Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD."— Præsentationens transcript:

1 EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet

2 1. Andel af ejerne der har en exit strategi Anm.: Denne figur og figur 2 er hhv. ”Ja”- og ”Nej”-svar” på samme spørgsmål. Svarene er blevet regionalt fordelt. Andre svarmuligheder til spørgsmålet var ”Ja, er ved at lægge en strategi og ”Ved ikke”. Pct.

3 2. Andel af ejerne der ikke har en exit strategi Anm.: Denne figur og figur 1 er hhv. ”Ja”- og ”Nej”-svar” på samme spørgsmål. Svarene er blevet regionalt fordelt. Andre svarmuligheder til spørgsmålet var ”Ja, er ved at lægge en strategi og ”Ved ikke”. Pct.

4 3. Exit strategiens stadie Pct. Familie- virksomhed Ikke familievirksomhed Alle Planerne er skrevet ned i en formaliseret strategi 40,6 31,8 34,1 Planerne er ikke skrevet ned, men der er talt om dem i ejerkredsen eller ledelsen 38,4 33,9 35,1 Planerne eksisterer kun på tankeplan 20,3 33,8 30,3 Ved ikke 0,6 0,4 0,5 Total 100,0

5  1.220 virksomhedsejere har besvaret spørgsmålet om exitstrategiens stadie  Kun lidt mere end en tredjedel – 34 pct. – af de ejere, der har eller er ved at lægge en exit strategi, har skrevet den ned i en formaliseret strategi  En lidt større andel af familievirksomhederne – 41 pct. mod 32 pct. – har en nedskrevet og formaliseret strategi, hvilket givetvis skyldes skriftlig afklaring af fx arveforhold

6 4. Forventninger blandt ejerne til hvornår skiftet skal ske Anm.: Tallene er ”Alle” – dvs. ikke opdelt mellem familievirksomhed og ikke familievirksomhed. Pct.

7  Besvarelserne stammer fra 1.529 ejere, der ikke har en exit strategi og 1.218 ejere, der har eller er ved at lægge en exit strategi  I alt 61 pct. af ejerne forventer, at deres virksomhed skal gennem et ejerskifte inden for de næste 10 år  Næsten 35 pct. af dem, der endnu ikke har en exit strategi, forventer at påbegynde et ejerskifte inden for de næste ti år

8 5. Er virksomheden klargjort til salg? Anm.: Tallene er ”Alle” – dvs. ikke opdelt mellem familievirksomhed og ikke-familievirksomhed.  Besvarelserne stammer fra udsagn fra 2.646 ejere  Halvdelen af ejerne mener ikke selv, at deres virksomhed er klargjort til et salg, hvis det blev nødvendigt på nuværende tidspunkt

9 6. Ved ejeren, hvad virksomheden er værd?

10 7. Udfordringer, som ejerne har oplevet i forbindelse med planlægning af ejerskiftet Anm.:1.904 af dem, der har eller er i gang med at planlægge en exit strategi har besvaret spørgsmålet. Der var mulighed for at afgive mere end et svar. Ovenfor vises udvalgte svarmuligheder. Tallene er ”Alle” – dvs. ikke opdelt mellem familievirksomhed og ikke-familievirksomhed. Pct.

11  37 pct. af ejerne, der har eller er ved at lægge en exit strategi, har oplevet det som en udfordring at skabe afklaring omkring virksomhedens værdi  Næsten lige så stor en andel af ejerne – nemlig 33 pct. – oplever deres egen holdning til, at ejerskifte hænger sammen med alderdom, som en barriere  Også den aktuelle samfundsøkonomiske situation spiller ind for 26 pct. af ejernes vedkommende, og 17 pct. mangler en køber  Næsten en femtedel af ejerne i familievirksom- hederne er stødt på, at planlægningen af skiftet har givet konflikter i familien

12 8. Forventet exitform Pct.

13  Generationsskifte i familien er den mest anvendte exit form i danske selskaber  Op mod en femtedel – 19 pct. – af virksomhedsejerne forventer at skulle sælge til en anden virksomhed, fx en konkurrent eller en virksomhed, der skal udvide sin portefølje  Kun en lille andel af ejerne forventer at skulle sælge til en finansiel ejer, fx en kapitalfond  90 pct. af virksomhederne, der har deltaget i undersøgelsen forventer at skulle sælge virksomheden, og der er altså tilsvarende mange købere, der skal skaffe finansiering til overtagelsen

14 9. Hvad overvejer ejerne at lave efter ejerskiftet? Pct.

15  Lidt over en femtedel af ejerne – 22 pct. – overvejer at engagere sig i bestyrelsesarbejde, og der er omtrent lige så stor en andel, som overvejer at trække sig helt væk fra erhvervslivet.  11 pct. af ejerne overvejer at starte en ny virksomhed op, og 2 pct. overvejer at købe en ny virksomhed – disse ejere er altså potentielle serieiværksættere  Den største andel af ejerne – 33 pct. – overvejer at fortsætte på deltid i virksomheden, som skal ejerskiftes

16 10. Størrelsen på virksomhederne i undersøgelsen Anm.: Baseret på 1.165 virksomhedsejere der har eller er ved at lægge en exit strategi og 1.362 virksomhedsejere, der ikke har en exit strategi. Aktiver, mio. kr.

17 Fakta om undersøgelsen  I alt 15.972 virksomheder A/S og ApS har modtaget et spørgeskema pr. e-mail  Noterede selskaber er fjernet fra populationen  Resultaterne bygger på 3.015 besvarelser fra virksomhedsejere – heraf 1.585 fra en web-spørgeskemaundersøgelse og 1.430 fra telefoninterview  I databehandlingen skelnes der mellem familievirksomheder og ikke-familievirksomheder. Denne skelnen er baseret på ejerens eget svar på spørgsmål 3 i undersøgelsen, om vedkommende opfatter sin virksomhed som en familievirksomhed.  I publikationen ”Ejerskifte – din virksomheds fremtid” var kriteriet for at være familievirksomhed, at familien ejer minimum halvdelen af virksomheden, og at direktøren samtidig er et familiemedlem

18


Download ppt "EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google