Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 1 Tivoli Exit 2005 – Sommersæson Total udarbejdet for Tivoli Growth from Knowledge.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 1 Tivoli Exit 2005 – Sommersæson Total udarbejdet for Tivoli Growth from Knowledge."— Præsentationens transcript:

1 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 1 Tivoli Exit 2005 – Sommersæson Total udarbejdet for Tivoli Growth from Knowledge Job no. 720-347 LH/BL/kk

2 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 2 Vejning – hele sommersæsonen Oplyst fordeling (Tivolistatistik) Entré:Entrébillet (alm.)37,6% Andet62,4% Geografi:Storkøbenhavn (postnr. 1000-2999)66% Andet34% Indgangstidspunkt:Før 15:0033% 15:00-18:5937% Efter 19:0030% Ugedag:Mandag-Torsdag:45% Fredag-Søndag55%

3 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 3 4. Besøgsgrupper (fig. 1) – gruppestruktur (spm. 1,2) Sammenligning af 2004 og 2005 GruppeAndel i 2004Andel i 2005 Alene9%21% Familie samlet59%50% Familie u/børn26%30% Familie m/barn u/5 år14%9% Familie m/barn o/5 år17%9% Vennegruppe28%25% • I ovenstående tabel ses at andelen af børnefamilier blandt respondenterne er mindre i 2005 end i 2004. • Dette skal ikke nødvendigvis sættes lig med, at der har været færre børnefamilier i Tivoli i 2005 end i 2004. • Faldet i andel af børnefamilier blandt respondenterne kan hænge sammen med, at vores interviewere har oplevet flere barrierer hos dette segment i forhold til at deltage i et interview – eksempelvis vejr, det forholdsvis lange interview og manglende tid. • Den mindre andelen af børnefamilier har ingen indflydelse på validiteten af undersøgelsens resultater. Det forbrug, den tilfredshed osv. som dette segment tilkendegiver, vurderes stadig repræsentativt for denne målgruppe.

4 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 4 Definition af grupper anvendt i figur 4 på næste side … Superloyale Superloyale:  Personer, der har besøgt Tivoli om sommeren de sidste 3 sæsoner, og som allerede har besøgt Tivoli i 2005 flere gange eller har planer om at gøre det. Har desuden planer om at besøge Tivoli om sommeren 2006 Årlige gæster:  Personer, der har besøgt Tivoli om sommeren minimum sidste sæson, og som ikke har planer om mere end dette ene besøg i sommersæsonen 2005. Har desuden planer om at besøge Tivoli i sommersæsonen 2006 Overbeviste ”førstegangs”-besøgende:  Personer, der har besøgt Tivoli i sommersæsonen første gang i 2005 (alternativt har besøgt Tivoli før 1999), og som har planer om et eller flere besøg i sommersæsonen 2006 Lunkne ”førstegangs”-besøgende:  Personer, der har besøgt Tivoli i sommersæsonen for første gang i 2005 (alternativt har besøgt Tivoli før 1999), og som endnu ikke ved, om de vil besøge Tivoli i sommer- sæsonen i 2006Sporadiske:  Restgruppen

5 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 5 Definition af grupper anvendt i figur 5 på næste side … Loyale sommergæster:  Respondenter, der har været i Tivoli i 2005 og har svaret, at de har besøgt Tivoli sommeren 2004, og planlægger at besøge Tivoli sommeren 2006 Sporadiske sommergæster:  Respondenter, der har været i Tivoli i 2005 og har svaret, at de har besøgt Tivoli sommeren 2004, men som ikke ved, om de vil besøge Tivoli sommeren 2006Ikke-gæster:  Respondenter, der har været i Tivoli i 2005, men som ikke har besøgt Tivoli sommeren 2004, og ikke vil besøge Tivoli sommeren 2006

6 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 6 4. Besøgsgrupper (fig. 6) - Grupper og ugedage (spm. 1, 2) Spec. var. 1 og 5a: Ugedage Alene (21%)Familie (50%) Familie u/børn (30%)Familie m/barn <5 år (9%)Familie m/barn >5 år (9%) Venne-grupper (25%) (n=1561)

7 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 7 4. Besøgsgrupper (fig. 7) - Grupper og indgangstidspunkter (spm. 1, 2, 23b) (n=1561) Spec. var. 1 og 5c: Indgangstidspunkter Definition: Omkring frokost: 11-14:29. Eftermiddag: 14:30-17:29. Aften: 17:30-23:00 Alene (21%)Familie (50%) Familie u/børn (30%)Familie m/barn <5 år (9%)Familie m/barn >5 år (9%) Venne-grupper (25%)

8 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 8 5. Beslutningstagere (fig. 9B) - Køn og alder (spm. 11, 12) Køn: Alder: 100% (n=1492)

9 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 9 5. Beslutningstagere (fig. 11) - Billetsegmenter og Tivolifrekvens (spm. 1, 2, 14, 21, 60, 1h, 5h, 7h) Billet- segmenter: (n=1492) Spec. var. 3a Tivoli- frekvens: (n=277) Spec. var. 4a 100%

10 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 10 5. Beslutningsproces (fig. 13) - Årsag til at besøge Tivoli. Primær årsag – uhjulpet (spm. 33) (n=1561) Bemærk: På grund af afrunding er der i nogle tilfælde ikke overensstemmelse mellem den noterede procent og bjælkerne i figuren. 12% 10% 8% 7% 5% 4% 15% 6% 3%

11 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 11 6. Mediebrug (fig. 15c) - Mediebrug (spm. 50+51) Brug af Tivolis hjemmeside generelt samt specifikt ifm. dette besøg Totalsamplet (n=1561)Sektion (n=309) Benchmark 2004: 43% af total samplet havde aldrig besøgt Tivolis hjemmeside.

12 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 12 6. Mediebrug (fig. 15d) - Tilfredshed med reklamer (spm. 43+44) (Benchmark 2004, noteret i parentes) Reklamer generelt for Tivoli Tilfredshedsgrad: 43%/89%=48% Utilfredshedsgrad: 1%/89%=1% 43% 5% 1% 39% 11% (21%) har ikke set reklamer Tilfreds Indifferent Ved ikke Utilfreds Tv-reklamer for Tivoli Tilfredshedsgrad: 32%/39%=82% Utilfredshedsgrad: 1%/39%=3% (n=1561) Tilfreds 61% (51%) har ikke set reklamer Indifferent Utilfreds Ved ikke 32% 3% 1% 3% Benchmark 2004: Tilfredshedsgrad: 12% Pga. stor andel ”ved ikke” Utilfredshedsgrad: 0% Benchmark 2004: Tilfredshedsgrad: 75% Utilfredshedsgrad: 3%

13 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 13 6. Mediebrug (fig. 15e) - TIVOLI magasinet (spm. 45+46+47) Spm. 46: TIVOLI magasinets indflydelse på besøg i Tivoli? Base: Har modtaget magasinet (n=586) Spm. 47: TIVOLI magasinets indflydelse på køb af årskort? Base: Har modtaget magasinet (n=586) Spm. 45: Modtaget TIVOLI magasinet? Base: Alle (n=1561) Har modtaget Har ikke modtaget Har ikke modtaget (reklamer nej tak) Ved ikke Stor indflydelse Nogen indflydelse Hverken/ eller Ringe indflydelse Ingen indflydelse Direkte årsag Medvirkende årsag Nej, fik årskort på anden vis Nej Ved ikke Benchmark 2004: ”Har modtaget”: 32% Benchmark 2004: ”Stor indflydelse” + ” Nogen indflydelse”: 24% Benchmark 2004: ”Direkte årsag” + ” Medvirkende årsag”: 16%

14 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 14 7. Indgang (fig. 36) Kendskab til aktiviteter/arrangementer i Tivoli (spm. 3k) Spm. 3k: Var du/I klar over, hvilke underholdningsarrangementer/aktiviteter, der var i Tivoli, i det tidsrum du/I besøgte Tivoli - både de faste og særarrangementer? (n=344)

15 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 15 10. Tivoliværdierne (fig. 48) (spm. 37) Værdier nævnt hjulpet (n=1561) 2004 : 77% 2004: 50% 2004 : 47% 2004 : 63% 2004 : 42% 2004 : 18% 2004 : 35% 2004 : 15% 2004 : 56% 2004 : 38% Procent 2004 : 32% 2004 : 27% 2004 : 20%

16 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 16 14. Besøgshistorik Antal besøg i sommersæson (fig. 66) Spm. 4h: Hvor mange gange på en alm. sommersæson besøger du normalt Tivoli? (n=280)

17 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 17 14. Besøgshistorik Begrundelse for ikke at besøge Tivoli mere i sommersæson 2005 (fig. 68) (spm. 6h) Spm. 6h: Hvorfor overvejer du ikke at besøge Tivoli mere i år i sommersæsonen? (n=28 - De personer, der ikke vil besøge Tivoli mere i 2205 sommersæson)

18 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 18 14. Besøgshistorik Overvejede I andre forlystelser frem for dette besøg i Tivoli (fig. 73) (spm. 13h) (n=293)

19 Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 19 14. Besøgshistorik Hvilke andre forlystelsessteder end Tivoli besøger du/I mindst én gang årligt? (spm. 16h) (fig. 76) (n=177)


Download ppt "Oktober 2005Tivoli Exit 2005 – Sommersæson – TotalGfK DanmarkCustom Research 1 Tivoli Exit 2005 – Sommersæson Total udarbejdet for Tivoli Growth from Knowledge."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google