Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bjarne Ibsen Professor, Forskningsleder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bjarne Ibsen Professor, Forskningsleder"— Præsentationens transcript:

1 Unges frivillige arbejde Uselvisk engagement i samfundet eller personlig kompetenceudvikling?
Bjarne Ibsen Professor, Forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

2 Frivilligt arbejde – hvad er det?

3 ‘Kært barn har mange navn’
= Norge Dugnad Sverige Ideelt arbete Danmark Folkeligt arbejde UK Philantrophy, charity Tyskland Das Ehrenamt

4 En definition? Frivillig aktivitet
Ikke lønnet eller for et symbolsk beløb Til gavn og glæde for andre Udføres overfor andre end egen nærmest familie Formaliseret, dvs. ’organiseret’ eller ’aftalt’ VVVVVVVVVVVV

5 Hvilken betydning har frivilligt arbejde og det civile samfund?

6 Velfærd og demokrati Velfærd Demokrati tilføre ’billige’ ressourcer
alternative løsninger Demokrati Fremme et mangfoldigt og pluralistisk samfund Repræsentere og arbejde for forskellige gruppers interesser og værdier Skole i demokrati Medborgerskab: Borgernes ansvar for kollektive anliggender Dannelsen af social kapital og tillid

7 Et folkeligt styre Folkestyre Folkeligt styre
Befolkningens deltagelse i ’det store demokrati’ Deltagelse i valg Deltagelse i politiske partier og foreninger Anden form for politisk deltagelse Folkeligt styre Demokratisk organisering af fælles interesser og opgaver løses bedre i fællesskab end hver for sig Tilgodeser forskellighed og dermed også mangfoldighed

8 Hvor mange arbejder frivilligt?

9 Vækst i frivilligt arbejde
Studier fra mange lande viser, at en voksende del af befolkningen udfører frivilligt arbejde Men forskelle mellem landene VVVVVVVVVVVV

10 Frequency of participation in voluntary and charitable activities by EU Member States (%, 2008)

11 Udviklingen i andelen af den voksne befolkning som udfører frivilligt arbejde i Sverige, Norge og Danmark (pct.) ?

12 Andel af voksne i Norge (2009) og Danmark (2011), som inden for det seneste år har udført et frivilligt arbejde (pct.)

13 Udvikling opdelt på aldersgrupper NORGE
Kilde: Wollebæk og Sivesind (2010): Fra folkebevegelse til filantropi.

14 Udvikling opdelt på aldersgrupper DANMARK
Kilde: Torpe 2011 (i Gundelach: Små og store forandringer. Danskernes værdier siden 1981

15 Andel som udfører frivilligt arbejde i Danmark i 2011, opdelt på alder (pct.)

16 Både unge og ældre arbejder frivilligt
Men forskelligt hvad de engagerer sig i Det frivillige arbejde hænger sammen med den livsfase man er i, den kontekst man er i, og det der betyder noget for én

17 Unge og ældres frivillige arbejde
’Samfundsnyttigt’ ’Interessant’ ’Vision’ ’Erfaring’ ’Læring’ ’God tid’ og ’faste tidspunkter’ ’Fleksibel tid’ Faste strukturer (bestyrelse, udvalg), aftalte perioder og bestemte roller Mere ’projekt’ frivillighed og mindre opdelt på bestemte roller ’Møder’ ’Gøre noget sammen’, ’Aktivisme’ ’Individuelt’ ’Gruppe’

18 Forandringer i frivilligt arbejde

19 Forskellige former for civilsamfund
Medlems-orienteret Samfunds-orienteret Konflikt-orienteret INTERESSER (Interesse-organisation) SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) Konsensus- orienteret AKTIVITET - Socialt mødested (Social kapital) (LOKAL)SAMFUND Selvhjulpne fællesskaber Helhed og social forpligtelse (Kommunitarisme)

20 Forandring af det civile samfund
Medlems-orienteret Samfunds-orienteret Konflikt-orienteret INTERESSER (Interesse-organisation) SAG / IDÉ (Folke-bevægelse) Konsensus- orienteret AKTIVITET (Social kapital) (LOKAL) SAMFUND (kommunitarisme)

21 Trusler mod frivilligt arbejde

22 Trusler mod frivilligt arbejde
Individualisering: Skifte fra ’Kollektiv individualisme’ til ’subjektiv individualisme’ Professionalisering: Skifte fra ’erfaringsbaseret viden’ til ’faglig viden’ Kommunalisering: Større vægt på ’value for money’, effektivitet og evidens Kommcercialisering: Kommercielle transaktioner erstatter nabohjælp, uformel bytteøkonomi, mv.


Download ppt "Bjarne Ibsen Professor, Forskningsleder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google