Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: 1"— Præsentationens transcript:

1 Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: 1
Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår Projekttitel: 1. linjelederen i det offentlige Navn på institution: LeaderLab v/VEU Center Midt Øst

2 1. linjelederen i det offentlige - LeaderLab v/VEU Center Midt Øst
Fakta om projektet: Projektet vil afdække de behov, en førstelinje leder har for kompetenceudvikling via en interviewrunde i 3 kommuner(Viborg-Nord- og Syddjurs). Det er tanken, at projektet skal afdække de behov nuværende offentlige 1. linjeledere har i deres jobfunktion, og det gap der er mellem nuværende kompetencer og ønskede kompetencer og ikke mindst, grundlaget for at udvikle et nyt tillægsmodul til Den Grundlæggende Leder Uddannelse (GLU), der fokuserer på de særlige ledelsesmæssige udfordringer, en førstelinje leder i det offentlige mødes af. Samarbejdspartnere er Viborg Kommune, Nord- og Syddjurs Kommune, FOA, HK og 3F Projektet ændrede fokus sommeren 2013, da vi inddrog målgruppen Social- og Sundhedsassistenter. Vi oplevede et manglende fokus på en stor gruppe af 1. linjeledere i plejesektoren, der kunne være relevante at indfange Status økonomi: Budget: kr (Bevilling kr egenfinansiering kr ) Forbrug pr : kr (kr heraf egenfinansiering) Rest i alt pr : kr (kr heraf egenfinansiering)

3 1. linjelederen i det offentlige - LeaderLab v/VEU Center Midt Øst
Mål/ gennemførte aktiviteter / planlagte aktiviteter: Mål: Interview + analyser +sammenfatning af resultater Udvikle et tillægsmodul til GLU Udbyde og gennemføre tillægsmodul Gennemførte aktiviteter: Etablere samarbejde med Viborg Kommunes HR afdeling Gennemføre interview med 1. linjeledere i teknisk afdeling Viborg Kommune+ Nord- Syddjurs Kommune Gennemføre interview med 1. linjeledere i plejesektoren Viborg Kommune+ Nord- Syddjurs Kommune Analyse af interviews og sammenfatning/tendenser Planlagte aktiviteter (fremdriftsplan) Seminar om interviewdata samt udvikling af endeligt indhold til tillægsmodul – Udbud og gennemførelse af modul – primo 2014

4 1. linjelederen i det offentlige - LeaderLab v/VEU Center Midt Øst
Resultater af udviklingsprojektet: Et solidt analysegrundlag for at kunne målrette indhold på uddannelsesmodul til 1. linjelederen i det offentlige Et tættere samarbejde med faglige og offentlige institutioner Et samarbejde mellem offentlig og privat udbyder af uddannelse (COK og Mercantec) Ændringer fra juni 2013 og betydning for det konkrete outcome.: Et større og bredere kvalitativt data grundlag på baggrund af interviews at udvikle et målrettet uddannelsesmodul Anbefalinger vi vil give videre og af disse ønsker institutionen at arbejde videre med?: At inddrage så mange forskellige samarbejdspartnere i udvikling af nyt uddannelsestilbud – faglige/ og andre organisationer + Kommuner, evt. virksomheder Og ikke mindst spørge/interviewe/undersøge behov hos den planlagte målgruppe for at kvalificere uddannelsesudbud

5 1. linjelederen i det offentlige - LeaderLab v/VEU Center Midt Øst
Status Vi har nu foretaget omkring 30 interview med 1. linjelederen i det offentlige på det tekniske område samt inden for plejesektoren Udarbejdet en analyse og udvalgt ønskede behov for opkvalificeringsønsker hos 1. linjelederen Tendenser peger mod følgende områder: Økonomisk forståelse, politisk tæft, organisationsforståelse Afholder seminar den : Hvor vi fortæller om vores analyser af interview med 1. linjeledere i Viborg, Nord- og Syddjurs kommuner – foretaget i et samarbejde mellem COK og LeaderLab. Vi vil samtidighed gerne sammen indbudte (HR Viborg Kommune, FOA Viborg-Skive, HK Midtvest, 3F Viborg, LeaderLab – en del af Mercantec, VEU Center Midtøst, COK, 1. linjeledere i Nord- Syddjurs kommune samt Viborg Kommune) udvikle indhold til et kursusmodul tilrettet de ønskede behov for lederen i det offentlige.

6 1. linjelederen i det offentlige - LeaderLab v/VEU Center Midt Øst
Resultater og effekt På baggrund af interview og analyse kan vi se tendenser der peger mod følgende områder: Økonomisk forståelse, politisk tæft, organisationsforståelse Disse områder ønskes opkvalificeres gennem efteruddannelse (underbygges i data fra interview) Viborg Kommunes HR afdeling har fået data fra vores interview og vil på baggrund af disse til hensigt at tage aktion på 1. linjelederens ønsker/behov

7 1. linjelederen i det offentlige - LeaderLab v/VEU Center Midt Øst
Anbefalinger og forankring Vi håber, at det kommende tillægsmodul vil blive et forankret ekstra modul til GLU – eller bare et modul som 1. linjelederen i det offentlige vil have gavn at deltage på Vi, fra projektets side, vil gøre vores til at dele de erfaringer, vi får ved at gennemføre tillægsmodulet samt være sparringspartner med andre erhvervsskoler om indhold og udbud.


Download ppt "Kort statusopgørelse til styregruppen Efterår 2013 Projekttitel: 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google