Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visionsproces Fra ord til handling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visionsproces Fra ord til handling."— Præsentationens transcript:

1 Visionsproces Fra ord til handling

2 Byrådets bestilling efterår 2008
input til en samlet visions- og udviklingsproces for kommunen med to aktiviteter: at få udarbejdet en analyse som kan danne grundlag for fremtidens arbejde med til stadighed at gøre Ringsted Kommune til en attraktiv bo- og levekommune at få udarbejdet en analyse af, hvordan det er at fungere som politiker i Ringsted Kommune

3 Byrådets udsagn om visioner
I dag bruger vi politikere 95 % af tiden på drift og 5 % af tiden på at udvikle visioner. Det burde være helt omvendt. Jeg vil gerne arbejde med visioner, men vi skal sørge for, at det ikke bliver for flyvsk. Det skal gøres konkret, og der skal gives eksempler på, hvordan der kan arbejdes med visionerne. Vi skal trække ballonerne lidt ned mod jorden, så vi kan se, hvad der står på dem. Jo mere vi kan arbejde med visioner og mål, jo nemmere bliver det at arbejde med sager i udvalg og byråd. Når retningen ikke er sat, opstår der tvivlrådighed. Jeg ved faktisk ikke helt, om vi arbejder ret meget med visioner i byrådet. Jeg tror ikke, vi har været gode nok til visionsarbejdet. Men jeg synes heller ikke, at vi er blevet understøttet i det.

4 Visionsarbejdet I vil gerne mere visionsarbejde …
Det vil de ansatte også gerne – efterspørger retning (undersøgelse i forbindelse med kommunikationspolitik 2008) Og det vil erhvervsliv, foreninger og andre nøgleaktører også gerne (Imageundersøgelse 2009) … Men det skal gøres nærværende og forståeligt og det skal ses i sammenhæng med budgettet og driften af kommunen – og det skal ske på tværs af udvalg. Det er udgangspunktet for vores bud på ramme, indhold og tidsplan for visionsarbejdet

5 Ramme: Fra vision til budget
Vision – lang sigt (10 år) Det vi er (Identitet) Det vi gerne vil være (Ønsket identitet) Det vi fortæller om os selv (Branding) Planstrategi og Kvalitetsstrategi (4 år) Politikker på politiktemaer (4 år) Konkrete politiske indsatsområder og mål på de forskellige politiktemaer Det vi vil gøre for at blive det vi gerne vil være Handlingsplaner og budgetbegrundelse på politiktemaer (1 år) Den årlige udmøntning af politikerne med kortsigtede mål og handlinger på hvert politiktema

6 Vision Strategi Politik Handlingsplan Budget Kvalitets-strategi
Ringsteds fremtid Det vi er Det vi gerne vil være Strategi Politik Handlingsplan Budget Kvalitets-strategi Udmøntningen af visionen for kommunen som virksomhed og serviceleverandør Økonomi Ledelse og Personale Beskæftigelse Handicap Sundhed Seniorliv Kultur Børn- og unge Fritid Borger- og brugerinddragelse Kommuneplan-strategi Udmøntningen af visionen for kommunen som sted Arkitektur og bolig Klima og miljø Natur Erhverv og turisme Trafik Forsyning Langt sigt Godkendes eller revideres i hver valgperiode Mellemlangt sigt Revideres i hver valgperiode Kort sigt Revideres årligt

7 Sammenhæng ? Politikområder Budgetområder Politisk struktur

8 Flere pejlemærker: Politisk proces Inddragelse af andre
Gennemskuelighed og enkelhed Genbruge det vi kan Ikke dobbeltarbejde ift. lovkrav Sammenhæng med budget 2011 Stærk sammenhæng med budget 2012

9 Foreløbig tidsplan 2009 September
Imageundersøgelse præsenteres for byråd (JØP) Mulig proces præsenteres 2010 Februar Byrådshøjskole: demokrati/borgerinddragelse – vision som case Marts Byrådshøjskole om visioner og mål (JØP) April Byrådshøjskole om målbudgettering og visioner Maj- Juni Dialogmøder ifm. budget – de foreløbige visioner og mål drøftes Juni Udkast til vision foreligger Offentlig debat Vision vedtages Oktober Budget 2011 vedtages. Sammenhængen med visions- og strategiarbejdet beskrives 2011 Primo-Medio Strategier og politikker er revideret ift. ’Vision Ringsteds fremtid’ Maj-juni Dialog om budget 2012 – mål og handlinger på de enkelte politikområder indgår i drøftelserne Budget 2012 vedtages sammen med 1-årige handlingsplaner på alle politikområder

10 Debat og næste skridt Er det noget i den retning I vil?
Er det for stift – eller er det godt at det er systematisk? Er det de rigtige pejlemærker? Hvad er næste skridt? en drøftelse af indhold og proces en beslutning om indhold og proces introduktion til det nye byråd


Download ppt "Visionsproces Fra ord til handling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google