kan være behjælpelig

17 Praktikseddel

18 Ansøgning – begrænset antal pladser
Specialpraktik Ansøgning – begrænset antal pladser Sygehuspraktik (6 fagområder) Politipraktik Militærpraktik Teater De maritime uddannelser/søfart Virksomhedspraktik

19 Præsentationskurser Uddannelsesinstitutionerne inviterer elever til at følge undervisningen i 3 dage Præsentationskurserne er for elever, der har brug for at blive afklarede om deres uddannelsesvalg Kurserne foregår i stedet for normal undervisning på skolen Underskrives af elev og forældre og afleveres til vejleder Der er et begrænset antal pladser Tilmelding er bindende Uddannelsesinstitutionerne inviterer folkeskoleelever ind for at følge undervisningen på ungdomsuddannelserne. Sammen med andre folkeskoleelever følger man stedets undervisning for at danne sig et indtryk af det faglige niveau, studiemiljøet, afprøve nye fagområder, opleve det sociale fællesskab, etc. Præsentationskurserne har forskellig varighed - fra 2 dage til 1 uge. Præsentationskurserne er for enkelte specielt interesserede elever, der har brug for at blive afklarede om deres uddannelsesvalg. Motivation og interesse er absolut vigtig, da kurserne foregår i stedet for normal undervisning på skolen. Ønsket skal passe til uddannelsesplanen. Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding aftales med UU vejlederen under vejledningssamtalen og underskrives af både elev og forældre. Tilmelding er bindende. Teknisk skole Handelsskolen Teko Social og sundhedsudd Landbrugsuddnnelserne – agro skolen

20 Præsentationskurser Social- og sundhedsuddannelserne
Landbrugsuddannelserne TEKO EUD - tekniske indgange EUD - merkantil indgang (HG) Gymnasiale uddannelser: STX, HHX, HTX Århus Universitet AU-HIH Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

21 Uddannelsesplanen I 9. klasse udarbejder eleven en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår: hvilke mål eleven har for uddannelse efter grundskolen hvilke elementer der skal indgå, for at eleven kan nå disse mål. Udfyldes i samarbejde mellem elev, forældre og vejleder  10. På 9. og 10. klassetrin udarbejder den enkelte elev en uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, hvilke mål eleven har for uddannelse efter grundskolen eller efter 10. klasse, og hvilke elementer der skal indgå, for at eleven kan nå disse mål. Stk. 2. På 9. klassetrin udarbejdes uddannelsesplanen på baggrund af uddannelsesbogen, og på 10. klassetrin udarbejdes den tillige på baggrund af uddannelsesplanen fra 9. klasse. Stk. 4 . Udd Uddannelsesplanen udarbejdes i et skema, der som minimum indeholder:   elevens præsentation af sig selv, 2)   elevens valg af ungdomsuddannelse samt forældremyndighedens indehaver og Ungdommens Uddannelsesvejlednings bemærkninger hertil, 3)   elevens generelle overvejelser om valg af uddannelse og erhverv, 4)   forhold, der giver anledning til særlig opmærksomhed ved elevens start på ungdomsuddannelse, 5)   behovet for særlige støtteforanstaltninger på ungdomsuddannelsen, 6)   hvilke vejledningsaktiviteter eleven har deltaget i og 7)   skolen og Ungdommens Uddannelsesvejlednings bemærkninger til planen, herunder stillingtagen, jf. § 12, hvis eleven søger en gymnasial ungdomsuddannelse. På uddannelsesplanen vil alle elevens vejledningsaktiviteter være synlige – præsentaionskurser, skolebesøg, praktik….

22 Uddannelsesplan - indhold
Præsentation af sig selv Vejledningsaktiviteter Valg af ungdomsuddannelse Overvejelser om valg af uddannelse og erhverv Forhold, der giver anledning til særlig opmærksomhed Behovet for særlige støtteforanstaltninger Bemærkninger fra skole og UU

23 FTU – fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne
Valg af ungdomsuddannelse! Afleveringsfrist til vejleder 1. marts Skolen sender tilmelding og uddannelsesplan til elevens næste uddannelsessted Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne Senest den 15. marts skal du have besluttet, hvad du vil næste år, og jeg opfordrer til, at du og dine forældre benytter jer af uddannelsesinstitutionernes ”Åbent Hus-arrangementer” i januar og februar måned. Der findes en oversigt over besøgsdatoerne på UU-Hernings hjemmeside Undervisningsministeriet har lavet en portal hvor den elektroniske tilmelding til ungdomsuddannelserne kan finde sted.

24 Hjælp til valg af ungdomsuddannelse
28. november Uddannelsesaften på Ikast Ungdomscenter Januar - februar Åbent Hus arrangementer på ungdomsuddannelserne 18. – 20. januar Uddannelsesmesse i Herning Samtale med uddannelsesvejleder Vejledernavn UU-vejleder Mobil Mail


Download ppt "Forældremøde 9 klasse (skole)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google