Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum."— Præsentationens transcript:

1 Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktivt liv. Afsatte kroner: 2.000.000 Afsatte Årsværk: Samlet 2 årsværk til en erhvervskoordinator i en 4 årig periode, samt de ressourcer der bliver afsat indenfor de eksisterende rammer i 2013-2016. a. Beslutningen om nyt Rådhus og Sundhedscenter er katalysator for andre investorer i Egedal. Mulighederne i byudviklingsområderne skal synliggøres. I 2013 har der været mindst ti seriøse henvendelser fra investorer. Hvis Kommunalbestyrelsen i efteråret 2012 beslutter, at Egedal Kommune skal arbejde aktivt på at tiltrække investorer, der vil bygge privat plejecenter i Egedal Kommune, skal der arbejdes på at tiltrække en investor, der vil bygge et privat plejecenter i Kommunen. De mange muligheder for at opføre boliger og etab- lere erhverv i Egedal skal synliggøres på hjemmesiden, i annoncer, løbende presseomtale og andre tiltag. I tilfælde af beslutning om planer om bygning af nyt dagtilbud, skal dette dagtilbud tematiseres og markedsføres. I forbindelse med en beslutning om byggeri skal det undersøges, hvorvidt private inve- storer kan inddrages. En borger/brugergruppe ønskes nedsat til at følge såvel planlægnings- som byggeproces. Kommunen vil synliggøre: 1. bevægelsesfremmende initiativer i form af stier, legepladser, fugletårne, ramper, belysning osv. i byudviklingsområdet. 2. indsatsen på naturområdet til glæde for nuværende og kommende borgere. 3. Lokal Afledning af Regnvands løsninger i byudviklingsområder. b. I 2013 er der oprettet en erhvervsservice, som skal få erhvervslivet til at opleve Kommunens service som sammenhængende, hurtig, imødekommende og fagligt korrekt. 75% af dem, der har kontakt med Egedal Kommune i 2013, har oplevet dette. Erhvervskontakten ‘En indgang til Egedal’ skal fungere fra 1. januar 2013 og evalueres ultimo 2013. Der skal etableres en digital erhvervspakke, der tager virksomhederne i hånden og viser dem rundt i Kommunens administration, hvor de samtidig får behandlet virksomhedens sag. Kommunen skal via sin kontakt med borgere, være med til at brande og informere om byudviklingsområderne. Endvidere skal sikres hurtig kontakt til uddybende information, når der er behov her for. Opskrivningsregler, pasningsgaranti, velkomst- procedure, beskrivelse af kvalitetsniveau, målsæt- ninger for dagtilbud og folkeskole, strategier m.m. tydeliggøres i forhold til kommende borgere via hjemmeside. c. Der er påbegyndt et samarbejde om klima og energi mellem Kommunen og det lokale erhvervsliv. I samarbejde med Erhvervsrådet skal Kommunen synliggøre potentialet i, at det lokale erhvervsliv får etableret samarbejder omkring klima- og energi- renoveringer af den private boligmasse og de kommunale bygninger. Der er afsøgt muligheder i GATE 21 (partnerskab omkring bæredygtig udvikling) om et fælles projekt. Der er indledt et samarbejde med formanden for erhvervsrådet om at etablere et håndværker- fællesskab om energirenovering. Brug af lokale virksomheder i forbindelse med energibesparende og klimavenlige tiltag/ investeringer. Der arbejdes fortsat på at udskifte nuværende lyskilder på skolerne til mere energivenlige i samarbejde med Teknik og Miljø. Der arbejdes fortsat på at indføre mere energibesparende og klimavenlige varmekilder i samarbejde med Teknik og Miljø. Alle dagtilbud i Kommunen har erhvervet et diplom som ”grøn institution” og har allerede udarbejdet tydelige mål. Der arbejdes på at Kommunens grønne daginstitutioner udarbejder yderligere fokuspunkter i forhold til den ”grønne tænkning”. Der sættes fokus på samarbejde mellem dagtilbud og folkeskoler i forhold til ”Grønt Flag”. d. Der er nedsat en taskforce, som har taget kontakt til relevante uddannelsesinstitu­tioner om etablering af en ny enhed i Egedal. Der bliver taget initiativ til at få udarbejdet et kommissorium samt nedsat en task force. På baggrund af task forcens arbejde kontaktes relevante uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med nedsættelsen af task forcen gøres brug af de kontakter som dagtilbud og folkeskoler allerede i dag har til uddannelsesinstitutioner m.m. Kontakter der er skabt i forbindelse med praktikker – herunder til både ungdoms- og videregående uddannelser. Center for Borgerservice Center for Sundhed og Omsorg Center for Social Service Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø 4-årige strategiske mål 1-årige tværgående mål 1-årige centermål Farvekoder Rammer Baggrundsfarver Direktionen og sekretariaterne Promovering af Egedals byudviklingsområder


Download ppt "Egedals byudviklingsområder skal være eftertragtede for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google