Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den danske strukturreform

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den danske strukturreform"— Præsentationens transcript:

1 Den danske strukturreform
Indlæg på konferencen Lokal och regional demokrati i samspil i Norden 5. November 2004 Knud Andersen, Bornholms Regionskommune, Amtsrådsforeningen

2 Strukturforliget i Danmark - set med regionale øjne
5 nye regioner Direkte folkevalgte politikere Opgaver: Sundhed, regional udvikling (og sociale institutioner) Finansiering: Primært statstilskud, men også bidrag fra kommunerne

3 Regeringens tidsplan (1)
Aug./sep.: Ministerierne udarbejder lovforslag. Okt.: Regeringens koordinationsudvalg godkender lovforslag. Nov.: Forhandlinger med de kommunale parter om de økonomiske konsekvenser. Okt./nov.: Lovforslagene drøftes med forligspartiet.

4 Tidsplan (2) Dec.: Lovforslag sendes i høring
Jan. 2005: Lovforslagene fremsættes i Folketinget Økonomiske konsekvenser af lovforslagene skal være afklaret (DUT-forhandlinger slut). Juni 2005: Lovforslagene vedtages i Folketinget

5 Udfordringer netop nu Afklare det reelle indhold i aftalen
Sætte en regionalpolitisk dagsorden Påvirke følgelovgivningen Problematisere uheldige elementer i aftalen Forberede den praktiske gennemførsel af reformen

6 Projektgrupper i Amtsrådsforeningen
Personaleforhold Økonomi Politiske og administrative styreformer Regional udvikling Valgstyregruppe Sundhedsøkonomi Amtsrådsforeningens fremtidige rolle

7 Nye vilkår for regionerne
Ændrede opgaver: Fra drift til udvikling Ny finansiering Større geografisk udstrækning Flere forhandlinger med kommuner Flere medlemmer i regionsrådet Udfordring: Sikre legitimitet

8 Styreform - Rådsmodellen

9 Personaleoverførsler
Alle medarbejdere skal følge opgaven – også dem med generelle funktioner Medindflydelse for personalet Ligeværdighed mellem alle medarbejdere i de nye enheder

10 Økonomi Fordele økonomi mellem de nye enheder – kommuner, regioner og staten Aktiver og passiver: 2 modeller: Afskallingsmodel Dødsbomodel

11 Regional udvikling Regionerne som ”udviklingsdynamoer” og ansvarlige for udarbejdelse af udviklingsplaner med visioner for regionernes udvikling på områderne: Erhvervspolitik og beskæftigelse Uddannelse og kultur Infrastruktur og kollektiv trafik Natur og miljø Udkantsområder og landdistrikter

12 Vækstfora Regionsråd Regionalt vækstforum Regional
udviklingsplan Regional erhvervs-udviklingsstrategi 41 folkevalgte medlemmer 20 regionalt udpegede medlemmer (partnerskab) Regionalt vækstforum

13 Regionsrådsvalget Borgerne/vælgerne:
Sikre viden og størst mulig valgdeltagelse Partierne: Sikre viden om og interesse for at stille op til valget Pressen: Sikre viden, synlighed og debat om valget

14 Finansiering 1 Ingen sammenhæng mellem beslutningskompetence og økonomisk ansvar Reel svækkelse af det politiske ansvar Tættere statslig styring Kommunale betalingsordninger bureaukra-tiske og deres effekter usikre.

15 Finansiering 2 ”Hver gang der opstår et problem, vil de regionale politikere gøre opmærksom på, hvad det koster. De vil være sekunderet af et kor af selvtilstrækkelige overlæger, som vakler mellem løfter om evigt liv og trusler om at smide lig på bordet.” Professor Jørgen Grønnegaard Christensen, Århus Universitet i MANDAT – Amternes politiske magasin, maj 2004.


Download ppt "Den danske strukturreform"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google