Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvorfor vil jeg bruge video i min undervisning?. Baggrund  Undervisning med video i 1980’erne Naturvidenskab – fysiologi – medicin  Video som læringsredskab.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvorfor vil jeg bruge video i min undervisning?. Baggrund  Undervisning med video i 1980’erne Naturvidenskab – fysiologi – medicin  Video som læringsredskab."— Præsentationens transcript:

1 Hvorfor vil jeg bruge video i min undervisning?

2 Baggrund  Undervisning med video i 1980’erne Naturvidenskab – fysiologi – medicin  Video som læringsredskab – didaktik NIK  Kursuslederens perspektiv – implementering Kurset ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling”  Hvad skal det nytte? Cost-benefit: •Bedre læring? •Mindre resursekrævende? •Sjovere? •Smukkere? •Rigere? •...

3 De studerende  Video i dagligdagen Video i undervisningen er relevant, fordi video er en del af hverdagen…  Visuelle elementer Billeder som erstatning for (eller supplement til) tekst... Kan lette forståelse og fremme læring  Rytme og tempo Korte sekvenser  Visualisering af procesforløb / rumlige strukturer Vanskeligt at forklare med ord  Fleksibel læring Forskellige læringsstile Tid / sted

4 Video og Internet  Udelukkende streaming video (Internet-baseret real-time streaming)  Video integreret med andre læringsresurser  Relation til fleksibel læring

5 Video i undervisningen  Video-præsentationer  Video-sekvenser / illustration af sammenhænge, procedurer, fænomener etc.  Videooptagelser til dokumentation og analyse af forløb i undervisningen  Videokonference Aktivering af deltagere Lærer studerende studerende Undervisning  læring Aktivering med henblik på tilegnelse af kompetencer

6 Kurset Radioaktive isotoper og ioniserende stråling  Tværinstitutionelt / tværfakultært / metode-orienteret (100 studerende pr. kursus) –fysik, kemi, biologi, fysiologi, medicin  Kandidat-, ph.d.- og efteruddannelseskursus  Forskellige fag / baggrund (biologi, biokemi, fysik, humanbiologi, medicin, farmaci civilingeniør i medicin & teknologi...)  Studerende / erhvervsaktive kandidater  Samtidig undervisning på dansk og engelsk

7 http://www.aki.ku.dk/isotopkursus

8 Undervisningselementer supplerer hinanden  Forelæsninger (80-100 deltagere)  Laboratorieøvelser (max. 16 deltagere i grupper à 4 personer)  Diskussionstimer m. ”cases”  Diskussionsfora på LMS  Løsning af regneopgaver med netbaseret støtte  Praktisk anvendelse af Internet-resurser Laboratorieøvelser er obligatoriske. Øvrige undervisningselementer vælges frit

9 Forelæsninger Laboratorieøvelser Diskussionstimer Selvstændigt arbejde •Rapporter •Regneopgaver •Diskussionsgrupper •IT-baserede selvtests Udstrakt anvendelse af LMS og Internet

10 Video-elementer i kursus  Videopræsentation med Powerpoint-plancher –Forelæsninger på engelsk, videopræsentationer på dansk  Video-clips til demonstration af processer og procedurer, fx –Animering af radioaktive henfaldsprocesser –Strålehygiejnisk korrekt håndtering i laboratoriet af åbne radioaktive kilder –Arbejde i produktionslaboratorier med høj klassifikation (B-lab) – strålebeskyttelse –Arbejdsprocedurer ved konkrete analyser –Visualisering af nuklearmedicinske undersøgelser –Fremhentning af fysiske og strålehygiejniske referencedata fra Internettet  … (forts.) Forelæsning Laboratorieøvelser Selvstændigt arbejde

11 Video-elementer (forts.)  Dokumentation af studerendes eget laboratoriearbejde og efterfølgende analyse –Overførelse og afskærmning af radioaktivt stof –Kontrolmåling af laboratoriearbejdsplads og personer –Dekontaminering af arbejdsplads –Behandling af radioaktivt affald

12 Videopræsentationer  Fra lineært forløb til præsentation med navigationsmuligheder  Fra auditorieoptagelse til studieoptagelse  Kobling til Internet-resurser En video-præsentation er ikke blot en forelæsning optaget på video?

13

14

15 Videopræsentationer  Fokus  Vægtning af forskellige elementer (video/audio, slides, html)  Hjælp til læringsprocessen?

16 Video-clips til demo af processer og procedurer  Korte sekvenser (1-2 min)  Enkelt budskab  Enkel opbygning og ”dramaturgi” – levende billeder  Overblik og fokus på detalje

17

18 Video-clips til demo af studerendes arbejde  Analyse og refektion

19 Udvikling af ”genrer” Postulat:  Et nyt medie udvikles ofte med udgangspunkt i en eksisterende medie/genre, afsøgning af mediets muligheder sker gradvis og gennem forsøg (”trial and error”)  Nye tekniske muligheder mht. præsentationsteknik og kommu- nikation skaber nye anvendelser, der i begyndelsen anvendes som en replika af en tidligere genre – med mulighed for senere erfaringsbaseret udvikling

20 Eksempler Klassisk forelæsning  forelæsning med tavle  forelæsning med overheads  forelæsning med Powerpoint  Videopræsentation Teater  film Tekst  hypertekst Kongresforedrag (naturvidenskab, medicin)  poster-præsentation (fra ”artikel” til ”plakat”) Videnskabelig artikel Essay  bundet form

21

22 Betydning af ”form”  Optimering af formidling  Afstemning efter formål, budskab, og modtagerens situation  Aftager / modtager, fælles forventning – skaber overblik

23 Status  Hvor er vi nu mht.: –Anvendelse af gennemprøvede metoder til brug af video i undervisningen? –Forståelse af didaktiske aspekter? –Optimering af læringsmæssigt udbytte ved videoanvendelser? –Afprøvning og sammenligning af metoder og dokumentation? –Genrer og typer?  Samspil ml. underviser og teknisk-pædagogisk ekspertise  Hvor går kursuslederen hen for at få svar?  Hvorfra får han tid?

24


Download ppt "Hvorfor vil jeg bruge video i min undervisning?. Baggrund  Undervisning med video i 1980’erne Naturvidenskab – fysiologi – medicin  Video som læringsredskab."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google