Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektorganisering Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektorganisering Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA."— Præsentationens transcript:

1 Projektorganisering Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA

2 Hvad er et projekt?  Begrebet projekt stammer fra latin og betyder at lave et udkast eller en plan. Det vil sige, at det at projektere er det samme som at planlægge.  Et projekt er  løsningen af en opgave  inden for en given tidsramme  ved hjælp af tildelte ressourcer

3 Hvad er et studieprojekt? Vigtigt at vide:  Formålet er at opnå LÆRING mere end at opnå et konkret resultat  Målet med et studieprojekt er FASTSAT på forhånd, og kan derfor ikke ændres undervejs i projektet  Resultatet realiseres IKKE i virkeligheden men forbliver en beskrivelse  Alle deltagere i projektet forventes at kunne løse ALLE OPGAVER

4 Plan for dette modul:  Faseopdeling  Gruppeopgave 1  Roller i projektet  Personlige roller  Checkliste til projekthåndbog  Gruppeopgave 2

5 Faseopdeling  Når man i et projekt taler om en fase betyder det:  at man inden for en afgrænset tidsperiode  har behov for at få udført nogle nærmere fastlagte arbejdsopgaver.  En fase definerer udførelsen af fastlagte opgaver

6 Faseopdeling / Virksomhedsspillet HovedområdeAktiviteter/opgaver Etablering  Gennemlæsning af materialet  Fastlæggelse af faser  Uddelegering af arbejde  Fastlægge strategi  Valg af produktområder/opgaver  Fastlægge tidsplan  Fastlægge arbejdsfordeling Gennemførelse  Opfølgning på de nyeste aktiviteter  Analyse af resultat  Vurdering af muligheder ifht. strategi  Valg af næste træk  Indrapportering til system  Dokumentation til rapport  Forberedelse til næste træk Evaluering  Hvordan er resultatet?  Hvordan forløb vores samarbejde?  Hvordan var vores forberedelse?  Hvordan forløb vores beslutningsrunder?  Hvordan er vores dokumentation af forløbet?  Hvad kan vi lære til næste projekt?

7 Gruppeopgave 1  Diskuter listen med aktiviteter/opgaver på side 5 (slide ovenfor) og tilføj evt. nye  Foretag en opdeling af aktiviteterne i faser og skriv dem ind i Projekthåndbogen skema 1  I har 20 minutter til denne opgave  Det forventes at I har læst materialet om Projektorganisering til og med side 5  Det forventes at I har læst materialet om Virksomhedsspillet

8 Roller i projektet  En rolle er den forventede måde, hvorpå vi udfører en bestemt opgave, funktion eller job  Det skal understreges, at der ved roller ikke er tale om at spille skuespil. Rolleteorien fokuserer på, at vi optræder på forskellig vis i forskellige situationer – blandt andet afhængig af de forventninger der er til os.

9 Roller i projekter  Eksempler på roller i projekter Rolle i projektetOpgaver Projektleder  Har et overordnet overblik  Leder og fordeler arbejdet  Repræsenterer projektet udadtil Dokumentansvarlig  Ansvar for at holde styr på flowet af dokumenter i gruppen  Ansvar for at hele tiden at samle de nyeste versioner af dokumenterne Tidsplanansvarlig  Ansvar for at holde tidsplanen ajour  Ansvar for at sætte dagsorden ifht tidsplan Ressourceansvarlig  Ansvar for at gruppen overholder de ressourcekrav den er underlagt, som f.eks. tid, penge, arbejdskraft Procesansvarlig  Ansvar for at samarbejdet i gruppen forløber som aftalt  Ansvar for at være mægler ved konflikter

10 Personlige roller  Vores personlige identitet er et resultat af  de træk vi har arvet plus  de vaner og  den adfærd vi har tilegnet os gennem samværet med andre.  Når andre betragter os, opfatter de at vi spiller en rolle der i situationen passer med vores identitet – vores personlige rolle

11 Personlige roller – Adizes test  Adizes har udviklet en test, der forsøger at kortlægge hvilke roller og hvilke identiteter, der er mest fremherskende hos os  Resultatet er meget afhængigt af den situation, der er gældende i forbindelse med udfyldelsen  Der er ikke noget rigtigt og ikke noget forkert resultat  Vi har alle noget af alle de fire roller i os, blot er vi bedre til nogle af rollerne.

12 Personlige roller – Adizes roller  De fire rolleprofiler: RolleKendetegnFokusområde Producent  Ihærdig, arbejdsom  Altid parat til at tage et ekstra nap Hvad skal vi lave? Administrator  Omhyggelig, regelorienteret  Sikrer sig at alt følger reglerne og alt registreres Hvordan skal vi udføre det? Entreprenør  Idérig, fremtidsorienteret  Finder helst på en ny idé hver dag og glemmer hurtigt de gamle idéer Hvad nyt kan vi lave? Integrator  Samarbejdsorienteret, konfliktløser  Vil helst have at alle deltager og at samarbejdet forløber ordentligt Hvem skal være med?

13 Checkliste til Projekthåndbog OpgaveAktivitetHenvisning√ Overblik  Gennemlæs materialet grundigt Faseopdeling  Opdel projektet i faser 2.2 Faser i virksomhedsspillet side 4 Rollefordeling  Beslut jer for hvilke rolletyper der skal være i projektet 3.1 Rollebegrebet side 6  Test jeres rolleprofil 3.2 Personlige roller side 7  Fordel roller i projektet i forhold til rolleprofiler Opstil kontrakt  Træf beslutning om følgende og skriv det ned: o Mødedisciplin o Arbejdsindsats o Rollefordeling (se ovenfor) o Sanktioner  Alle underskriver

14 Samarbejdskontrakt IndholdBeskrivelse 1. Mødedisciplin 2. Arbejdsindsats 3. Rollefordeling* 4. Sanktioner 5. Øvrige forhold NavnUnderskrift

15 Gruppeopgave 2  Start med at beskrive de roller I etablerer i projektet (skema 2)  Udfyld testen om personlige roller (Adizes)  Når alle er færdige med testen udfyldes skema 3 i fællesskab  Udfyld kontrakten i skema 4 og underskriv  I har 60 minutter til denne opgave


Download ppt "Projektorganisering Innovative Værksteder til udvikling af Akademiuddannelserne IVA."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google