Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet"— Præsentationens transcript:

1 Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet
Præsentation af relevante videreuddannelser Syddansk Universitet. Hvorfor, hvordan, hvilken og hvor meget? Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet

2 Syddansk Universitet (SDU)
Flere Campus: Odense Sønderborg Kolding Esbjerg Slagelse København

3 Master eller Kandidat??? Kandidatuddannelser er ordinære uddannelser – direkte fra bachelor. Men NU er der også kandidatuddannelser der har karakter af Åben Uddannelse (cand.scient. i fysioterapi og cand.scient.san.) ... og andre kandidatuddannelser bliver brugt som sådan (Folkesundhedsvidenskab og Idræt) MEGET KORT: hvis du ved du vil ph.d. -> KANDIDAT (120 ECTS) hvis du vil specialisere dig indenfor et tværfagligt emne -> MASTER (60 ECTS)

4 Master eller Kandidat?? Gennemsnitsalderen på Master i Rehabilitering: 43 år Gennemsnitsalderen på Kandidat i Fysioterapi: 30 år (flest under 30) MASTER Al undervisning tager udgangspunkt i personer med relevant erhvervserfaring (mindst 2 år for optagelse) KANDIDAT Fokus på et fagspecifikt emne – ingen krav om erhvervserfaring

5 Master eller Kandidat Nogen har ikke særlig præference, men ønsker blot at akademisere sig: Master er deltid – 60 ECTS på 2-6 år - enkeltfag Kandidat fuldtid – 120 ECTS på 2 år!!

6 SDU Fakulteterne: Det Humanistiske Fakultet (HUM)
Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) Det Tekniske Fakultet (TEK)

7 Uddannelser på SUND Kandidatuddannelsen i fysioterapi
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed KOMMER: Klinisk Sygepleje / Jordemodervidenskab / Aktivitetsvidenskab (Ergo) Masteruddannelsen i Rehabilitering Masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

8 Kandidatuddannelsen i Fysioterapi cand.scient. i fysioterapi
Optagelseskrav for fysioterapeuter: Uddannet efter september 2001: DIREKTE ADGANG Uddannet før september 2001: 15 ECTS supplering eller merit Hvorfor skulle jeg vælge kandidatuddannelsen i fysioterapi? Eneste kandidatuddannelse i Danmark direkte henvendt til fysioterapeuter. Hvis du vil kvalitetsudvikle og evidensbasere din fysioterapi-praksis Fordybe dig i dit fysioterapispeciale

9 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse cand.scient.san.
Optagelseskrav: Supplering på 30 ECTS Hvorfor skulle jeg vælge den sundhedsfaglige kandidatuddannelse? "En af de gode ting ved vores studie er tværfagligheden. Vi har både genetik og cellebiologi samtidig med kommunikation, etik, krop og kultur. Så vi vil kunne være et godt bindeled i et projekt med folk af forskellige genrer. Vi er lidt mere blæksprutter end specialister." Lise Bendixen, studerende på cand.scient.san.

10 Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab
Optagelseskrav: Supplering med 10 ECTS i Epidemiologi og biostatistik. Vi udbyder et sådant suppleringskursus i august. Hvorfor skulle jeg vælge kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab? Folkesundhedsvidenskab en ny og dynamisk gren af sundhedsvidenskaben, hvor politik forbindes med statistik og matematik, adfærdsvidenskab med fysiologi, anatomi og ætiologi, og hvor miljøsundhed er lige så vigtigt som historiske betragtninger og fremtidsforudsigelser.

11 Kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed cand.scient. i idræt
Optagelseskrav: Supplere med 2 fag som udbydes i efterårssemestret: ’Fysiologi og Statistik’ (7 ECTS) ’ Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori og forskningsmetoder’ (7 ECTS) Hvorfor skulle jeg vælge kandidatuddannelsen i idræt og sundhed? For at kombinere idræt og fysioterapi. Får øget dine kompetencer indenfor trænings/fysisk aktivitet for grupper. Øget viden om træningslære.

12 De 3 nye kandidatuddannelser
Klinisk Sygepleje Jordemodervidenskab Aktivitetsvidenskab Fælles undervisning i samfundsfag og videnskabelig teori og metode (50 ECTS) Fagvidenskabelig fag (30 ECTS) Valgfag (10 ECTS) Speciale (30 ECTS) Sendt til ACE Denmark – forventes godkendt i jan/feb 2014 Evt ansøgningsfrist: 1. april 2014 med start september 2014

13 Master i Rehabilitering
Optagelseskrav: MVU, professionsbachelor, diplom 2 års erhvervserfaring Hvorfor skulle jeg vælge master i rehabilitering? Eneste akademiske uddannelse med fokus på rehabilitering Uddannelsen bygger på integration af viden fra flere praksisområder. Til sammen giver de et videnskabeligt grundlag for en tværfaglig, helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.

14 Master i offentlig kvalitet og ledelse
Optagelseskrav: MVU, professionsbachelor, diplom 2 års erhvervserfaring Hvorfor skulle jeg vælge kandidatuddannelsen i idræt og sundhed? Kvalitet er en integreret del af ledelsesopgaven på alle niveauer i en organisation. Kvalitetsarbejdet er ikke bare en specialfunktion, men en integreret professionel driftsopgave med stærk ledelses-mæssig opbakning og interesse. En master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren gør en forskel i kvalitetsarbejdet.

15 Yderligere oplysninger


Download ppt "Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google