Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 3 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 3 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent,"— Præsentationens transcript:

1 UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 3 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent, LedelsesAkademiet Lillebælt, tlf.: 20 41 76 75, e-mail: jenl@tietgen.dk ! Udarbejdet af underviser Jens Kristian Kristiansen, EAL

2 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Modul 3

3 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Elementer i godt samarbejde • Gensidig respekt • Tillid • Åben kommunikation • Klarhed om mål og midler • Fokus på det, der er fælles Hvad byder du ind med til fællesskabet

4 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Samarbejde og Støtte • Praktisk hjælp – At kunne få hjælp i en nødsituation, at få en hjælpende hånd, at få tilført nogle ressourcer • Følelsesmæssig støtte – At kunne komme af med frustrationer, man har lige nu, at nogle lytter, lever sig ind i din situation, støtte, empati • Informationsstøtte – At få vigtig information, et godt råd eller nye idéer/forslag • Bedømmelsesstøtte – At få feedback på det, man laver, at få justeret sin virkelighedsopfattelse gennem realistiske bedømmelser fra andre • At tilhøre en gruppe – At være en del af en gruppe med sammenhold og en støttende atmosfære omkring opgaverne http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/LON_ANSA ETTELSE/Arbejdsliv/Ergoterapeuten_01_2009_side_7-20.pdf

5 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Emotionelle bankkonto Indskud + Udtræk - •Først forstå •Overholde aftaler •Venlig og høflig •Afklarede forventninger •Loyal mod fraværende •Undskyldende •Modtagelig mod feedback •Først forstå •Overholde aftaler •Venlig og høflig •Afklarede forventninger •Loyal mod fraværende •Undskyldende •Modtagelig mod feedback •Forklare for tidligt •Brudte løfter •Uvenlig og hidsig •Overtræder aftaler •Illoyal, bagtaler •Ærekær og arrogant •Afviser rettelser •Forklare for tidligt •Brudte løfter •Uvenlig og hidsig •Overtræder aftaler •Illoyal, bagtaler •Ærekær og arrogant •Afviser rettelser

6 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Lederens Emotionelle bankkonto Indskud + Udtræk - •Eksempler på hvordan og hvornår i som ledere kan lave indskud •Eksempler på hvordan og hvornår i som ledere kan lave udtræk

7 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Øvelse • Hvad kendetegner godt samarbejde • Hvad giver godt samarbejde • Hvor virker det/virker det ikke hos jer • Hvad mener i lederen kan bidrage med for at skabe god samarbejde • Find to konkrete tiltag

8 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland 8 Win-win strategier • Ideen: 2+2=1600 Tab- vind Vind- vind Tab- tab Vind- tab Højt Lavt LavHøjt Omtanke Mod Defensiv: VT + TV Defensiv: Tillid Samarbejde Respekt:KompromisRespekt:Kompromis Synergi:Vind-VindSynergi:Vind-Vind

9 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Lederkapitalkonto • Sejre – Er muligheden for at give hele holdet æren, når i sammen er nået i mål, grib chancen, æren er en af de få ting i denne verden, der bliver større, jo mere det deles • Sund fornuft – Kræver at du tager dig tid til at forstå en udfordring og derefter tydelig siger til eller fra, at du realistisk fordeler opgaverne, så alle oplever meningsfuldhed og en realistisk hverdag • God opførsel – Omfatter alt fra at lave gode aftaler til at styre temperamentet og sige undskyld for egen og holdets fejl. Og at være loyal også mod dem der er fraværende, og/eller du er uenig med Husk du er rollemodel!

10 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Grupper - Teams Løs gruppe Fast gruppe Team Opgave Fortrinsvis indivi- duelle opgaver Individuelle og fælles opgaver Fortrinsvis fælles opgaver Ansvar Fortrinsvis indivi- duellet ansvar Individuelle og fælles ansvar Fortrinsvis fælles ansvar Information/ kommunikation Nogen gensidig information og kommunikation Betydelig gensidig information og kommunikation Meget gensidig information og kommunikation Samarbejde Lidt samarbejde Nogen samarbejde Meget samarbejde Gensidig afhængighed Lav gensidig afhængighed Nogen gensidig afhængighed Høj gensidig afhængighed

11 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland 11 Gruppens udvikling Forming De enkelte lærer hinanden at kende og finder ud af, hvilken adfærd der er passende. Der udtrykkes ikke følelser, og svagheder skjules. Norming Normer opbygges, og der opstår stærke relationer mellem individerne. Kulturen dannes. Performing Energi og evner udnyttes. Udvikling højt prioriteret. Adjourning Opløsning, midlertidige teams Risikofyldte emner tages op, og flere muligheder diskuteres. Man tør tage konflikterne, og der opstår ofte utryghed. Storming Kilde: Tuckmann ‘Gruppers Udviklingsproces’

12 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Øvelse • Hvad kræver de enkelte faser af lederen • Hvilke værktøjer/modeller/metoder kan lederen med fordel bruge i de forskellige faser • Hvad skal lederen passe på med i de enkelte faser

13 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Et stærkt team har: • Effektiv kommunikation • God gruppeproces • Konstruktiv konfliktløsning • Godt samarbejde og høj kreativitet • Tillid og opbakning til hinanden • Klarhed over teamets formål og roller for de enkelte teammedlemmer

14 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Kommunikation som ledelsesværktøj Værdibaseret ledelse = Kommunikation + kommunikationsgrundlag

15 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Kommunikation

16 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Intern kommunikation •Intranet •Bladet (orientering/vidensdeling •Møder (leder, personale, SU mv.) •Uddannelse (Leder/grundudd.) •Pjecer, bøger •Introforløb •Udveksling, jobbytte, praktikanter •Email •Møbler •Uniformer •Logo •Lokale interne medier •Plakater, grafiske fremstillinger •DHL, FI •Camp, store lederdag mv. •Ledelsen på besøg •IT-systemer (LIS, KS, Navision •Nyhedsbrev fra direktionen •Hyppige direktionsbesøg •Blog Ekstern kommunikation •Hjemmeside, lokale hjemmesider •Bladet •Pressearbejde •TV-udsendelser, film •Foredrag •Pjecer, bøger, brochurer, julekort •Breve, emails, visitkort, powerpoint •Årsberetninger incl. Statistik •Konferencer (DK og udlandet) •Forskning, evaluering, rapporter •Ekstern rådgivning •Faglige organisationer •Minister/departement •FO, RR og kammeradvokaten •Besøgsture i fængslerne •Politikere •Interesseorganisationer •Logo •Rekruttering (kampagner, informationsmøde mv. •Produktion •Messer (job og produktion) Uofficielle/ikke styret ekstern kommunikation •Personale fortæller familie/venner •Personale fortæller presse •Organisationer – medarbejder •Organisationer – presse •Breve, telefonsamtaler •Klare budskaber/statements, fup eller fakta (værdien, rette støbning, recidiv, vold og trusler Kortlægning af kommunikationskanaler i Kriminalforsorgen Kultur: Mål: Medarbejderne er Enige i visionen Kultur: Mål: Medarbejderne er Enige i visionen Image: Mål Omverdenens opfattelse Af Kriminalforsorgen skal stemme med visionen Image: Mål Omverdenens opfattelse Af Kriminalforsorgen skal stemme med visionen Vision: Ledelsen formulerer visionen Vision: Ledelsen formulerer visionen Kriminalforsorgens identitet

17 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Kommunikationsproblemer • I Kommunikationsprocessen – Når afsender skal kode meddelelsen – Når meddelelsen formidles gennem medie – Når modtager afkoder meddelelse • Modtagelse af for meget information • Opportunistisk adfærd HOF 245 ff

18 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Øvelse • Diskurter hvor i ser Jeres primære kommunikationsproblemer, og find frem til mulige årsager • Hvilken kommunikationskultur har I hos Jer • Hvad er vi gode til og hvor har vi udfordringer

19 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Kommunikation 24-7 Samme tid Forskellig sted Samme tid Samme sted Forskellig tid Forskellig sted Forskellig tid Samme sted • Teamrum • Tavler • … • Voice mail • Email • Intranet • … • Møder • Konferencerum • … • Video • Chat • Mobil • … Hvor som helst Når som helst Hvor som helst Når som helst

20 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Effektiv kommunikation Effektiv kommunikation er, når modtagerne Forstår …accepterer … husker … og handler på dit budskab Forstår …accepterer … husker … og handler på dit budskab = vælger at lade sig lede

21 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland 21 Covey igen: Søg først at forstå • Ganske enkelt: • Hold mund & lyt • Det er hele to opgaver! Lyt til det bagvedliggende – … ikke efter undskyldninger for næste indlæg

22 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Lær at lytte • Observer med alle sanser • Vær empatisk • Forstå afsenders paradigme Opmærksom lytning Selektiv lytning Foregivet lytning Ignorering Empatisk lytning Inden for ens egen referenceramme Inden for den anden persons referenceramme

23 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Reflekterende teams • En metode til at få input • Kan benyttes i mange sammenhænge • Og på mange måder (fokus på interviewet person, fokus på interviewer, fokus på et team der taler sammen etc.)

24 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Øvelse • Find minimum 5 ting der karakterisere dårlige møder • Find minimum 5 ting der karakterisere effektive møder • Eksempler og historier fra det daglige mødeliv • Ideer til forbedringer

25 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Fif til mødeforberedelsen 1.Møde eller ikke møde 2.Formål 3.Mødetyper/rammer 4.Deltagere 5.Mødeindkaldelse 6.Afholdelse af mødet 7.Afslutning af mødet 8.Opfølgning på mødet 9.Evaluering af mødet Før Under Efter

26 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Er mødet nødvendigt Møde eller ikke møde • Overvej, inden du beslutter dig for at afholde et møde, om der er andre og bedre måder at holde det på (fx telefonsamtale, e-mail, face-to-face, etc.) • Lav en liste over alle dine møder, og prioritér de vigtigste/mindst vigtige. Derefter har du mulighed for at overveje, hvor du kan rationalisere: – Er der dele af mødet, som kan lægges på andre møder? – Er der nogen, som vil savne mødet, hvis det forsvandt? Kan jeg skære ned i antallet af møder/mødedeltagere, uden at det går ud over formålet/effektiviteten? – Kan mødedeltagerne blive enige om en mere effektiv mødeafholdelse?

27 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Formål og ramme Formål • Overvej, hvad formålet med mødet er. Beskrivelsen af formålet med mødet er vigtig i forhold til at afstemme forventninger med mødedeltagerne. Mødetyper/rammer • Overvej på baggrund af formålet, hvilken mødetype og hvilke rammer, som passer bedst til at understøtte dette formål. Her har du alle muligheder for at være kreativ, og du kan vælge alt fra stå-op-møder til brainstorming.

28 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Dem der skal med Deltagere • Overvej, hvem der skal deltage på mødet. Alle skal have en funktion på et møde. Hvis der er en person, som ikke har en funktion, så bør du overveje, om vedkommende skal deltage. • Overvej fordeling af roller på mødet. • Som mødeleder er der utallige ting, som skal ordnes, og der er ingen grund til, at det er en og samme person, der har alle roller. Du kan effektivisere dit møde ved at uddelegere forskellige roller. Også her har du mulighed for at være kreativ. • Er deltagerne motiveret for at deltage – ellers hvordan skaber jeg motivation

29 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Giv mulighed for forberedelse Mødeindkaldelse • Mødeindkaldelsen er et godt værktøj til at effektivisere møderne. Her kan du skabe de rette forventninger før mødet. • Indbydelse eller indkaldelse i god tid. • Remindere • Sigende indbydelse - bilag er godt, mange bilag er et onde - resuméer eller ekstrakt med i indbydelsen - lad deltagerne være oplyste – ikke overinformerede • Som mødeleder – virk selv forberedt. Det skaber skole. Afholdelse af møder • Overvej hvilke møderegler og rutiner, der bør gælde for mødet. Du kan selv opstille de regler og rutiner, du mener er bedst for mødet, men du kan også lade mødedeltageren komme med input på mødet og på baggrund heraf nå til enighed om dem.

30 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og NordjyllandKontekstafklaring God mødeledelse afgør et mødes succes • Mødeleder skal være nærværende og en god mægler • Mødeleder bør ikke være formand eller en anden der ofte har meget han/hun skal sige under mødet. Mødeleder børn kun lede form og ramme, mens tovholderne på de enkelte punkter bør lede indholdet. • Lad være med at spilde deltagernes tid...! • God mødeledelse handler om: - Overholde tiden - Få alle i tale - Styre dem der gerne vil tale meget - Sørge for at de vigtige pointer bliver taget til referat - Mægle hvis der er en negativ konflikt – arbejde konstruktivt med den positive konflikt Under mødet - mødeledelse

31 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland • Sørg for at der både er nutid og fremtid • Både udvikling og drift og administration 50/50 • Se fremad – arbejd positivt. Minimér de dårlige historier. • Giv plads til noget socialt efter mødet – men først hyggesnak efter • HUSK pauser og lege • Bryd op i form, giv tid til egen refleksion eller refleksion i grupper Under mødet - indhold

32 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland • Gode fysiske rammer er afgørende. - Luft - Forplejning - Lys - Omgivelser • Skift gerne mellem forskellige fysiske rammer hvis du har mulighed. Og brug de forskellige fysiske rammer med omtanke. • Sæt en tidsramme – og overhold den for en hver pris • Sæt gerne en ”kulturel” ramme for mødet der hænger sammen med tema. Under mødet - rammer for mødet

33 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland God afslutning Afslutning af mødet • Opsummér de vigtigste beslutninger. Repetitionen er vigtig for mødedeltagerne. Det er også godt at kommentere emner, der ikke blev taget op, eller emner, der skal tages op på næste møde. Opfølgning på mødet • Lav et resumé/referat og send det til mødedeltagerne et par dage efter mødet. Det holder jer fokuseret på det, der er besluttet.

34 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Hvad var godt… Evaluering af mødet • Overvej, hvordan du evaluerer mødets kvalitet. En god måde at forbedre møder på er at afslutte mødet med at bruge et par minutter på at diskutere mødets kvalitet. Du kan også bruge et evalueringsskema, som deltagerne kan udfylde eller …

35 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland • Referat fra mødet - Beslutningsreferat eller talereferat - Godkendelse eller orientering - Bruges referatet aktivt eller passivt - Ansvarlig punktliste, tovholdere på de enkelte beslutninger - Actionlister • Hvordan følges der op på referatet? • Hvem skriver referatet, hvornår skal det komme ud og forventes det læst? Efter mødet - skiftlighed

36 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Eksempler på rammer • Stå-op møder • Walk and Talk • Cafe møder • Møder ude af huset • Efter arbejdstid • Telefonmøder • Videomøder • … Fordele og ulemper

37 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Forskellige mødetyper • Kaizen-mødet • Problemløsningsmødet • Brainstormingmødet • Brokkekvarteret • Det agenda-løse møde • Informationsmøde • Instruktionsmøde • Konsultationsmøde • Problemløsningsmøde • Idéudvekslingsmøde

38 Arbejdsformer! • Plenum • Brainstorming • Paneldiskussion • Workshop/gruppearbejd e • Virtuelle møder Arbejdsformer! • Plenum • Brainstorming • Paneldiskussion • Workshop/gruppearbejd e • Virtuelle møder Møderoller! • Mødeleder • Ordstyrer • Dirigent • Facilitator • Panel • Referent Møderoller! • Mødeleder • Ordstyrer • Dirigent • Facilitator • Panel • Referent Roller og former

39 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Pas på! Største mødesynder… …mangel på: 1.Respekt 2.Afslutning 3.Fokus 4.Ærlighed 5.Opfølgning 6.Information 7.Forandringsvilje

40 Hertzberg´s motivationsteori Vedligeholdelsesfaktorer • Arbejdsforhold – Geografi/bygning • Mellemmenneskelige relationer – Arbejdsgrupper • Løn – Forhold/pension • Sikkerhed i arbejdet – Retfærdighed/tryghed • Status – Titler/privileger • Ledelsesteknik – Informationer/målsætning Vedligeholdelsesfaktorer • Arbejdsforhold – Geografi/bygning • Mellemmenneskelige relationer – Arbejdsgrupper • Løn – Forhold/pension • Sikkerhed i arbejdet – Retfærdighed/tryghed • Status – Titler/privileger • Ledelsesteknik – Informationer/målsætning Motivationsfaktorer • Mulighed for vækst, avancement – Efteruddannelse/for- fremmelse • Handlemulighed, præsentation – Delegering/information • Ansvar – Involvering/indflydelse • Anerkendelse – Påskønnelse • Selve arbejdet – Indhold/frihedsgrader Motivationsfaktorer • Mulighed for vækst, avancement – Efteruddannelse/for- fremmelse • Handlemulighed, præsentation – Delegering/information • Ansvar – Involvering/indflydelse • Anerkendelse – Påskønnelse • Selve arbejdet – Indhold/frihedsgrader

41 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Sammenhæng mellem Maslow og Hertzberg Fysiske behov Tryghed/sikkerhed Sociale behov Egobehov Selv- realisering •Selve arbejdet •Præstation •Mulighed for vækst •Ansvar •Avancement •Anerkendelse •Status •Mellemmenneskelige relationer •Overordnede •Kolleger •Underordnede •Ledelsesteknik •Sikkerhed i arbejdet •Arbejdsforhold •Løn •Personale forhold Motivations- faktorer Vedlige- Holdelses -faktorer Kilde: Ledelse i praksis

42 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Spitzer • Magt. Opnå mere indflydelse og bestemmelse • Engagement. Være del af en aktiv og positiv udvikling • Anerkendelse. Blive både værdsat og gjort mere synlig • Association. Være en del af teamet/tæt på ansete kompetencer og meningsdannere • Kompetence. Blive bedre, hurtigere, stærkere… • Ejerskab. Få den efterfølgende, ultimative indflydelse • Mening. Være en del af svaret på det store ”Hvorfor?” • Præstation. Opleve glæden ved faktisk at blive færdig

43 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Spitzer i spild Magt Engagement Anerkendelse Association Kompetence Ejerskab Mening Præstation Hvad kunne det være hos os? Hvordan kan vi aktivt bruge det?

44 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Hvad motiverer dig - 1

45 Hvad motiverer dig - 2 • Hvad motiverer dig? Se evt. på Whole Brain + evt. på gennemgåede teorier. • Hvordan arbejder du evt. med at motivere dig selv? • Har du et ønske om at arbejde mere med din egen motivation? • Hvordan kunne dette lade sig gøre? • Hvordan finder du af hvad der motiverer dine medarbejdere? • Hvordan arbejder du med at motivere dem? • Hvordan arbejder du med at de lærer at motivere sig selv? • Har du et ønske om at arbejde mere med medarbejdernes motivation og deres udvikling af egen motivation? • Hvordan kunne dette lade sig gøre?

46 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Virksomhedens sociale kapital De tre diamanter Samarbejds- evne TillidRetfærdighed Kerneopgaven

47 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Vejen til trivsel: ”De seks guldkorn” Høj indflydelse (kontrol) (hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med, etc) Højt niveau af mening (formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet) God forudsigelighed (relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder) God social støtte (praktisk og følelsesmæssig støtte fra kolleger og ledere) Retfærdig belønning (anerkendelse, karriere, løn) Passende krav (kvantitative, følelsesmæssige, sociale) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø / Tage Søndergård Kristensen

48 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Øvelse • Hvordan kommer tillid til udtryk hos os? • Hvordan kommer Retfærdighed til udtryk hos os? • Hvornår er samarbejdet godt hos os? • Hvordan kommer manglende Tillid til udtryk hos os? • Hvordan manglende retfærdighed? • Hvornår er Samarbejdet ikke godt? • Hvor og hvordan kan vi bruge de 6 guldkorn operationelt i hverdagen?

49 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Situationsbestemt Ledelse • I 1969 udviklede de to amerikanske psykologer Paul Hersey og Kenneth Blanchard teorien om situationsbestemt ledelse, også omtalt som de fire lederstile. Det er senere blevet til situationsbestemt ledelse®II (Blanchard). • Nogle medarbejdere er selvkørende, andre medarbejdere er først lige begyndt på det nye job, og andre igen har ikke helt den tilstrækkelige rutine og selvtillid for at bestride jobbet. Det stiller blandt andet krav til lederen om at kunne håndtere hver enkelt medarbejder forskelligt, nemlig i forhold til den enkeltes behov for at blive ledet. • Situationsbestemt Ledelse® II omfatter en model og en række værktøjer, der sætter lederen i stand til at håndtere medarbejderne individuelt.

50 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Situationsbestemt Ledelse 1.At åbne for kommunikation samt at øge hyppigheden og kvaliteten af dialogen mellem dig og dine medarbejdere angående præstationer og udvikling 2.At hjælpe medarbejderen med at udvikle sine kompetencer og sit engagement 3.At lære medarbejderen at være selvstændig og selvledende 4.At kunne anerkende og værdsætte forskelligheder. Forskellige mennesker har forskellige behov. Det samme menneske har forskellige behov, afhængigt af opgaven.

51 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Den Situationsbestemte Leders 3 færdigheder 1. Diagnosticering vurdere medarbejderens udviklingsbehov. 2. Fleksibilitet anvende forskellige ledelsesstile efter behov. 3. Partnerskab for præstation indgå aftaler med medarbejderen om de(n) ledelsesstil(e), der er nødvendige for at nå både personlige mål og virksomhedsmål

52 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Diagnosticering Viljen og evnen til at vurdere en situation og medarbejderens status (kompetencer og engagement) og udviklingsbehov… …for at kunne vælge den mest hensigtsmæssige ledelsesstil i forbindelse med specifikke mål eller opgaver.

53 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Status Medarbejderens udviklingsniveau Kompetence – Opgavespecifik viden eller færdigheder – Overførbare erfaringer og færdigheder Engagement – Motivation – Selvtillid

54 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland SL II De fire udviklingsniveauer U1 – lav kompetence og højt engagement U2 – lav til nogen kompetence og lavt engagement U3 – moderat til høj kompetence og svingende engagement U4 – høj kompetence og højt engagement

55 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland SL II De fire udviklingsniveauer U1 – den entusiastiske nybegynder U2 – den desillusionerede og frustrerede medarbejder U3 – den kompetente, men forsigtige medarbejder U4 – den selvstændige medarbejder

56 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland SL II Kendetegn for udviklingsniveauer U3 • Selvkritisk •Forsigtig •Tvivlende •Kompetent •Bidragende •Usikker •Tøvende/famlende •Uinteresseret/keder sig U4 • Med rette selvsikker •Altid kompetent •Inspireret/inspirerende •Ekspert •Selvstændig •Har selvtillid •Sagkyndig •Selvledende U2 • Overvældet •Forvirret •Demotiveret •Demoraliseret •Frustreret •Desillusioneret •Modløs •Glimtviskompetent U1 • Håbefuld •Uerfaren •Nysgerrig •Ny/mangler færdigheder •Optimistisk •Begejstret •Ivrig •Entusiastisk

57 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland SL II Kendetegn for ledelsesstile S3 • Spørger/lytter •Beroliger •Fremmer selvstændig problemløsning •Samarbejder •Opmuntrer til feedback •Påskønner S4 • Åben/viser tillid •Bekræfter •Giver bemyndigelse •Forsikrer •Er opmærksom •Udfordrer S2 • Undersøger/spørger •Forklarer/afklarer •Giver reinstruktion •Giver feedback •Opmuntrer •Roser S1 • Specificerer •Planlægger/prioriterer •Orienterer •Underviser/viser og forklarer hvordan •Checker/overvåger •Giver feedback

58 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Som leder har du 3 valgmuligheder • At matche • At overlede • At underlede Vælg det rigtige værktøj til opgaven!

59 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland 6 trin Udvikling af medarbejdernes kompetence & engagement 1.Fortæl medarbejderen, hvad han/hun skal gøre. 2.Vis ham/hende, hvad der skal gøres. 3.Giv medarbejderen spillerum til at øve sig. 4.Følg præstationen nøje. 5.Ros fremskridt, eller giv reinstruktion. 6.Afpas din ledelsesstil i takt med stigende eller faldende niveauer for kompetence og engagement.

60 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Partnerskab for præstation Partnerskab for præstation går ud på at opnå enighed med medarbejderen om hans/hendes udviklingsniveau og den ledelsesstil, der kan hjælpe medarbejderen til at nå sine personlige mål og virksomhedens mål.

61 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Trinene: Partnerskab for præstation Forarbejde • Forklar medarbejderen, hvordan SL-modellen virker. • Identificér det overordnede virksomhedsmål for medarbejderen, dit team og virksomheden. Trin i Partnerskab for præstation 1.Opsæt mål i fællesskab. 2.Diagnosticér udviklingsniveauet i fællesskab 3.Fastlæg den aktuelle og fremtidige ledelsesstil i fællesskab. 4.Fastlæg og aftal hvilken lederadfærd, der skal bruges. 5.Fastlæg i fællesskab, hvordan og hvor ofte I ønsker at følge op på mødet.

62 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Individuel kompetence Kvalifikationer er de personbundne egenskaber, der erhverves af individet gennem en læreproces. Kompetence inddrager de erfaringer, der knytter sig til anvendelsen af kvalifikationerne Kvalifikationer er de personbundne egenskaber, der erhverves af individet gennem en læreproces. Kompetence inddrager de erfaringer, der knytter sig til anvendelsen af kvalifikationerne Kompetence kan også defineres som viden og færdigheder, der matcher de krav, der stilles til personer Kvalifikationer = viden + færdigheder + holdninger Kompetencer = kvalifikationer + adfærd/handlinger Man har kvalifikationer, men udfolder og bruger kompetencer. Kompetence = at kunne det man skal i jobbet. Man har kvalifikationer, men udfolder og bruger kompetencer. Kompetence = at kunne det man skal i jobbet.

63 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Overordnet Ledelses adfærd Metode anvendelse Erfarings anvendelse En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlingerpersons evnefærdighed handlinger

64 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Typer af kompetence Personlig kompetence Faglig kompetence Social kompetence

65 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Progression i Uddannelser 450 Ledelse i Praksis 250 sider + 25 sider projekt Valgfag Human Ressources 450 sider (150 sider ledelse) Organisation 450 sider (150 sider ledelse) Lederskab 500 + 500 sider supplerende Specialedel Hovedopgave Akademi i Ledelse (30 sider pr. ETCS) Diplom i Ledelse ( 100 sider pr. ETCS) Master i Ledelse ( 200 sider pr. ETCS) Ledelse i Praksis Organisation og arbejds- psykologi Strategisk Ledelse Hoved- opgave Valgfag 50 sider Vejledning Lærer styret (Indlæring) Styret af den studerende (Læring)

66 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Ledelse strategisk Ledelse taktisk Ledelse operationelt Ledelse udførende Medarbejdere som udfører forandringer / drift MPA / MBA Kandidat Diplom i ledelse Bachelor Akademi i ledelse Grundlæggende Lederuddannelse AMU Lederskole – COK ca. 13 dage Management uddannelser (Faglighed og kognition) 5 år 4år 3 år 2år HD Master Brugbart Lederskab Bestyrelse og Direktion Niveau 1. – ledere og Mellemledere

67 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland

68

69 Synergi Kommende AU forløb - Et forløb i to spor Personlig Virksomhed Uddannelse Kursus Kompetence/Ek samen Mål/output

70 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland 4 moduler med i alt 7 undervisningsdage, 6 hjemmearbejdsdage, mundligt eksamen. Modul 1 2 dage 2 hjemme- arbejds- dage Modul 2 2 dage 2 hjemme- arbejds- dage Modul 3 2 dage 2 hjemme- arbejds- dage Modul 4 1 dage Mundtlig eksamen Ca. 2 uger mellem modulerne Ca. 2,6 uge mellem modul 4 og eksamen I alt maksimalt 8,6 uge mellem opstartsdag og eksamensdag, dersom der skal være mulighed for SVU

71 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Undervisning – egen case/projekt - eksamen På undervisningsdagene er der gennemgang af teori, praktiske øvelser samt debatter omkring ledelse. På hjemmearbejdsdagene mellem modulerne arbejder deltagerne med analyser, synliggørelse af handlemuligheder, træning af ledelsesmæssige værktøjer mv. i relation til egen aktuelle ledelsesmæssige udfordringer. Deltagernes arbejde gennem uddannelsesforløbet resulterer i et produkt, som danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen: - På modulet ‘Ledelse i praksis’ udarbejder deltageren en erhvervscase på 2 sider omhandlende egen ledelsesmæssige udfordring. Denne case danner udgangspunkt for og indgår i bedømmelse ved den mundtlige eksamen. - På modulet ‘Det strategiske lederskab’ udarbejder deltageren langt projekt 12-15 sider. Dette projekt danner udgangspunkt for og indgår i bedømmelse ved den mundtlige eksamen. Erhvervscase/projekt fremsendes til uddannelsesinstitution lige efter modul 4.

72 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Realkompetencevurdering Min kompetencemappe Formål Formålet med en realkompetence- vurdering er at bygge bro mellem den læring, der finder sted forskellige steder i f.eks. uddannelse, arbejdsliv, folkeoplysning og foreningslivet. Samtidig er formålet at give den enkelte person mulighed for at bygge videre på sine kompetencer, uanset hvor de er erhvervet, og således opnå formel anerkendelse. Undervisningsministeriets definition af realkompetence er:..."en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet".

73 UDDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen. Midt- og Nordjylland Forskellige kategorier 3 kategorier af realkompetencevurderinger: At opfylde krav om en formel uddannelse som adgangsbetingelse til en uddannelse (herunder få adgangsbevis med henblik på evt. senere at søge optagelse på den pågældende uddannelse) At få udarbejdet en plan for afkortning og/eller individuel tilrettelæggelse af en bestemt uddannelse (herunder at få et kompetencebevis for dele af uddannelsen, eksempelvis et modul) At få udstedt et uddannelsesbevis for hele den pågældende uddannelse eller for afsluttende dele i overensstemmelse med reglerne for de enkelte uddannelser (gives sjældent).


Download ppt "UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland Modul 3 Ved brug af materialet og yderligere information kontakt: Jens Linder, Chefkonsulent,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google