Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Planproces - Forudsætninger •Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen som ejer tager stilling til alternativ A, B, C eller en kombination heraf i juni 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Planproces - Forudsætninger •Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen som ejer tager stilling til alternativ A, B, C eller en kombination heraf i juni 2012."— Præsentationens transcript:

1 Planproces - Forudsætninger •Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen som ejer tager stilling til alternativ A, B, C eller en kombination heraf i juni 2012. •Forelæggelse af sag om plangrundlag forudsættes at ske parallelt med ovennævnte beslutning for kommunalbestyrelsen som planmyndighed (herunder de relevante udvalg: Byplanudvalget og Økonomiudvalget).

2 Nuværende planforhold Lyngby Stadion 1.6.40 Rekreativt område Idrætsanlæg Bebyggelsesprocent max 10 Max 2 etager Max bygningshøjde 12,5 m Ingen by- eller lokalplan

3 Planproces - Kommuneplanrammer •Efterår 2012 - vedtagelse af kommuneplanstrategi 2012 ”Grønt Lys” •Efterår 2012 og vinter 2012/2013 - udarbejdelse af Forslag til ændrede Kommuneplanrammer, herunder skal indarbejdes mulighed for :  ændret anvendelse således, at der kan etableres institutioner og erhverv  ændret antal etager  højere bebyggelsesprocent og  ændrede p-normer •Vinter 2012/2013 – høring ændrede kommuneplanrammer •Forår 2013 – vedtagelse kommuneplanrammer

4 Planproces - Lokalplan 1.Forslag til lokalplan udarbejdes på grundlag af forslag A, B eller C eller en kombination heraf. 2.Alternativt kan forslag til lokalplan udarbejdes efter udbud/skitsering i samarbejde med de projekterende. Fordelen ved alternativ 1 er, at arbejdet kan sættes i gang samtidig med arbejdet med kommuneplanrammer. Man løber en risiko for, at der bindes ressourcer i at udarbejde et lokalplanforslag, der ikke kan vedtages, eller et lokalplanforslag der ikke stemmer overens med det senere skitserede byggeri. I så fald må der efterfølgende udarbejdes nyt forslag til lokalplan med medfølgende forskydning i tidsplanen. Fordelen ved alternativ 2 er, at lokalplanforslaget bygger på vedtagne kommuneplanrammer og kan beskrive et skitseret byggeri. Derved mindskes risikoen for, at et egentlig projekt fordrer en ny lokalplan. Tidsperspektivet er dog som udgangspunkt længere end ved alternativ 1. Tidsplan Alternativ 1: Efterår 2012 og vinter 2012/2013 - udarbejdelse samt høring af forslag til lokalplan Medio 2013 - vedtagelse af lokalplan Alternativ 2: Medio 2013 - udarbejdelse samt høring af forslag til lokalplan Ultimo 2013 - vedtagelse af lokalplan


Download ppt "Planproces - Forudsætninger •Det forudsættes, at kommunalbestyrelsen som ejer tager stilling til alternativ A, B, C eller en kombination heraf i juni 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google