Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Old timers and newcomers. Periferi Kerne og periferi Gruppen skal indoptage et nyt medlem Et nyt medlem skal lade sig optage Kerne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Old timers and newcomers. Periferi Kerne og periferi Gruppen skal indoptage et nyt medlem Et nyt medlem skal lade sig optage Kerne."— Præsentationens transcript:

1 Old timers and newcomers

2 Periferi Kerne og periferi Gruppen skal indoptage et nyt medlem Et nyt medlem skal lade sig optage Kerne

3 3 Forming, Storming, Norming, Performing Jf. B. Tuckmann

4 • Forming: Opstartsfasen – Hvem er vi?, Hvad skal vi (teamets mål) og hvorfor? – Behov for retning og styring: Målene defineres af ledelsen – Uklar teamrolle og ansvar (evt. klare individuel rolle/ansvar) – Lav præstation • Storming: – Klarhed over ’hvorfor’ og ’hvorhen’, men fortsat usikkerhed ift. de interne roller og relationer i gruppen – Højere præstation – ofte båret af begejstring og fokus på opgaven – Målet/målene er umiddelbart klare (dog ikke gennemdrøftede) 4 Forming, Storming…

5 Norming: – Begyndende positioneren sig i gruppen – evt. fraktioner – Normdannelse og mindre opmærksomhed på rammer, aftaler og regler – Dalende præstationer – fokus på de interne relationer – Behov for afklaring og accept af roller, relationer og gensidige forventninger (Forudsætningen for at komme videre) 5 … Norming

6 Oppe – nede inde – ude tæt på – lang fra

7 Performing Performing: – Enighed om mål og opgaver – hvem kan beslutte hvad og hvornår – Roller og ansvar er veldefinerede og accepterede – Højt engagement, følelsen af at være en enhed – Teamet kan sammen diskutere egne udviklingsbehov – Teamet kan selv håndtere uddelegerede opgaver og træffe beslutninger

8 Kernens tre centrale områder Måder at fungere omkring: Inklusion: involvering, kontakt, tilhørsforhold, Opmærksomhed, genkendelse, deltagelse, accept Control: Magt, autoritet, indflydelse, strukturereing, igangsættelse, styring ansvar Emotion: Nærhed, varme, empati, støtte, følsomhed åbenhed

9 Team Opgave IndividGruppe Socialt ProcesserKompetencer Fra gruppe til team

10 • Fælles mål/retning • Fælles ansvar - klart ansvar i teamet • Videndeling • Tydelige rolle-, opgave- og ansvarsfordeling mellem teammedlemmer • Tillid, ærlighed, gensidig respekt • Teammedlemmerne supplerer hinanden og kan uproblematisk byde ind med idéer på hinandens fag og arbejdsområder • Teammøderne opleves produktive og værdiskabende (møder du helst ikke vil undvære!) 10 Kendetegn ved gode teams

11 Opgaver Old timersNewcomers

12 Ledelsesvinkler på opgaven Diskurs Rolle FagligtKontekstueltØkonomisk Problemløsende Lokalisere og løse produktions og leverance problemer Skaffe støtte og ressourcer til håndtering af problemer Skabe øgede indtægter/mindske udgifter som følge af problemløsning Udviklende Udvikle nye metodikker og forståelser/fortolkni nger af opgaven Skabe legitimitet for nye metodikker og forståelser/fortolkning er af opgaven Skabe økonomisk effektivitet som følge af ny og alternativ brug af ressourcer Netværkende/ Motiverende Skabe positivt samarbejde om løsninger og udviklinger Skabe støtte for produktions og løsnings modeller fx gennem lobbyisme i relevante fora Skabe synergieffekter gennem integration af alternative vidensressourcer


Download ppt "Old timers and newcomers. Periferi Kerne og periferi Gruppen skal indoptage et nyt medlem Et nyt medlem skal lade sig optage Kerne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google