Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

fra klasseværelse til cyberspace

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "fra klasseværelse til cyberspace"— Præsentationens transcript:

1 fra klasseværelse til cyberspace
Slip tavlekanten! fra klasseværelse til cyberspace

2 Erfaringsbaseret tilgang
Uddannelsesinstitutionens præmisser: Uddannelsestilbudene omfatter kortuddannede. Undervisningen er moduliseret. Kursisterne kommer på institutionen få timer om ugen. Der er en vis geografisk spredning. Kursister tilhører stærkt varierede målgrupper med vidt forskellige standpunkter. Kursisternes alder er fra år. Man kan altså her virkelig tale om livslang læring. Undervisningen er underlagt ministerielle bestemmelser. Mange af kursisterne er ikke i arbejde. 9. januar 2003 Anni Abildgaard

3 CL Hvor mange Hvordan Niveau Collaboration Cooperation 9. januar 2003
Anni Abildgaard

4 CS tekst 9. januar 2003 Anni Abildgaard

5 CSCL tekst 9. januar 2003 Anni Abildgaard

6 Lærerrollen Læreren har tilrettelagt undervisningen, og hun er formidler og prøver at skabe læring for kursisten. Læreren har givet noget af kontrollen fra sig, men hun har ikke opgivet rollen som den, der kontrollerer informationerne. Læreren gå ind i lærings-situationen på kursistens præmisser, således at de alle lærer i situationen. 9. januar 2003 Anni Abildgaard

7 Lærerrollen „… jamen de kommer med nogle forventninger om, at her er der en lærer, som docerer.“ „… Jeg tror læreprocessen går mere hen i retning af, at det skal være et samspil mellem kursister og lærere – altså den tid, hvor du bare docerer, den er ovre.“ „… jeg tror, det kræver, at vi som lærere kan slippe den der med, at det er os, der står og ved, hvad den undervisning her skal indeholde, … er vi nødt til at give en lille smule slip på.“ 9. januar 2003 Anni Abildgaard

8 Kursistrollen Kursisten står uden for og betragter et nøje planlagt forløb. Kursisten er med til at træffe bestemmelser for forløbet, men dette er lukket. Lærere og kursister samarbejder om bearbejdning af informatio-ner, og forløbet er åbent. Eleverne/kursisterne arbejder i teams. 9. januar 2003 Anni Abildgaard

9 Teknologi & Design tekst 9. januar 2003 Anni Abildgaard

10 Valg af CSCL/W-systemer
tekst 9. januar 2003 Anni Abildgaard

11 Groupwaresystemer Rum-metaforer 9. januar 2003 Anni Abildgaard

12 Groupwaresystemer Fronter FirstClass QuickPlace Internetbaseret
Kræver abonnement hos udbyder FirstClass Klientprogram eller Internetbaseret Kræver server eller abonnement hos udbyder QuickPlace Internet baseret Kræver server 9. januar 2003 Anni Abildgaard

13 Groupwaresystemer Fronter Quickplace FirstClass Let at lære/at bruge
ja Opsætning på dansk Understøtter samarbejdet synkront arbejde ja/nej asynkront arbejde Ja Awareness – Hvem er online? ? Arbejder sammen med andet software, som kursisterne anvender ja, Office nej Billig i anskaffelse nej, men lånes 9. januar 2003 Anni Abildgaard

14 Virtuelt læringsparadigme
CS Med udgangspunkt i egne erfaringer, færdigheder og konstruktion af viden indgår eleven/den studerende i et medieformidlet miljø, hvor deltagernes samlede kompetencer gennem kommunikation bidrager til at etablere genuine kollaborative læreprocesser for at fremme fælles vidensdannelse, værdier og demokrati. Brug af medieformidlet miljø Computerkonferencer Videokonferencer IT-anvendelse Fleksibel undervisning Brevskole Fleksibel - og åben uddannelse E-learning CSCL Praksisfællesskaber Virtuelle klasseværelser Netuddannelser og -miljøer Individualitet og fleksibilitet i undervisningen CL Det IT-integrerede paradigme: Eleven udvikler sin viden og sine færdigheder med udgangspunkt i egne erfaringer. Det sker ved at identificere og analysere problemer, ved at udtrykke og formidle viden fx gennem tværfaglige projektforløb. IT anvendes fuldt integreret i disse arbejds- og læringsprocesser (CUTA: På vej mod et nyt læringsbegreb. 2001) Gruppe og teamsamarbejde 9. januar 2003 Anni Abildgaard

15 På falderebet Synkrone- og asynkrone videokonferencer 9. januar 2003
Anni Abildgaard


Download ppt "fra klasseværelse til cyberspace"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google