Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Program Gennemgang af og formål med uddannelsesplanen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Program Gennemgang af og formål med uddannelsesplanen"— Præsentationens transcript:

1 Program Gennemgang af og formål med uddannelsesplanen
Tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Præsentation af UG.dk Åbent hus arrangementer Web sites.

2 Uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er elevens ansøgning om optagelse til en ungdomsuddannelse eller 9. /10. klasse Alle elever i 9. og 10. klasse skal udfylde en uddannelsesplan og skal indeholde flg. informationer Elevens mål for uddannelse efter grundskolen. Elevens ønske om ungdomsuddannelse, 10. klasse, beskæftigelse eller anden aktivitet Skolens vurdering af elevens uddannelsesparathed Forældremyndigheds bemærkninger Underskrift af forældremyndighed og skole Skolen videresender U-planen til Optagelse.dk Uddannelsesplanen udfyldes elektronisk på minuddannelse.net. Eleverne har et personligt login

3 Uddannelsesparat En vurdering af, i hvilket omfang en elev, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser På SGI er denne vurdering et samarbejde mellem faglærer, kontaktlærer, vejleder og elev. I dette samarbejde udfordres eleven til bevidst at arbejde med sine faglige, personlige og sociale kompetencer.

4 Procedure for tilmelding til ungdomsuddannelserne på SGI
I juleferien aftaler elev og forældre, hvilken ungdomsuddannelse eleven skal påbegynde og eleven udfylder uddannelsesplanen. Uge 1: Vejledningssamtaler med eleverne efter behov Uge 2: Vejledningssamtaler med eleverne efter behov Uge 3: Vejledningssamtaler med eleverne efter behov Senest mandag d. 24. januar skal uddannelsesplanen være udfyldt med elev- og forældrekommentarer Vær opmærksom på under punktet ” Hjemmets bemærkninger” at skrive, hvis der er ønsker om, at søskende skal gå på samme skole og valg af skole pga. transport. Det er en god ide at have mere end et uddannelsessted, da der kan være begrænsede pladser på de enkelte skoler. Husk en plan B med hensyn til uddannelsesønske.

5

6

7 Uddannelser efter 9. og 10. klasse
9. eller 10. klasse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år EUD Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent Gymnasiale uddannelser Stx 3 år Hhx Htx EUX 4½ år Hf år Flere muligheder Op til 2 år Fx efterskole, produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (egu) Job eller uddannelse

8 Gymnasiale uddannelser Adgangskrav til Stx, Hhx, Htx ,HF og Eux
Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller haft tilsvarende undervisning Have søgt om optagelse direkte i forlængelse efter 9. eller 10. klasse Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt prøve, hvis faget var et valgfag Have en godkendt uddannelsesplan med mindst uddannelsesønske Være vurderet uddannelsesparat

9 Gymnasiale uddannelser
STX HHX HTX ½ års Grundforløb ½ års Grundforløb ½ års Grundforløb Studieretningsforløb 2½ år Studie-retningsforløb 2½ år Studieretningsforløb 2½ år Studieretning Engelsk Fransk Geografi Studieretning Virksomheds- økonomi Innovation Afsætning Studieretning International- økonomi Afsætning Kulturforståelse Teknologi Design Innovation Studieretning Matematik Fysik Astronomi Studieretning Studieretning Matematik Fysik Kemi Obligatoriske fag Obligatoriske fag Obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Studiefor Historie A 2. fr. sprog Matematik C Kreativt fag Religion Samfundsf C Biologi Old Fysik C Kemi C Idræt C Dansk A Engelsk A Studiefor Matematik C 2. fr. sprog Erhvervsret Samtidshistorie Samfundsfag International økonomi Dansk A Engelsk B Biologi Matematik C Fysik Kemi Kommunikation Teknolog Samfundsf fag Teknikfag Teknologihistorie Valgfag Valgfag Valgfag

10 Hf Adgangskrav Man skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, engelsk og matematik Have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi Have modtaget to til fire års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve Have en godkendt uddannelsesplan. Være vurderet uddannelsesparat

11 Hf Højere forberedelseseksamen
Giver adgang til de fleste videregående uddannelse Andet: Et introduktionskursus En større skriftlig opgave Projektperioder Værkstedsundervisning Eksamensprojekt Gennemføres selvstændigt eller i gruppe i 2. hf. Større skriftlig opgave Gennemføres selvstændigt i 2.hf. Valgfag (højst 4): Erhvervsøkonomi Fransk Kemi Matematik Multimedier Teknologi M.fl. Obligatoriske fag og faggrupper Dansk Biologi Samfundsfag Engelsk Geografi Historie Matematik Kemi Religion Idræt Praktisk Musik fag

12 Erhvervsuddannelser ( EUD)
Adgangskrav Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse i folkeskolen eller haft tilsvarende undervisning Have en godkendt uddannelsesplan Være vurderet uddannelsesparat

13 Indgange Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg
Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil (HG) Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU) Transport og logistik

14 Indgangen: Bygge og anlæg
Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Skorstensfejer Boligmonteringsuddannelsen Snedkeruddannelsen Byggemontagetekniker Stenhugger Bygningsmaler Stukkatør Glarmester Tagdækker Maskinsnedker Teknisk isolatør Murer Træfagenes byggeuddannelse Flisemontør 2 år 8 mdr VVS-uddannelsen Murer år 8 mdr.

15 Erhvervsuddannelser Tre måder at gennemføre en EUD på
1 – Skoleadgangsvejen Grundforløb (Skole) 20-40 uger Hovedforløb (Praktik og skole) Grundskole 10. klasse Efterskole Individuelt forløb Forpraktik/trainee Egu Produktionsskole 2 – Praktikadgangsvejen Praktisk oplæring i virksomhed (Normalt 1 år, evt. supplerende skoleundervisning) Mester er ansvarlig for uddannelsen Hovedforløb (Praktik og skole) Praktik i virksomhed (Variabel, ofte 3-6 mdr.) Grundforløb (Skole, normalt 20 uger) 3 – NY Mesterlære Hovedforløb (Praktik og skole)

16 Praktiktstedet Praktiksted - godkendt
Uddannelsesaftale- ansættelseskontrakt Skolepraktik

17 Erhvervsuddannelser Varighed 1½-5 år
Giver adgang til job og videre uddannelse, fx Produktionsteknolog Bygningskonstruktør Ingeniør Sygeplejerske Adgangskrav: Man skal opfylde undervisningspligten efter folkeskoleloven Uddannelsesinstitutioner Tekniske Skoler, sosu skolerne, handelsskolerne


Download ppt "Program Gennemgang af og formål med uddannelsesplanen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google