Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ø KONOMI – ROLLER - FAGLIGHED Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ø KONOMI – ROLLER - FAGLIGHED Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole."— Præsentationens transcript:

1 Ø KONOMI – ROLLER - FAGLIGHED Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

2 H VEM ER HAN ? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense  Amts- og kommunalvalg  Partier: lokale partiorganisationer og medlemmer  Amtspolitik: embedsmænd, politikere, borgere  Danskernes holdning til demokrati  Danskernes holdning til EU  Danskernes holdning til globalisering  Medier og politik  Danskernes syn på public service nyheder Siden 2004 forsker og underviser ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus

3 D ANSK POLITIK Demokratidiskussionen  1840’erne – 1901/1915 Velfærdsstatsdiskussionen  1900-1970’erne

4

5 D ANSK POLITIK Demokratidiskussionen  1840’erne – 1901/1915 Velfærdsstatsdiskussionen  1900-1970’erne Produktionsdiskussionen

6

7 Ø KONOMI Maj 201180 mia. August 201185 mia. November 201196 mia.

8 R ESSOURCEKLEMMEN Uendelige behov begrænsede ressourcer

9  12 pct. indtil 1930’erne  20 pct. efter besættelsen  30 pct. medio 1960’erne  40 pct. i 1970  50 pct. i 1988 falder så, men når 50 pct. igen i 1999 og igen igen i 2005

10 SchlüterNyrupFogh/ Løkke

11

12

13

14

15

16 K OMPLICERET STRUKTUR – MANGE AKTØRER

17 U DFORDRINGER I FORHOLD TIL DE TIDLIGERE AMTSLIGE SPECIALOPGAVER - EKSEMPEL HØRE -, TALE - SYNSINSTITUTIONER Tidligere stor faglig autonomi – mål- og rammestyring, men uden så mange centrale amtslige mål = økonomisk rammestyring med stor faglig autonomi Fagligt udviklingsarbejde presses i den nuværende struktur Fra en lukket amtssilo til en lukket kommunesilo Institutioner har fået langt bedre samarbejde med kommune …men ringere samarbejde med institutioner i andre kommuner Man holder på kunderne – sender ikke folk videre Tænker mere på omkostninger …. …og indtægter! Tale- høre- syn institutionerne ligger i forskellige kommuner – nogle brugerne har flere behov Flere helhedsløsninger fordi kommunen har ansvaret for hele borgeren Mangel på helhedsløsninger, hvis brugerens hjemkommune ikke har alle typer af institutioner

18 PROFESSIONALISERING

19 P OLITIKERROLLER Lige så mange problemer og beslutninger, men færre politikere Travlhed - volumen Delegation:  Embedsmænd skal lære, at træffe beslutninger uden politikernes indblanding  Politikerne skal lære at finde sig i, at de ikke må blande sig Specialiserede embedsmænd vil give stærkere modspil Viden, kendskab, jordforbindelsen Ressourcer: uddannelse, fra mundtlighed til skriftlighed Generalisten vs. sagsbehandleren, vagthunden

20 ”Høj kvalitet i opgaveløsningen af offentlige opgaver er dermed at kunne indfri de politisk fastsatte målsætninger.“

21 D EN STORE DANSKE MADPAKKEKRIG 2009-2010 “Rendyrket socialisme” “Statslig tvangsfordring” ”…med et forbud mod svinekød, kommer man til at diskriminere nogle af brugerne i daginstitutionen. Man fratager dem muligheden for at få helt normal dansk mad.” ” Man fratager forældrene retten til selv at bestemme, hvad børnene skal spise.” ”Jeg synes, det er helt grotesk, at man ikke engang vil tiltro forældre den opgave at smøre en madpakke til deres børn. ”

22 K VALITET ? Opfyldelse af de politiske mål Faglig kvalitet Oplevet kvalitet Tilfredse borgere… Tilfredse brugere… Løst problemet… Det som dokumenteres… Det som føles godt i maven!

23 D EN GODE BYDEL ? Løsningen af sociale problemer =

24 F ORTIDENS IDEALER 1970’erne Le Corbusier CIAM – Monofunktionelle boligområder Ren beboelse Ingen erhverv/indkøb osv. Ingen trafik – kun stisystemer

25 E T SOCIALT PROBLEM ? Velstand Velfærd Unormal behovstilfredsstillelse Samfundssymptom – kapitalisme Uønskede tilstande/afvigelser Ulykkelig Konstruktionsproces Kontekstuelt bundet historisk, geografisk, kulturelt klasse-, alders- og kønsmæssigt osv. (Frit efter Guldager & Ejrnæs (1997). Sociologi for socialarbejdere=

26

27 H VAD ER DEN GODE FOLKESKOLE ?  Ingen skole!  Den sorte skole i 1950’erne  Den frie pædagogik i 1970’erne  Den individualiserede undervisning nu  Hvad er den gode skole om 20 år?

28 D ET INDE I STRUKTUREN SKABER FORSKELLE – IKKE STRUKTUREN !

29

30

31

32

33 M EST PRESSERENDE PROBLEM … ØKONOMIEN

34

35

36 R EGELFORENKLING

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 O RGANISATIONSTEORETISKE UDGANGSPUNKTER Industrisamfundet Servicesamfundet Videnssamfundet

47 K OMMUNALPOLITISKE BRÆNDPUNKTER ? Uændrede indtægter Opgavemæssige udfordringer (opadgående pres på udgifter) Utilfredse og krævende borgere

48 K ONKLUSION Sorte økonomiske udsigter Professionalisering Centralisering Embedsmandsvælde Faglighed under pres


Download ppt "Ø KONOMI – ROLLER - FAGLIGHED Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google